Zapnutí režimu Vysoký kontrast pro lepší rozlišení obrazovky

Vysoce kontrastní barevné schéma může zlepšit čitelnost obrazovky. Kontrast obrazovky je možné zvýšit volbou jiné kombinace barev a ke zlepšení čitelnosti může přispět také změna velikosti písma.

Zobrazit vše

Zapnutí funkce Vysoký kontrast pomocí myši

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na položku Ovládací panely.

 2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení v levém podokně okna Ovládací panely.

 3. Kliknutím na ovládací panel Možnosti usnadnění otevřete dialogové okno Možnosti usnadnění. Klikněte na kartu Zobrazení a poté zaškrtněte políčko Používat funkci Vysoký kontrast.

 4. Otevřete dialogové okno Nastavení funkce Vysoký kontrast kliknutím na tlačítko Nastavení. Požadované možnosti vyberte zaškrtnutím příslušného políčka.

 5. Klikněte na tlačítko OK, znovu klikněte na tlačítko OK a poté klikněte na tlačítko Zavřít.

Zapnutí funkce Vysoký kontrast pomocí klávesnice

 1. Zobrazte nabídku Start stisknutím kombinace kláves CTRL+ESC (nebo klávesy s logem Windows). Poté otevřete okno Ovládací panely stisknutím klávesy C.

 2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, přejděte do levého podokna okna Ovládací panely a vykonejte příkaz Přepnout do klasického zobrazení tak, že stisknete nejprve klávesu TABULÁTOR a poté klávesu ENTER. Pomocí kláves se šipkami přejděte na ovládací panel Možnosti usnadnění a poté stiskněte klávesu ENTER.

 3. V dialogovém okně Možnosti usnadnění přejděte pomocí kombinace kláves CTRL+TABULÁTOR na kartu Zobrazení a poté stisknutím klávesy V zaškrtněte políčko Používat funkci Vysoký kontrast.

 4. Stisknutím klávesy N aktivujte tlačítko Nastavení.

 5. V dialogovém okně Nastavení funkce Vysoký kontrast zaškrtněte stisknutím klávesy K políčko Používat klávesovou zkratku. Vzhled vysokokontrastního schématu vyberete stisknutím klávesy A a poté kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ. Dvojím stisknutím klávesy ENTER nastavení uložte a zavřete dialogová okna.

 6. Zavřete okno Ovládací panely stisknutím kombinace kláves ALT+S, Z.