Vypnutí plynulého posouvání

Vypnutí funkce Plynulé posouvání může přispět k lepšímu fungování programů pro čtení obrazovky a rozpoznávání hlasu. Pokud je plynulé posouvání aktivní, software pro čtení obrazovky občas přečte současně s dalším odkazem i část následujícího odkazu nebo jiné nadbytečné informace. Když je plynulé posouvání vypnuto, čte software pro čtení obrazovky odkazy správně i v případě, že odkaz je mimo aktuální stránku. Fungování programů pro rozpoznávání hlasu se také může zlepšit. Následují pokyny pro zapnutí a vypnutí této funkce.

Zobrazit vše

Zapnutí plynulého posouvání pomocí myši

  1. Klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na položku Ovládací panely.

  2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení v levém podokně okna Ovládací panely.

  3. Kliknutím na ovládací panel Možnosti Internetu otevřete dialogové okno Možnosti Internetu. Klikněte na kartu Upřesnit a přejděte do části Nastavení: Procházení. Zaškrtněte políčko Používat plynulé posouvání, případně jeho zaškrtnutí zrušte.

  4. Klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Zavřít.

Zapnutí plynulého posouvání pomocí klávesnice

  1. Zobrazte nabídku Start stisknutím kombinace kláves CTRL+ESC (nebo klávesy s logem Windows). Poté otevřete okno Ovládací panely stisknutím klávesy C.

  2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, přejděte do levého podokna okna Ovládací panely a vykonejte příkaz Přepnout do klasického zobrazení tak, že stisknete nejprve klávesu TABULÁTOR a poté klávesu ENTER. Pomocí kláves se šipkami přejděte na ovládací panel Možnosti Internetu a poté stiskněte klávesu ENTER.

  3. V dialogovém okně Možnosti Internetu přejděte na kartu Upřesnit opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+TABULÁTOR. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ přejděte na položku Používat plynulé posouvání. Stisknutím MEZERNÍKU můžete toto políčko zaškrtnout, případně jeho zaškrtnutí zrušit. Stisknutím klávesy ENTER nastavení uložíte.

  4. Zavřete okno Ovládací panely stisknutím kombinace kláves ALT+S, Z.