Tisk, skenování a faxování pomocí počítače

Systém Microsoft Windows XP umožňuje tisknout dokumenty s pomocí počítače na papír. Můžete také pomocí skeneru převádět obrázky na papíře na počítačové obrazové soubory, které lze snadno ukládat a sdílet. Nebo pomocí tiskárny či skeneru s funkcí pro faxování můžete v počítači přes telefonní linku přijímat a odesílat elektronické dokumenty, které odesílá nebo přijímá vzdálený faxový přístroj.

Postup pro tisk souboru na papír

 1. Otevřete dokument, webovou stránku nebo e-mail, který chcete vytisknout.

 2. Klikněte na nabídku Soubor a poté klikněte na položku Tisk.

 3. V dialogovém okně Tisk zkontrolujte rozsah stránek a počet kopií. Pokud chcete změnit kvalitu tisku nebo jiná nastavení tiskárny, klikněte na tlačítko Předvolby a poté klikněte na tlačítko Tisk.

  Systém Windows XP váš dokument vytiskne.

Postup pro skenování s použitím Průvodce skenery a fotoaparáty

 1. Do skeneru vložte dokument, který chcete naskenovat.

 2. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Všechny programy, dále klikněte na položku Příslušenství a poté na položku Průvodce skenery a fotoaparáty.

 3. Zobrazí se Průvodce skenery a fotoaparáty. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Určete předvolby skenování klikněte na tu z možností Typ obrázku, která nejlépe odpovídá skenovanému dokumentu, a poté klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Název obrázku a umístění zadejte název svého obrázku a vyberte formát souboru JPG. Vyberte složku, do níž má být naskenovaný obrázek uložen, a poté klikněte na tlačítko Další.

 6. Systém Windows XP váš dokument naskenuje. Na stránce Další možnosti klikněte na možnost Neprovádět další akci. Poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Dokončení Průvodce skenery a fotoaparáty si můžete naskenovaný dokument prohlédnout kliknutím na zobrazený odkaz. Pokud nejste s výsledky spokojeni, kliknutím na tlačítko Zpět se vraťte na stránku Určete předvolby skenování, upravte nastavení a zkuste dokument naskenovat znovu. Tento proces opakujte, dokud nebudete spokojeni. Kliknutím na tlačítko Dokončit průvodce zavřete. Bude otevřena složka obsahující naskenovaný dokument.

  Po naskenování dokument můžete ostatním odeslat e-mailem nebo faxem.

Postup pro faxování

Pomocí faxmodemu, který je instalován v počítači nebo je k němu připojen, můžete odesílat a přijímat faxové zprávy. Je-li dokument, který chcete odeslat faxem, na papíře, nejdříve jej naskenujte a poté odešlete naskenovaný obrázek. Když přijmete faxovou zprávu, počítač ji uloží jako soubor obrázku, který můžete uložit nebo vytisknout.

Aby byl počítač připraven k odesílání a přijímání faxových zpráv, připojte nejprve modem v počítači k telefonní lince pomocí standardního telefonního kabelu. Poté připravte svůj počítač.

Zobrazit vše

Postup pro instalaci služby Fax

 1. Přihlaste se jako správce počítače. Pokud si nejste jistí, zda váš účet je účtem správce, můžete zkusit službu Fax nainstalovat. Pokud váš účet nemá oprávnění správce počítače, bude zobrazena zpráva a instalace se ukončí.

 2. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.

 3. V okně Ovládací panely klikněte na položku Přidat nebo odebrat programy.

 4. Kliknutím na položku Přidat nebo odebrat součásti systému Windows spusťte Průvodce součástmi systému Windows.

 5. V seznamu Součásti zaškrtněte políčko Služba Fax a poté klikněte na tlačítko Další. Pokud už je políčko Služba Fax zaškrtnuté, klikněte na tlačítko Storno. V tom případě službu Fax instalovat nemusíte.

 6. Instalační program nainstaluje službu Fax. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM systému Microsoft Windows XP a poté klikněte na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko Dokončit a poté na klikněte na tlačítko Zavřít. Přejděte na další část s pokyny pro konfiguraci služby Fax.

Postup pro konfiguraci služby Fax

 1. Klikněte na tlačítko Start, dále klikněte na položku Všechny programy a poté na položku Příslušenství. Klikněte na položku Komunikace, dále klikněte na položku Fax a poté na položku Konzola služby Fax.

 2. Bude spuštěn Průvodce konfigurací služby Fax. Klikněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce Informace o odesílateli zadejte informace, které budou zobrazeny na titulních stranách vašich faxových zpráv. Nemusíte vyplnit všechna pole. Poté klikněte na tlačítko Další.

