Práce s klipy v programu Windows Movie Maker

Po naimportování souborů do aplikace Windows Movie Maker můžete začít s hlavní částí vytváření filmů — s úpravami. Pomocí aplikace Windows Movie Maker můžete upravovat klipy mnoha různými způsoby. Můžete rozdělit delší klip na dva kratší, sloučit dva klipy do jednoho, ustřihnout začátek či konec daného klipu a dokonce i vytvářet klipy nové.

Rozdělování a slučování klipů:

Videoklipy a zvukové klipy můžete ručně rozdělit na menší klipy, a usnadnit si tím jejich zpracování. Máte-li například videoklip s dvěma různými scénami, budete jej chtít pravděpodobně rozdělit v místě, kde jedna scéna končí a druhá začíná, a poté mezi tyto dva klipy vložit přechod.

Obrázek s dvěma videoklipy
Videoklip rozdělený na dva klipy

Naproti tomu může existovat soubor rozdělený do menších klipů, které chcete sloučit. Slučovat lze pouze souvislé klipy. „Souvislý“ znamená, že čas spuštění druhého klipu následuje přímo po ukončení prvního klipu. Pokud například máte videosoubor nebo zvukový soubor, který byl při importu do programu Windows Movie Maker rozdělen na klipy pojmenované Klip 1, Klip 2 a Klip 3 (v tomto pořadí), můžete sloučit Klip 1 a Klip 2 nebo Klip 2 a Klip 3, ale není možné sloučit Klip 1 a Klip 3.

Souvislé videoklipy můžete slučovat ve scénáři nebo v podokně Obsah (před vložením klipu nebo klipů do scénáře nebo na časovou osu).

Zobrazit vše

Postup rozdělení klipu

 1. V podokně Obsah, případně ve scénáři nebo na časové ose, klepněte na videoklip nebo zvukový klip, který chcete rozdělit.

 2. Pod monitorem náhledu klepněte na tlačítko PřehrátObrázek tlačítka Přehrát v programu Windows Movie Maker.
 3. Když klip dosáhne blízko místa plánovaného rozdělení, klepněte na příkaz Pozastavit.

 4. Použitím ovládacích prvků přehrávání pod monitorem náhledu najděte bod, ve kterém chcete klip rozdělit.

 5. Pod monitorem náhledu klepněte na tlačítko Rozdělit.

Tipy

 • Indikátor přehrávání na panelu hledání můžete přetáhnout přesně do bodu, ve kterém chcete klip rozdělit.

Postup sloučení klipů

 1. V podokně Obsah, případně ve scénáři, podržte klávesu CTRL a následně klepněte na souvislé klipy, které chcete sloučit.

 2. V nabídce Klip klepněte na příkaz Sloučit.

  V novém klipu se použije název a informace o vlastnostech prvního klipu ve skupině a délka trvání bude odpovídajícím způsobem upravena.

Tipy

 • Můžete sloučit i více než dva klipy najednou, pokud následují po sobě. Chcete-li vybrat více klipů, klepněte na první klip, stiskněte a držte klávesu SHIFT a klepněte na poslední klip.

Stříhání (skrytí) částí videoklipu

Při stříhání klipu vytváříte nový počáteční a/nebo koncový bod střihu. Počáteční bod střihu určuje, kdy se klip začne přehrávat, a koncový bod střihu určuje, kdy se klip přestane přehrávat v rámci projektu a v hotovém filmu. Jakmile klip sestříháte, vystřižené části klipu ve skutečnosti nebudou odstraněny ze zdrojového souboru; jsou pouze skryté, takže se v projektu nebo publikovaném filmu nebudou zobrazovat.

Obrázek sestříhaného videoklipu se zvýrazněnou vystřiženou částí
Sestříhaný videoklip se zvýrazněnou vystřiženou částí
Zobrazit vše

Postup sestříhání videoklipu

 1. Pokud se nacházíte v zobrazení scénáře, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Časová osa.

 2. Na časové ose klepněte na klip, který chcete stříhat.

 3. Bod, ve kterém chcete klip rozstřihnout, naleznete pomocí ovládacích prvků přehrávání pod monitorem náhledu.

 4. Proveďte následující akce:

  • Když se indikátor přehrávání ocitne u bodu, ve kterém chcete spustit přehrávání vybraného videoklipu nebo zvukového klipu, klepněte v nabídce Klip na příkaz Počátek střihu.

  • Když se indikátor přehrávání dostane do bodu, ve kterém chcete zastavit přehrávání vybraného videoklipu nebo zvukového klipu, klepněte v nabídce Klip na příkaz Konec střihu.

Poznámky

 • Počáteční a koncový bodu střihu můžete nastavit přetažením střihacích úchytů v klipu. Střihací úchyty se zobrazí jako malé černé trojúhelníky na počátku a na konci klipu po klepnutí na klip na časové ose. Podržíte-li ukazatel myši nad střihacím úchytem, ukazatel myši se změní na červenou dvojitou šipku. Chcete-li nastavit nový počáteční a koncový bod klipu, přetáhněte střihací úchyt.

  Obrázek postupu stříhání klipu
  Stříhání klipu pomocí střihacího úchytu
 • Klipy budou na časové ose lépe viditelné, pokud jednou nebo víckrát klepnete na tlačítko Přiblížit časovou osu. Tlačítko Přiblížit časovou osu na panelu nástrojů vypadá jako lupa se znaménkem plus (+) uvnitř.

Postup vrácení změn při stříhání klipu

 1. Pokud se nacházíte v zobrazení scénáře, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Časová osa.

 2. Na časové ose klepněte na stříhaný klip, v nabídce Klip klepněte na příkaz Vymazat body střihu.

Vytváření klipů

Možná budete chtít z již existujícího videoklipu vytvořit několik menších a lépe spravovatelných klipů, a usnadnit si tím práci na projektu. Program Windows Movie Maker vytváří klipy různými způsoby, v závislosti na zdroji klipu. Pokud zdrojový klip pochází z digitální videokamery (DV), program Windows Movie Maker vytvoří klipy podle časových razítek, které digitální videokamera vkládá do zdrojového videa během původního záznamu nebo při významných změnách snímků.

 1. V podokně Obsah vyberte videoklip, pro který chcete vytvořit klipy.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Vytvořit klipy.

Poznámka:

 • V případě videosouborů formátu Windows Media Video (WMV) a Audio-Video Interleaved (AVI), které využívají kodek digitálního videa (DV), mohou být klipy vytvářeny automaticky. V případě jiných formátů videosouborů nelze klipy vždy vytvořit automaticky, takže se videosoubor v programu Windows Movie Maker objeví jako jeden velký videoklip. Takovéto velké videoklipy rozdělte ručně na samostatné menší klipy.