Přidání nebo změna obrázku alba ve Windows Media Playeru


Aplikace Windows Media Player může zobrazit úvodní obrázek alba spojený se skladbami v knihovně přehrávače.

Odkud pochází obrázek alba?

Přehrávač stahuje obrázky alb z online databáze, do níž zadávají informace různí jiní poskytovatelé dat než společnost Microsoft, například společnost AMG.

Přehrávač si obrázek alba stáhne při vypalování disku CD. Přitom se přehrávač pokusí porovnat disk CD s položkou v online databázi. Pokud najde odpovídající položku, automaticky stáhne informace o médiu, které jsou pro disk CD k dispozici, včetně obrázku alba. Navíc v knihovně přehrávače pravidelně vyhledává skladby, u nichž obrázek alba chybí. Pokud může spárovat skladbu, u níž obrázek alba chybí, s položkou v online databázi, stáhne chybějící obrázek alba. Informace o změně způsobu, jakým přehrávač stahuje obrázek alba, a informace o dalších médiích naleznete v tématu Informace o médiích v aplikaci Windows Media Player: nejčastější dotazy.

Proč obrázek alba někdy chybí?

Přehrávač nemusí stahovat obrázky alba z databáze v následujících situacích:

 • Při vypalování disku CD nejste připojení k Internetu.

 • Jste připojení k Internetu, ale v online databázi chybí obrázek alba pro vypalovaný disk CD (nebo zde nejsou vůbec žádné informace o médiích).

 • Správce systému zabránil počítači ve stahování položek, jako je obrázek alba, z Internetu.

 • Vypálili jste disk CD pomocí jiného programu než aplikace Windows Media Player; to může přehrávači zabránit vyhledání odpovídající položky v online databázi.

A konečně, pokud online databáze pro disk CD obsahuje nesprávný obrázek alba, přehrávač tento obrázek alba stáhne.

Následující postupy popisují způsoby, jejichž pomocí můžete opravit chybějící nebo nesprávný obrázek alba.

Zobrazit vše

Přidání obrázku alba z online databáze

Album v knihovně přehrávače se můžete pokusit porovnat s položkou v online databázi. Pokud najdete odpovídající položku, přehrávač stáhne jakýkoli obrázek alba v databázi počítače.

Jakmile přehrávač stáhne obrázek alba, stáhne také ostatní informace o médiích spojené s daným albem (jako je jeho název, názvy skladeb atd.). Jestliže jste informace o médiích pro dané album v knihovně přehrávače upravili ručně, přepíše následující postup provedené změny.

 1. Připojte se k Internetu.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 3. Přejděte na album, které chcete opravit.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na album a potom klikněte na příkaz Najít informace o albu.

 5. Obdržíte-li chybovou zprávu, že je nutné změnit nastavení ochrany osobních údajů před aktualizací informací o médiích, proveďte následující postup: Klikněte na nabídku Nástroje, klikněte na příkaz Možnosti, klikněte na kartu Soukromí a zaškrtněte políčko Aktualizovat hudební soubory načtením médií z Internetu. Pak opakujte předchozí krok.

  Pokud se nabídka Nástroje nezobrazuje, bude třeba zobrazit panel nabídek. Postup: klikněte na tlačítko Uspořádat, přejděte na položku Rozložení a vyberte možnost Zobrazit panel nabídek.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Zobrazí-li se ve výsledcích hledání správné informace o albu a interpretovi, vyberte správnou položku a nechte obrázek alba a informace o médiu automaticky aktualizoval podle pokynů na stránce. Pokud se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí správné informace o albu, zopakujte vyhledávání pomocí pokynů na stránce s jinými kritérii vyhledávání.

  • Jestliže se informace o albu objeví s ikonou generické hudby zobrazenou jako obrázek alba, obrázek alba není dostupný ke stažení. Podívejte se v tomto tématu na postup ručního přidání obrázku alba.

Ruční přidání obrázku alba dle vlastní volby

Pokud některá z alb postrádají obrázek alba, můžete obrázek dle vlastní volby přidat ručně. Po provedení tohoto postupu je obrázek integrován do souboru a přehrávač vždy zobrazí integrovaný soubor jako obrázek alba (na rozdíl od jakéhokoli obrázku alba, který přehrávač pravděpodobně stáhl z online databáze).

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Přejděte na album, které postrádá obrázek alba.

 3. Vyhledejte obrázek, který chcete jako obrázek alba použít (obrázek může být v počítači nebo na webové stránce), klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Kopírovat.

  Původní obrázek může být v libovolném z následujících formátů: BMP, GIF, JPEG, PNG nebo TIFF.

 4. V knihovně přehrávače klikněte pravým tlačítkem myši do pole obrázku alba a pak klikněte na příkaz Vložit obrázek alba.

  Kopie obrázku je integrována do každé ze skladeb na daném albu. Před vložením do souboru se velikost kopie obrázku automaticky přizpůsobí příslušné velikosti a převede na formát JPEG. Původní soubor s obrázkem se nezmění.

Poznámka:

 • Pokud nemůžete obrázek alba přidat ručně, ověřte, zda máte oprávnění ke změně souboru. Klikněte například pravým tlačítkem myši na soubor a pak klikněte na příkaz Otevřít umístění souboru. Ve složce klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, klikněte na příkaz Vlastnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Jen pro čtení.

Kde je možné si obrázek alba prohlédnout?

Obrázek alba se může zobrazovat na řadě míst v rámci přehrávače i mimo něj, včetně následujících:

 • Knihovna přehrávače

 • Podokno seznamu po pravé straně přehrávače

 • Stavová oblast v dolní části přehrávače (poblíž ovládacích prvků pro přehrávání)

 • V některých vizualizacích

 • Ve složce Windows, v níž máte uloženy soubory s hudbou (například složka Hudba)

 • V zobrazení informačního centra (chcete-li toto zobrazení prohlížet v režimu Přehrávání, klikněte pravým tlačítkem myši do oblasti, v níž se zobrazují videa a vizualizace, přejděte na položku Vizualizace a klikněte na položku Zobrazení informačního centra)

 • V dialogovém okně Vyhledat informace o albu (dialogové okno, které se zobrazí po kliknutí na příkaz Vyhledat informace o albu)

Obrázek alba, který se zobrazuje v dialogovém okně Vyhledat informace o albu nabízejí poskytovatelé dat, například společnost AMG. Obrázek alba, který se zobrazí v zobrazení informačního centra, je k dispozici v online obchodě, který jste aktuálně vybrali. Informace o tom, jak přejít do jiného online obchodu, naleznete v tématu Nakupování online v programu Windows Media Player.

Zobrazení obrázku alba při přehrávání hudby

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  • Začněte přehrávat skladbu v režimu Přehrávání. Klikněte pravým tlačítkem myši do otevřeného prostoru programu Player (například vlevo od tlačítka Stop), přejděte na položku Vizualizace a klikněte na položku Obrázek alba.

   Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v knihovně programu Player, klikněte na tlačítko Přepnout do okna PřehrávánoObrázek tlačítka Přepnout do okna Přehráváno v pravém dolním rohu okna přehrávače.

   V oblasti vizualizace se zobrazí velký obrázek alba.

  • Začněte přehrávat skladbu v knihovně přehrávače. Pokud se podokno seznamu nezobrazuje, klikněte na kartu Přehrát.

   Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.

   V podokně seznamu se zobrazuje malý obrázek alba.Potřebujete další pomoc?