Instalace bezdrátového síťového adaptéru

Integrovaný bezdrátový síťový adaptér je součástí většiny počítačů. Pokud váš počítač nemá bezdrátový síťový adaptér, můžete si jej nainstalovat. Typ instalovaného adaptéru závisí na vašem počítači a vašich technických zkušenostech.

Jak zjistit, zda je v počítači bezdrátový síťový adaptér

Než začnete počítač používat, ověřte si, zda již neobsahuje bezdrátový síťový adaptér.

Jak zjistit, zda je v počítači bezdrátový síťový adaptér

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.

 2. Klikněte na odkaz Připojení k síti a internetu.

 3. V části nebo vyberte ikonu ovládacího panelu klikněte na odkaz Síťová připojení.

 4. Systém Microsoft Windows XP zobrazí nainstalované síťové adaptéry. Bezdrátové síťové adaptéry jsou označeny jako Bezdrátové připojení k síti. V případě, že je u ikony adaptéru zobrazeno červené X, je adaptér odpojen. Jestliže je okno Síťová připojení prázdné, není v počítači dosud žádný bezdrátový ani kabelový síťový adaptér.

Pokud již ve vašem počítači je bezdrátový síťový adaptér, můžete přistoupit k instalaci bezdrátové sítě.

Tip

 • Pokud váš přenosný počítač má integrovaný bezdrátový síťový adaptér, který je však zakázán nebo nefunguje, vyhledejte po stranách nebo na předním či zadním panelu počítače vypínač bezdrátového adaptéru. Mnoho notebooků má totiž vypínač, kterým lze pro snížení spotřeby při provozu na baterie adaptér vypnout.

Instalace bezdrátového síťového adaptéru USB

Zdaleka nejjednodušším způsobem instalace adaptéru je připojení bezdrátového síťového adaptéru k portu USB.

Instalace bezdrátového síťového adaptéru USB

 1. Než zakoupíte bezdrátový síťový adaptér USB, vyhledejte na počítači volný port USB.

  Poznámka:

  • Pokud je pro přístup k portům USB nutno odsunout počítač, doporučujeme nejprve vypnout systém Windows, aby nedošlo k poškození počítače. Jestliže je port USB snadno přístupný, není vypnutí počítače nutné.

  Nemáte-li volný port USB, můžete k počítači připojit rozbočovač USB, který přidá další porty, anebo nainstalovat interní adaptér.

 2. Zakupte bezdrátový síťový adaptér USB.

 3. Jestliže jste kvůli přístupu k portu USB museli vypnout počítač, můžete jej nyní zapnout. Jestliže byl k síťovému adaptéru přibalen i software, vložte CD do počítače a postupujte při instalaci potřebného softwaru podle pokynů výrobce. Pokud disk CD není k dispozici, pokračujte dalším krokem.

 4. Připojte síťový adaptér USB k volnému portu USB počítače.

 5. Za okamžik systém Windows automaticky rozpozná a nainstaluje nový hardware a poté zobrazí zprávu, která potvrzuje dokončení instalace.

 6. Jestliže má instalovaný bezdrátový síťový adaptér samostatnou anténu, umístěte ji tak, aby příjem bezdrátového signálu nebyl rušen. Silnějšího signálu (a tedy i rychlejšího připojení k síti) lze obvykle dosáhnout, když anténa není umístěna u zdi ani blokována monitorem nebo počítačem.

Nyní můžete přistoupit k instalaci bezdrátové sítě.

Instalace bezdrátového síťového adaptéru CardBus nebo CF

Většina přenosných počítačů disponuje zásuvkou pro karty CardBus nebo CF. (Příliš se navzájem neliší, až na to, že zásuvka pro karty CF je o něco novější a menší.) Karty CardBus a CF jsou pro přenosné počítače vhodnější a snadněji přenosné než síťové adaptéry USB, protože karta je bezpečně vložena v zásuvce na boční straně počítače.

Instalace bezdrátového síťového adaptéru CardBus nebo CF

 1. Začněte nákupem bezdrátového síťového adaptéru CardBus nebo CF.

 2. Jestliže byl k síťovému adaptéru přibalen i software, vložte CD do počítače a postupujte při instalaci potřebného softwaru podle pokynů výrobce. Pokud disk CD není k dispozici, pokračujte dalším krokem.

 3. Vložte síťový adaptér do zásuvky počítače.

 4. Za okamžik systém Windows automaticky rozpozná a nainstaluje nový hardware a poté zobrazí zprávu, která potvrzuje dokončení instalace.

Nyní můžete přistoupit k instalaci bezdrátové sítě.

Instalace interního bezdrátového síťového adaptéru

Instalace interního síťového adaptéru je složitější než v případě síťového adaptéru USB, protože je nutné umístit jej dovnitř do počítače. Lze ji navíc provést pouze za předpokladu, že stolní počítač má k dispozici volnou zásuvku (tzv. slot). Nechcete-li sami otevírat skříň počítače, nechte hardware nainstalovat odborníkem.

Instalace interního bezdrátového síťového adaptéru

 1. Pokud je v počítači k dispozici volný slot, zakupte si interní bezdrátový síťový adaptér.

 2. Jestliže byl k síťovému adaptéru přibalen i software, vložte CD do počítače a postupujte při instalaci potřebného softwaru podle pokynů výrobce. Pokud disk CD není k dispozici, pokračujte dalším krokem.

 3. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Vypnout počítač a poté na možnost Vypnout.

 4. Po vypnutí počítače si poznamenejte, do kterých portů na zadní straně počítače jsou připojeny jednotlivé kabely. Doporučujeme označit každý kabel lístečkem s číslem nebo písmenem a přilepit lísteček se stejným označením k portu počítače, do kterého byl kabel připojen. Pak můžete kabely od počítače odpojit.

 5. Položte počítač na stůl nebo na jinou rovnou plochu. Podle pokynů výrobce otevřete skříň počítače. V závislosti na typu skříně může být nezbytné odšroubovat několik šroubků na zadní straně počítače. Na rozdíl od hodinek nebo televizorů bývá počítač většinou navržen tak, aby jej uživatel mohl otevřít.

 6. Sloty se obvykle nacházejí dole v zadní části počítačové skříně. Vyhledejte volný slot, který odpovídá síťové kartě. V případě potřeby odeberte kovovou krytku slotu ze zadní stěny počítače. Příslušný šroubek pečlivě uschovejte.

 7. Odpojte od síťového adaptéru anténu.

 8. Dotkněte se rukou nenalakovaného kovového dílu skříně počítače. Tím vybijete případnou statickou elektřinu. Opatrně vložte síťový adaptér do volného slotu. Jemně zakývejte kartou na obě strany, dokud se do slotu pevně neusadí.

 9. Pomocí šroubku, který jste uvolnili v kroku 6, upevněte kartu na místo.

 10. Připojte k síťovému adaptéru anténu.

 11. Zavřete skříň počítače.

 12. Znovu připojte k počítači všechny kabely, spusťte jej a přihlaste se k systému Windows. Za okamžik systém Windows automaticky rozpozná a nainstaluje nový hardware a poté zobrazí zprávu, která potvrzuje dokončení instalace.

Nyní můžete přistoupit k instalaci bezdrátové sítě.