Příčin chyby 80070643 služby Windows Update může být celá řada. Nejběžnější příčinou je problém s rozhraním .NET Framework nainstalovaným v počítači. K této chybě může dojít také při instalaci aktualizací pro systém Microsoft Office 2003. Pokud jste při zobrazení této chyby instalovali aktualizace pro systém Microsoft Office 2003, postupujte podle pokynů v části Microsoft Office 2003 dál v tomto článku. Jinak postupujte podle pokynů v části Windows .NET Framework.

Zobrazit vše

Windows .NET Framework

Rozhraní .NET Framework je součástí systému Windows, která slouží k vytváření, nasazení a spouštění programů. Vzhledem k tomu, že rozhraní .NET Framework používá více programů, mohou nastat potíže způsobené poškozením pevného disku nebo instalací chybných programů, což může způsobit selhání aktualizace.

Postup řešení tohoto problému je určený pro pokročilé uživatele. Pokud se ho bojíte použít, požádejte o pomoc přítele nebo pracovníka podpory. Postup naleznete v článku .NET Framework na webu společnosti Microsoft.

Microsoft Office 2003

Chcete-li tento problém opravit, může být nutné restartovat službu Office Source Engine (OSE) a zkusit nainstalovat nejnovější aktualizace pro produkty systému Office.

Restartování služby Office Source Engine (OSE)

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

  1. Otevřete ovládací panel Nástroje pro správu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Nástroje pro správu.

  2. Klikněte dvakrát na položku Služby. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Pokud je služba Office Source Engine zakázána, otevřete dvojím kliknutím její vlastnosti.

  4. Klikněte na seznam Typ spouštění, klikněte možnost Automaticky a klikněte na tlačítko Použít.

  5. V okně Stav služby klikněte na tlačítko Start.

Další informace o restartování služby OSE získáte v článku Aktualizace systému Microsoft Office na webu společnosti Microsoft.

Pokud potíže potrvají a tato chyba se bude zobrazovat i nadále, podívejte se na tohoto automatického poradce při potížích na webu podpory společnosti Microsoft, případně můžete pomoc najít také na webu Microsoft Answers.

Týká se to těchto kódů chyb:

  • WindowsUpdate_80070643

  • WindowsUpdate_643

  • 643

  • 0x643

  • 0x80070643