Postranní panel Windows: nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se postranního panelu Windows.

Zobrazit vše

Co je postranní panel Windows?

Postranní panel umožňuje uspořádat informace, ke kterým chcete mít rychlý přístup, a zachovat přehledný pracovní prostor. Postranní panel je umístěn na ploše. Obsahuje miniaplikace, což jsou přizpůsobitelné miniaturní programy, které zobrazují průběžně aktualizované informace a umožňují provádět běžné úlohy bez otvírání oken. Můžete například zobrazit pravidelně aktualizované předpovědi počasí, novinové titulky nebo obrázkovou prezentaci.

Postranní panel Windows
Postranní panel Windows

Jak lze postranní panel otevřít?

Postranní panel je ve výchozím nastavení otevřený, pokud ho však zavřete, můžete ho znovu otevřít.

Postup otevření postranního panelu

  • Spusťte Postranní panel Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Postranní panel Windows.

Je možné postranní panel podle potřeby přizpůsobit?

Ano. Můžete určit, které nainstalované miniaplikace chcete na postranní panel umístit a které z něj chcete odebrat. Na postranní panel je rovněž možné přidat více instancí určité miniaplikace. Můžete také jednu či více miniaplikací od postranního panelu odpojit a umístit je na plochu. Chcete-li, aby byl postranní panel viditelný při práci v otevřeném okně, můžete nastavit jeho stálé zobrazení nad ostatními okny. Postranní panel můžete zavřít, přičemž odpojené miniaplikace zůstanou viditelné.

Podle potřeby lze přizpůsobit i jednotlivé miniaplikace. V miniaplikaci Hodiny například můžete nastavit čas, v miniaplikaci Prezentace můžete vybrat obrázky, které se budou promítat.

Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení postranního panelu Windows.

Je možné změnit šířku postranního panelu?

Ne, šířka postranního panelu je pevně nastavená. Můžete však miniaplikace odpojit od postranního panelu a umístit je kamkoli na plochu.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na miniaplikaci, kterou chcete odpojit, a pak klikněte na příkaz Odpojit od postranního panelu.

  2. Přetáhněte miniaplikaci na požadované místo na ploše.

Jaké miniaplikace obsahuje tato verze systému Windows?

Systém Windows obsahuje například tyto miniaplikace: Kalendář, Hodiny, Kontakty, Titulky informačního kanálu, Prezentace, Obrázková skládanka a Poznámky.

Je možné nainstalovat další miniaplikace?

Ano. Další miniaplikace lze najít na webu Microsoft Gadgets.

Poznámka

  • Měli byste stahovat a instalovat pouze miniaplikace pocházející z důvěryhodných zdrojů.

Jak miniaplikace fungují?

Jakoukoli nainstalovanou miniaplikaci je možné přidat na postranní panel. Po přidání miniaplikace na postranní panel ji tam lze používat, nebo ji můžete odpojit a umístit ji kamkoli na plochu. I když postranní panel zavřete, odpojené miniaplikace, které jsou umístěny na ploše, můžete nadále používat.

Je možné miniaplikace odebrat?

Ano. Další informace najdete v části „Postup odebrání miniaplikace“ v tématu Přizpůsobení postranního panelu Windows.

Je možné změnit velikost miniaplikací?

Ne, velikost miniaplikací zobrazených na postranním panelu je pevná. Při odpojení od postranního panelu a umístění na plochu se však mnohé miniaplikace mírně zvětší.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na miniaplikaci, kterou chcete odpojit, a pak klikněte na příkaz Odpojit od postranního panelu.

  2. Přetáhněte miniaplikaci na požadované místo na ploše.

Lze vytvářet vlastní miniaplikace?

Ano, je možné vytvářet vlastní miniaplikace. Například správce sítě může vytvořit miniaplikaci, která bude uživatele v podnikové síti upozorňovat, že si mají stáhnout důležité aktualizace softwaru, nebo miniaplikaci, která pomůže zaměstnancům sledovat doby jízd a itineráře. Zapálený hráč může vytvořit miniaplikaci, která zobrazí statistiku hry nebo seznam online hráčů.

Jak lze zabránit automatickému otevírání postranního panelu při spuštění počítače?

  1. Otevřete okno vlastností Postranního panelu Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Postranní panel Windows.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat postranní panel při spuštění systému Windows a klikněte na tlačítko OK.