Použití funkce ClickLock

Funkce ClickLock umožňuje provádět operace zvýraznění nebo přetažení bez nutnosti držet stisknuté tlačítko myši. Pokyny pro zapnutí funkce ClickLock:

Zobrazit vše

Zapnutí funkce ClickLock pomocí myši

  1. V nabídce Start klikněte na položku Ovládací panely.

  2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, přejděte do nabídky Ovládací panely v levém podokně a klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení.

  3. Klikněte na ovládací panel Myš. Mělo by se otevřít dialogové okno Myš – vlastnosti. Klikněte na kartu Tlačítka, kde najdete nastavení funkce ClickLock. Zaškrtněte políčko Zapnout funkci ClickLock.

  4. Klikněte na tlačítko Nastavení. Otevře se dialogové okno Nastavení funkce ClickLock. Přesunutím šipky posuvníku upravte dobu, po kterou je nutné podržet tlačítko myši nebo trackballu. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

  5. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete okno Ovládací panely.

Zapnutí funkce ClickLock pomocí klávesnice

  1. Zobrazte nabídku Start pomocí klávesové zkratky CTRL+ESC (nebo stisknutím klávesy s logem Windows). Poté otevřete okno Ovládací panely stisknutím klávesy C.

  2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, přejděte do nabídky Ovládací panely v levém podokně a vykonejte příkaz Přepnout do klasického zobrazení tak, že stisknete nejprve klávesu TABULÁTOR a poté klávesu ENTER. Pomocí kláves se šipkami přejděte na ovládací panel Myš a poté stiskněte klávesu ENTER.

  3. Mělo by se otevřít dialogové okno Myš – vlastnosti. Na kartě Tlačítka vyhledejte rámeček ClickLock. Stisknutím klávesy Z vyberte možnost Zapnout funkci ClickLock.

  4. Stisknutím klávesy N vyberte tlačítko Nastavení. Otevře se dialogové okno Nastavení funkce ClickLock. Přesunutím posuvníku pomocí kláves ŠIPKA VPRAVO a ŠIPKA VLEVO upravte dobu, po kterou je třeba podržet tlačítko myši nebo trackballu. Stiskněte klávesu ENTER. Stisknutím klávesy TABULÁTOR přejděte na tlačítko OK a poté stiskněte klávesu ENTER.

  5. Zavřete okno Ovládací panely stisknutím kombinace kláves ALT+S, Z.