Psaní e-mailové zprávy

Vytváření e-mailové zprávy se podobá psaní poznámky v textovém procesoru. Po dokončení zprávy zadejte do příslušných polí e-mailové adresy příjemců a předmět zprávy, tím je zpráva připravena k odeslání.

Uvědomte si, že než můžete odeslat e-mailovou zprávu, musíte si v programu Windows Mail vytvořit vlastní e-mailový účet.

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. Chcete-li otevřít okno pro vytvoření nové zprávy, přejděte v nabídce Soubor na příkaz Nový a pak klepněte na příkaz Poštovní zpráva.

 3. Do pole Komu: zadejte e-mailovou adresu všech primárních příjemců. Do pole Kopie: zadejte e-mailovou adresu všech druhotných příjemců, kterým chcete poslat kopii zprávy. Pokud posíláte zprávu na více adres, oddělte je středníkem.

 4. Do pole Předmět: zadejte předmět zprávy.

 5. Klepněte do hlavního okna zprávy a napište zprávu.

 6. Až budete se zprávou spokojeni, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zprávu odeslat ihned, klepněte na tlačítko Odeslat.

  • Chcete-li zprávu odeslat později, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Odeslat později.

   Zpráva se odešle při příštím klepnutí na tlačítko Odeslat/Přijmout.

Tip

 • Pokud píšete dlouhou zprávu a chcete ji dokončit později, můžete ji kdykoli uložit. Chcete-li uložit zprávu, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit. Uložené a neodeslané zprávy jsou uloženy ve složce Koncepty.