Změna velikosti ikon pro lepší čitelnost

Ikony na obrazovce lze zvětšit, aby byly lépe vidět a bylo je možné snáze najít. Podívejte se, jak na to:

Zobrazit vše

Změna velikosti ikon pomocí myši

  1. Klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na položku Ovládací panely.

  2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení v levém podokně okna Ovládací panely.

  3. Kliknutím na ovládací panel Zobrazení otevřete dialogové okno Zobrazení – vlastnosti. Klikněte na kartu Vzhled a poté na tlačítko Efekty.

  4. V dialogovém okně Efekty zaškrtněte políčko Používat velké ikony.

  5. Klikněte na tlačítko OK, znovu klikněte na tlačítko OK a poté klikněte na tlačítko Zavřít.

Změna velikosti ikon pomocí klávesnice

  1. Zobrazte nabídku Start stisknutím kombinace kláves CTRL+ESC (nebo klávesy s logem Windows). Poté otevřete okno Ovládací panely stisknutím klávesy C.

  2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, přejděte do levého podokna okna Ovládací panely a vykonejte příkaz Přepnout do klasického zobrazení tak, že stisknete nejprve klávesu TABULÁTOR a poté klávesu ENTER. Pomocí kláves se šipkami přejděte na ovládací panel Zobrazení a poté stiskněte klávesu ENTER.

  3. V dialogovém okně Zobrazení – vlastnosti přejděte na kartu Vzhled opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+TABULÁTOR. Na kartě Vzhled aktivujte tlačítko Efekty stisknutím kombinace kláves ALT+E.

  4. V dialogovém okně Efekty zaškrtněte stisknutím klávesy V políčko Používat velké ikony. Poté stiskněte klávesu ENTER. Pomocí klávesy TABULÁTOR přejděte na tlačítko OK. Znovu stiskněte klávesu ENTER.

  5. Zavřete okno Ovládací panely stisknutím kombinace kláves ALT+S, Z.