Práce se zástupci

Zástupci jsou odkazy na programy, dokumenty, soubory nebo weby, které můžete přidávat na plochu nebo do nabídky Start. Když chcete opakovaně otevírat určitý soubor nebo web, nemusíte pokaždé prohledávat složky nebo Internet, ale můžete jednoduše vytvořit zástupce.

Postup pro přidání zástupce na plochu

Pokud plochu často používáte, může být pro vás užitečné přidat na plochu zástupce vašich oblíbených souborů.

 1. Pomocí procházení složky Dokumenty a jejích podsložek vyhledejte soubor, pro který chcete vytvořit zástupce.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, pro který chcete na ploše vytvořit odkaz, dále klikněte na příkaz Odeslat a poté klikněte na položku Plocha.

  Váš soubor zůstane na stejném místě, ale nyní pro tento soubor budete mít na ploše zástupce. Všimněte si, že ikona na ploše obsahuje šipku ve spodním levém rohu. Podle této šipky poznáte, že klikáte na zástupce, a nikoli na vlastní soubor.

Postup pro přidání zástupce do nabídky Start

Kromě možnosti přidat zástupce na plochu můžete zástupce přidat také do nabídky Start. Zástupci vašich oblíbených souborů budou zobrazeni spolu s vašimi programy.

 1. Pomocí procházení složky Dokumenty a jejích podsložek vyhledejte soubor, pro který chcete vytvořit zástupce.

 2. Přetáhněte tento soubor na tlačítko Start a přibližně jednu sekundu ho na něm podržte.

 3. Když se nabídka Start otevře, přetáhněte soubor na místo, na které ho chcete přidat.

 4. Když soubor pustíte na místě, na kterém chcete vytvořit zástupce, objeví se zde ikona zástupce.

Postup pro přidání zástupce webu

Kromě odkazů na soubory ve vašem počítači můžete také vytvářet zástupce vašich oblíbených webů. Když na takového zástupce dvakrát kliknete, web se otevře ve vašem prohlížeči.

 1. Otevřete web v aplikaci Microsoft Internet Explorer.

 2. Přetáhněte ikonu aplikace Internet Explorer zobrazenou na panelu Adresa (vedle adresy URL) na plochu nebo do nabídky Start.

Změna ikony zástupce

Zástupci obsahují obrázek označovaný jako ikona, který pomáhá rychleji najít konkrétní program nebo soubor. Když změníte svůj motiv systému Windows, může nový motiv obsahovat sady přizpůsobených ikon, které doplňují nový vzhled plochy. Motiv džungle například může změnit ikonu Můj počítač na žirafu. Pokud chcete, můžete změnit jednu nebo více ikon tak, aby pro vás byly zajímavější.

Způsob změny ikony závisí na typu ikony. Můžete:

 • Změnit systémovou ikonu

 • Změnit libovolnou jinou ikonu ve vašem počítači

Zobrazit vše

Postup pro změnu systémové ikony

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a poté klikněte na položku Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Zobrazení – vlastnosti klikněte na kartu Plocha a poté klikněte na tlačítko Vlastní nastavení plochy.

 3. Na kartě Obecné klikněte na ikonu, kterou chcete změnit, a poté klikněte na tlačítko Změnit ikonu.

 4. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku, ve které jsou uloženy vaše ikony.

 5. Klikněte na tlačítko Nabídka Zobrazit a poté klikněte na položku Miniatury.

 6. Klikněte na ikonu, kterou chcete použít, a poté klikněte na tlačítko Otevřít.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Po provedení všech změn ikon dvakrát po sobě klikněte na tlačítko OK.

Postup pro změnu jiných než systémových ikon

 1. Vyhledejte ikony, které vyhovují vašemu stylu.

 2. Ikony stáhněte a uložte ve svém počítači.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce, jehož ikonu chcete změnit, a poté klikněte na položku Vlastnosti.

 4. Na kartě Zástupce v dialogovém okně Vlastnosti klikněte na tlačítko Změnit ikonu.

 5. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku, ve které jsou uloženy vaše ikony.

 6. Klikněte na tlačítko Nabídka Zobrazit a poté klikněte na položku Miniatury.

 7. Klikněte na ikonu, kterou chcete použít, a poté klikněte na tlačítko Otevřít.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

 9. V dialogovém okně Vlastnosti znovu klikněte na tlačítko OK.