Bezdrátové připojení k domácí síti bez směrovače v systému Windows XP

Bezdrátové propojení s druhým nebo třetím počítačem bez použití bezdrátového směrovače, případně bezdrátového přístupového bodu (AP) se nazývá bezdrátová síť ad hoc. Bezdrátovou síť ad hoc s podporou standardu 802.11b je možné vytvořit přímo v grafickém uživatelském rozhraní systému Windows XP. Pokyny k přidání služby Sdílení připojení k Internetu do hostitelského počítače a instalaci bezdrátové sítě ad hoc:

Zobrazit vše

Konfigurace hostitelského počítače

Nejprve je do hlavního počítače nutné nainstalovat bezdrátovou síťovou kartu s podporou standardu 802.11b a nakonfigurovat ji jako bezdrátové připojení mezi počítači (ad hoc). Jakmile do počítače nainstalujete adaptér standardu 802.11b, systém Windows XP tuto kartu automaticky rozpozná, nainstaluje ovladače a zobrazí v oznamovací oblasti příslušnou ikonu. Pokud se počítač nachází v dosahu dalších bezdrátových sítí, měl by se ve Windows automaticky zobrazit seznam dostupných sítí. Pokud však v dosahu žádná bezdrátová síť není, zobrazí se u ikony bezdrátového připojení červené X a okno Zobrazit bezdrátové sítě se automaticky neotevře. Otevřete toto okno kliknutím na ikonu bezdrátového připojení na hlavním panelu.

Prozatím nevybírejte žádnou z dostupných sítí zobrazených v seznamu Dostupné sítě. Jestliže byl počítač v minulosti připojen k upřednostňovanému přístupovému bodu, odeberte všechny upřednostňované přístupové body. Tím zajistíte, že bude navázáno pouze připojení k síti ad hoc, kterou právě konfigurujete.

Klikněte na kartu Upřesnit v horní části okna. Zaškrtněte možnost Pouze sítě mezi počítači (ad hoc), a pokud bylo zaškrtnuto políčko Automaticky připojovat k neupřednostňovaným sítím, zrušte jeho zaškrtnutí. Toto nastavení a odebrání upřednostňovaných sítí zajistí, aby bylo navázáno připojení pouze k síti ad hoc.

Znovu klikněte na kartu Bezdrátové sítě. V části Upřednostňované sítě klikněte na tlačítko Přidat. V dialogovém okně Vlastnosti bezdrátové sítě zadejte Síťový název (SSID). Můžete použít jakýkoli název, ale je nutné ve všech počítačích použít tentýž název. Všimněte si, že jako typ sítě je již zobrazena síť mezi počítači a že toto nastavení již nelze změnit, protože jste zadali, že bude navázáno pouze připojení k síti ad hoc.

Jakmile nakonfigurujete název sítě (SSID) v dialogovém okně Vlastnosti bezdrátové sítě, zobrazí se nová síť ad hoc s ikonou PC Card. Ta označuje, že se jedná o síť mezi počítači.

Konfigurace klientského počítače

Po instalaci adaptéru 802.11b Silver PC Card do druhého počítače se na kartě Bezdrátové sítě zobrazí seznam bezdrátových přístupových bodů nebo sítí ad hoc v dosahu signálu.

Měla by mezi nimi být i nová síť ad hoc. Vyberte síťový název a klikněte na tlačítko Konfigurovat. Prozatím nechceme konfigurovat zabezpečení WEP, a proto klikněte na tlačítko OK.

Sdílení připojení

Sdílení připojení nastavíte takto:

  1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely, na odkaz Přepnout do klasického zobrazení a na odkaz Síťová připojení.

  2. Klikněte na připojení, které chcete sdílet, a pak v části Síťové úlohy klikněte na odkaz Upravit nastavení tohoto připojení.

  3. Klikněte na kartu Upřesnit a zaškrtněte políčko Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k Internetu tohoto počítače.

  4. Pokud nepoužíváte bránu firewall od jiného výrobce a dosud jste neaktivovali Bránu firewall systému Windows, klikněte na tlačítko Nastavení v rámečku Brána firewall systému Windows a zapněte tuto funkci.

  5. Povolte ostatním uživatelům řídit nebo zapnout toto připojení.

Jakmile dokončíte konfiguraci brány firewall, zobrazí se v okně Síťová připojení na hostitelském počítači stav původního kabelového připojení k síti Ethernet jako Sdíleno a Povoleno. Na klientském počítači se v okně Síťová připojení zobrazí připojení k hostiteli jako Internetová brána.

Klientskému počítači by měla být hostitelským počítačem pomocí protokolu DHCP přiřazena privátní nesměrovaná IP adresa v rozsahu 192.168.0.* a měl by získat plnou konektivitu k Internetu.

Konfigurace zabezpečení WEP

Jestliže se podařilo vytvořit konektivitu, přejděte zpět do dialogového okna Vlastnosti sítě a nakonfigurujte nastavení WEP. Tím zajistíte zabezpečení sítě ad hoc.

V hostitelském počítači otevřete dialogové okno Vlastnosti bezdrátové sítě a zaškrtněte políčko Šifrování dat (povolena technologie WEP). Informace o formátu a délce potřebného klíče najdete v dokumentaci od výrobce bezdrátové síťové karty.

Použijte nejvyšší úroveň šifrování (délku klíče), kterou podporuje váš hardware a ovladače. V případě, že se rozhodnete použít síťový klíč ASCII, vyberte náhodné znaky a písmena, která nelze snadno uhodnout. Poslední krok spočívá v konfiguraci klientských počítačů se stejným nastavením šifrování a klíče.

Poznámka:

  • Zabezpečení lze dále zvýšit pravidelnou změnou klíče v týdenních intervalech.