Zde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají bezdrátových sítí.

Zobrazit vše

Co je to bezdrátová síť?

Síť může tvořit jeden počítač připojený k Internetu nebo dva a více počítačů připojených vzájemně mezi sebou (a také k Internetu). V bezdrátové síti jsou počítače připojeny pomocí rádiového signálu namísto drátů nebo kabelů. K výhodám bezdrátových sítí patří mobilita a žádné nevzhledné dráty. Nevýhodou může být pomalejší připojení ve srovnání s kabelovými sítěmi a možnost rušení ostatními bezdrátovými zařízeními, jakou jsou například bezdrátové telefony.

Obrázek bezdrátové sítě se sdíleným připojením k Internetu
Bezdrátová síť se sdíleným připojením k Internetu

Jaké jsou různé typy technologií bezdrátových sítí?

V současnosti existují čtyři možné technologie: 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n. Následující tabulky uvádějí srovnání těchto technologií.

802.11b

Rychlost

Až 11 Mb/s

Výhody
 • Má dobrý rozsah signálu

Nevýhody
 • Má nejnižší přenosovou rychlost.

 • Umožňuje současné připojení méně uživatelů.

 • Používá frekvenci 2,4 GHz (stejnou frekvenci používají mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony a další přístroje). To může způsobovat vzájemné rušení.

802.11a

Rychlost

Až 54 Mb/s

Výhody
 • Umožňuje současné připojení více uživatelů.

 • Používá frekvenci 5 GHz, čímž je omezena možnost rušení ostatními zařízeními.

Nevýhody
 • Má kratší dosah signálu, který je dále více blokován zdmi a dalšími překážkami.

 • Není kompatibilní se síťovými adaptéry 802.11b, směrovači a přístupovými body

802.11g

Rychlost

Až 54 Mb/s

Výhody
 • V optimálních podmínkách má přenosovou rychlost srovnatelnou s typem 802.11a.

 • Umožňuje současné připojení více uživatelů.

 • Má dobrý dosah signálu a signál není snadno blokován.

 • Je kompatibilní se síťovými adaptéry, směrovači a přístupovými body sítě typu 802.11b.

Nevýhody
 • Používá frekvenci 2.4 GHz, takže mohou nastat stejné problémy s rušením příjmu jako u typu 802.11b.

802.11n

Rychlost

V závislosti na počtu datových toků podporovaných hardwarem mohou typy 802.11n přenášet data při rychlostech až 150 Mb/s, 300 Mb/s, 450 Mb/s nebo 600 Mb/s

Výhody
 • Má nejvyšší rychlost.

 • Používá více signálů a antén k dosažení vyšší rychlosti

 • Umožňuje současné připojení více uživatelů.

 • Má nejlepší dosah signálu a signál není snadno blokován.

 • Odolává rušení z dalších zařízení

 • Může používat frekvenci 2,4 GHz nebo 5,0 GHz

 • Při použití frekvence 2,4 GHz je kompatibilní se síťovými adaptéry 802.11g, směrovači a přístupovými body

Nevýhody
 • Používá frekvenci 2,4 GHz, takže mohou nastat stejné problémy s rušením příjmu jako u typu 802.11b.

 • Stále probíhá dokončování tohoto protokolu a některé požadavky se mohou měnit.

Pokud je v počítači více než jeden síťový adaptér, nebo pokud adaptér používá více standardů, můžete pro každé síťové připojení nastavit, jaký adaptér nebo standard se má použít. Pokud například používáte jeden počítač pro odesílání datových proudů médií do ostatních počítačů v síti, je vhodné nastavit v počítači připojení typu 802.11a nebo 802.11n (pokud je k dispozici). Tím zajistíte rychlejší přenos dat pro sledování videa a poslech hudby.

Jaký hardware je potřeba k připojení k bezdrátové síti?

Počítač musí být vybaven interním nebo externím bezdrátovým síťovým adaptérem. Zda je počítač vybaven bezdrátovým síťovým adaptérem zjistíte následujícím postupem:

 • Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

  Zobrazí se seznam síťových adaptérů nainstalovaných v počítači.

Co je to síla bezdrátového signálu?

V seznamu dostupných bezdrátových sítí je zobrazen symbol Obrázek ikony síly signálu bezdrátové sítě který ukazuje sílu signálu každé bezdrátové sítě. Čím více čárek, tím silnější je signál. Silný signál (pět čárek) většinou znamená, že bezdrátová síť je dostatečně blízko nebo že nedochází k žádnému rušení. Nejlepšího výkonu dosáhnete, když se připojíte k bezdrátové síti s nejsilnějším signálem. Nicméně pokud si můžete vybrat mezi nezabezpečenou sítí se silným signálem a zabezpečenou sítí se slabším signálem, připojte se z důvodu lepšího zabezpečení dat k zabezpečené síti (musíte ale být autorizovaným uživatelem této sítě). Chcete-li zlepšit sílu signálu, můžete přemístit počítač blíže k bezdrátovému směrovači nebo přístupovému bodu, nebo můžete přemístit směrovač nebo přístupový bod tak, aby v jeho blízkosti nebyly žádné zdroje rušení, jako jsou cihlové zdi nebo zdi obsahující kovové podpůrné nosníky.
 • Otevřete okno Připojit k síti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Připojit.

