Centrum spolupráce: nejčastější dotazy

V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé otázky týkající se programu Centrum spolupráce.

Zobrazit vše

Co je Centrum spolupráce a jak ho lze otevřít?

Centrum spolupráce je funkce, která vám usnadní schůzky a sdílení dokumentů, programů nebo pracovní plochy až s deseti dalšími lidmi. (Všichni účastníci musí mít na svých počítačích nainstalovánu tuto verzi systému Windows.)

Chcete-li otevřít Centrum spolupráce systému, klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na příkaz Všechny programy, a klepněte na položku Centrum spolupráce.

Pokud spouštíte program Centrum spolupráce poprvé, zobrazí se výzva k zapnutí některých služeb a přihlášení ke službě Lidé v mém okolí. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Spustil jsem Centrum spolupráce. Jak mám nyní postupovat?

Pokud víte o probíhající schůzce, ke které se chcete připojit, klepněte na položku Připojit se ke schůzce v mém okolí. Nebo pokud víte, že vám někdo poslal soubor pozvánky, klepněte na položku Otevřít soubor pozvánek. Jinak klepněte na položku Spustit novou schůzku.

Poznámka

 • Možnost spustit novou schůzku není k dispozici v systému Windows Vista Home Basic.

Jak mohu pozvat další osoby na schůzku?

Existují tři způsoby jak někoho pozvat:

 • Můžete vybrat jména v dialogovém okně "Pozvat osoby".

  1. V otevřené schůzce klepněte na tlačítko Pozvat osoby.

  2. Zaškrtěte políčko vedle jména každé osoby, kterou chcete pozvat, a klepněte na tlačítko Odeslat pozvánky.

 • Můžete také odeslat pozvánku e-mailem.

  1. V otevřené schůzce klepněte na tlačítko Pozvat osoby.

  2. V dialogovém okně Pozvat osoby klepněte na tlačítko Pozvat jiné účastníky a pak na tlačítko Odeslat pozvánku e-mailem.

 • Třetí možnost je vytvoření souboru pozvánek.

  1. V otevřené schůzce klepněte na tlačítko Pozvat osoby.

  2. V dialogovém okně Pozvat osoby klepněte na tlačítko Pozvat jiné účastníky a pak na tlačítko Vytvořit soubor pozvánek a soubor uložte.

  3. Soubor pozvánek předejte osobě, kterou chcete pozvat, a to buď zpřístupněním souboru v síti, odesláním e-mailem nebo formou vyměnitelného média.

Vytvořil(a) jsem schůzku. Co mám udělat teď?

Nejdříve na schůzku pozvěte další osoby. Klepněte na tlačítko Pozvat osoby.

Nyní můžete sdílet dokumenty nebo pracovní plochu s účastníky schůzky. Klepněte na tlačítko Sdílet program nebo plochu a vyberte položku, kterou chcete sdílet.

Možná chcete účastníkům také předat podklady (soubory). Klepněte na tlačítko Přidat podklady a vyberte soubor, který chcete sdílet.

Mohou účastníci schůzky upravovat podklady?

Ano. Vždy v jedné chvíli může jeden účastník provádět na podkladech změny, které se projeví na podkladech všech účastníků. Původní soubor není změnami ovlivněn.

Jak mohu předat řízení relace jiné osobě?

Klepněte na tlačítko Předat řízení v pravém horním rohu obrazovky. Pokud chcete řízení relace opět převzít zpět, klepněte na tlačítko Převzít řízení.

Jsou má data bezpečná?

Veškerá komunikace v rámci schůzky je šifrovaná, což zajišťuje, že ke sdílenému materiálu mají přístup pouze ověření a autorizovaní účastníci.

Pokud sdílím program nebo plochu, mohou ostatní pracovat nebo jinak manipulovat s mým počítačem?

Ne. Během relace jste jedinou osobou, která může spravovat vaši plochu a programy. Pokud chcete dočasně předat řízení jinému účastníku, můžete tak učinit, ale vždy můžete řízení převzít zpět buď klepnutím na tlačítko Převzít řízení nebo stisknutím tlačítka Windows s logem Obrázek loga systému Windowsa současným stisknutím tlačítka ESC.

Jaká jsou rizika spuštění programu ze schůzky?

Spuštění programu může potenciálně vystavit váš počítač virům nebo červům. Při spuštění programu, který jste od někoho obdrželi, existují vždy nějaká rizika, ale můžete se bránit dodržením následujících opatření:

 • Instalujte a používejte antivirový program. Dbejte na to, aby byl antivirový program vždy aktuální.

 • Spouštějte pouze programy získané od lidí nebo z webových serverů, kterým důvěřujete.

Jakým způsobem se mohu připojit k síťovému projektoru?

Pokud máte otevřenou schůzku, klepněte na tlačítko Možnosti (v pravém horním rohu obrazovky), poté na tlačítko Připojit k projektoru a sledujte pokyny.

Co se stane, když schůzku opustím?

Schůzka pokračuje, dokud ji neopustí všichni účastníci.