 4. Průvodce konfigurací služby Fax zobrazí stránku Vyberte zařízení pro odesílání a příjem faxových zpráv. Pokud chcete mít možnost přijímat faxové zprávy, zaškrtněte políčko Povolit příjímání. Pokud je telefonní linka, kterou jste k počítači připojili, určena pouze pro příjem faxových zpráv, klikněte na možnost Přijmout automaticky po. Pokud chcete příchozí faxové zprávy přijímat ručně, klikněte na možnost Přijmout ručně. Poté klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Identifikační číslo volající stanice (TSID) zadejte informace, které mají být použity v poli TSID. Obvykle obsahují faxové číslo a název společnosti nebo vaše jméno. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Identifikační číslo volané stanice (CSID) zadejte informace do pole CSID. Identifikátor CSID, který zadáte, se zobrazí na faxovém přístroji, ze kterého je faxová zpráva odesílána. Toto číslo slouží jako potvrzení odesílateli, že faxová zpráva je odesílána správnému příjemci. Identifikátor CSID se obvykle shoduje s identifikátorem TSID. Klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Možnosti směrování vyberte, zda má být faxová zpráva automaticky vytištěna. Pokud příchozí faxové zprávy nebudete automaticky tisknout, budou k dispozici v Konzole služby Fax. Pokud chcete, aby všechny přijaté faxové zprávy byly automaticky vytištěny, zaškrtněte políčko Vytisknout zde. Poté klikněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Dokončí Průvodce konfigurací služby Fax klikněte na tlačítko Dokončit.

 9. Průvodce konfigurací služby Fax bude ukončen a zobrazí se upozornění Centra zabezpečení systému Windows. Pokud k tomu budete vyzváni, klikněte na tlačítko Odblokovat.

  Váš počítač je nyní připraven odesílat faxové zprávy a volitelně je i přijímat. Pomocí Konzoly služby Fax můžete procházet příchozí a odchozí faxové zprávy nebo ručně přijmout faxovou zprávu.

Postup pro odeslání faxové zprávy

 1. Otevřete dokument, webovou stránku nebo e-mailovou zprávu, kterou chcete odeslat faxem.

 2. V nabídce Soubor klikněte na položku Tisk.

 3. V dialogovém okně Tisk v seznamu Vybrat tiskárnu klikněte na položku Fax a poté klikněte na tlačítko Tisk.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce odesláním faxovém zprávy klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Informace o příjemci zadejte jméno příjemce do pole Komu. Zadejte faxové číslo příjemce do pole Faxové číslo. Pokud chcete faxovou zprávu odeslat více než jednomu příjemci, zadejte informace o příjemci do příslušných polí a poté klikněte na tlačítko Přidat. Příjemce bude zobrazen v seznamu a pole budou vymazána, abyste mohli zadat informace o dalším příjemci. Po přidání všech příjemců klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Příprava titulní stránky zaškrtněte políčko Vyberte šablonu titulní stránky, která obsahuje následující informace. V seznamu Šablona titulní stánky klikněte na šablonu, kterou chcete použít. Vyplňte pole Předmět a volitelně také pole Poznámka. Poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Plán klikněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Dokončení Průvodce odesláním faxové zprávy klikněte na tlačítko Dokončit.

  Váš počítač se automaticky spojí se vzdáleným faxovým přístrojem a odešle faxovou zprávu s titulní stránkou. Pokud je originálem papírový dokument, nejdříve jej naskenujte a poté odešlete faxem naskenovaný obrázek.

Postup pro zobrazení přijatých faxových zpráv

 1. Klikněte na tlačítko Start, dále klikněte na položku Všechny programy a poté na položku Příslušenství. Klikněte na položku Komunikace, dále klikněte na položku Fax a poté na položku Konzola služby Fax.

 2. V Konzole služby Fax klikněte na ikonu Přijaté faxy. Přijaté faxové zprávy budou zobrazeny v pravém podokně.

Postup pro ruční přijetí faxové zprávy

 1. Klikněte na tlačítko Start, dále klikněte na položku Všechny programy a poté na položku Příslušenství. Klikněte na položku Komunikace, dále klikněte na položku Fax a poté na položku Konzola služby Fax.

 2. Klikněte na nabídku Soubor a poté klikněte na příkaz Přijmout faxovou zprávu.

  Zobrazí se nástroj Sledování služby Fax, které bude čekat na příchozí faxovou zprávu. Jakmile zazvoní telefon, nástroj Sledování služby Fax volání automaticky přijme, spojí se se vzdáleným faxovým přístrojem a přijme faxovou zprávu. Po přijetí faxové zprávy můžete ponechat okno Sledování služby Fax otevřené, aby mohly být automaticky přijaty další faxové zprávy, nebo jej můžete zavřít, pokud chcete faxové zprávy přijímat ručně.