Jaká jsou rizika připojení k veřejné bezdrátové síti?

Veřejné bezdrátové sítě jsou pohodlné na použití, ale pokud nejsou dostatečně zabezpečené, připojení k takové síti může znamenat riziko. Pokud je to možné, připojujte se pouze k bezdrátové síti, která vyžaduje klíč zabezpečení sítě nebo která je zabezpečena jiným způsobem, například certifikátem. Informace odesílané do takové sítě jsou šifrovány, což může pomoci chránit počítač před neautorizovaným přístupem. Každá síť v seznamu dostupných bezdrátových sítí je označena buď jako zabezpečená, nebo jako nezabezpečená. Pokud se připojujete k nezabezpečené síti, buďte si vědomi toho, že ten, kdo má příslušné nástroje, může sledovat veškerou vaši činnost, včetně toho, jaké jste navštívili webové stránky, na jakých dokumentech pracujete a jaká používáte uživatelská jména a hesla. Během připojení k této síti byste neměli pracovat na dokumentech nebo navštěvovat webové stránky, které obsahují osobní údaje, jako například bankovní záznamy.

Jak najdu bezdrátovou síť, která není v seznamu dostupných sítí?

Pokud jste již byli k této síti připojeni dříve, zkontrolujte, zda je počítač v dosahu této sítě (do vzdálenosti 46 metrů v místnosti a 92 metrů venku pro hardware typu 802.11b a 802.11g a do 15 metrů v místnosti a 30 metrů venku pro hardware typu 802.11a), zda je zapnutý směrovač nebo přístupový bod (pokud máte ke směrovači nebo k přístupovému bodu přístup), a zda je zapnutý vypínač bezdrátové sítě na počítači. (Ne všechny počítače jsou vybaveny vypínačem bezdrátové sítě. Pokud jej váš počítač má, většinou je umístěn na přední nebo boční straně počítače.) Pokud jste se k síti nepřipojili, může být vypnutá funkce vysílání a potom je potřeba přidat síť ručně. Postup přidání sítě, která nevysílá:

 1. Otevřete okno Připojit k síti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Připojit.

 2. Klepněte na odkaz Nastavit připojení nebo síť.

 3. Klepněte na možnost Ručně připojit k bezdrátové síti a zadejte informace o síti.

  Síť je přidána do seznamu sítí a až bude počítač v jejím dosahu, bude možné se k ní připojit.

Proč je nutné zkopírovat nastavení bezdrátové sítě do ostatních počítačů a zařízení v síti?

Aby ostatní počítače a zařízení v síti mohly do sítě odesílat a přijímat informace, musejí znát způsob komunikace s bezdrátovým směrovačem. Aby mohl počítač nebo zařízení komunikovat se směrovačem, je nutné nastavit například název sítě nebo klíč zabezpečení sítě. Při přidávání zařízení nebo počítačů do sítě pomocí Průvodce nastavením bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu poskytne systém Windows podrobné pokyny pro kopírování příslušných nastavení do počítačů.

 • Otevřete okno Nastavit bezdrátový směrovač nebo přístupový bod tak, že klepnete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Síť a Internet a potom na položku Centrum sítí a sdílení. V levém podokně klepněte na položku Nastavit připojení nebo síť a potom klepněte na položku Nastavit bezdrátový směrovač nebo přístupový bod.

Mohu ke správě bezdrátových síťových připojení použít jiný software, než který je součástí systému Windows?

Ano. Přestože je ve výchozím nastavení systému Windows povoleno automatické nastavení bezdrátové sítě, můžete je zakázat nainstalováním a používáním jiného programu. Mnoho síťových adaptérů je dodáváno s vlastním softwarem pro správu bezdrátové sítě. Pokud pro správu bezdrátových síťových připojení používáte jiný program a chcete místo toho používat systém Windows, proveďte následující kroky:

 1. Vypněte nebo zakažte jiný program.

 2. Otevřete okno programu Příkazový řádek klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Příkazový řádek.

 3. Zadejte příkaz netsh wlan show settings.

  Pokud je automatická konfigurace bezdrátové sítě zakázána, zobrazí se zpráva Logika automatické konfigurace je zakázána na rozhraní název_rozhraní.

 4. Pokud chcete povolit automatickou konfiguraci, zadejte příkaz set autoconfig enabled=yes interface="<název_rozhraní>".

Jak zjistím, zda síťový adaptér bezdrátové sítě podporuje šifrovací klíče WEP (Wired Equivalent Privacy) nebo chráněný přístup WPA (Wi-Fi Protected Access)?

Systém Windows během nastavení sítě určí, jaký typ šifrování podporují směrovač nebo přístupový bod a síťový adaptér v počítači, a doporučí vhodnou možnost. Další informace o typech šifrování, které síťový adaptér podporuje, naleznete v příručce dodané s adaptérem nebo počítačem nebo na webu výrobce.