Přidání zařízení nebo počítače do sítě


Kroky pro přidání zařízení nebo počítače do sítě jsou různé v závislosti na operačním systému spuštěném v počítači a na tom, zda síťová zařízení podporují nejnovější technologie. Další informace o nastavení sítě získáte v tématu Nastavení domácí sítě.

Zobrazit vše

Přidání bezdrátového počítače se systémem Windows 7 nebo Windows Vista Service Pack 2 pomocí tlačítka

Pokud váš směrovač podporuje technologii Windows Connect Now (WCN) nebo WPS (Wi‑Fi Protected Setup), můžete počítač do sítě přidat pomocí následujících kroků:

 1. Zapněte počítač.

 2. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

  Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí.

 3. Klikněte na síť a potom na tlačítko Připojit.

 4. Místo zadávání klíče zabezpečení nebo přístupového hesla stiskněte tlačítko Wi‑Fi Protected Setup (WPS) na směrovači. Směrovač automaticky nastaví počítač tak, aby se připojil k síti, a použije nastavení zabezpečení sítě.

  Obrázek technologie Windows Connect Now, která pomáhá přidat počítač do sítě
  Windows Funkce Connect Now pomáhá přidat počítač k síti.

Poznámka

 • Technologie WCN nastaví síťové připojení s aktivovaným zabezpečením ve výchozím nastavení. Nastavení zabezpečení můžete v případě potřeby později změnit.

Postup přidání bezdrátově připojeného počítače se systémem Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP pomocí jednotky USB Flash

Pokud máte nastavení uloženo na jednotce USB Flash, můžete přidat počítače do sítě pomocí této jednotky. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k počítači, který chcete přidat do sítě.

 2. Připojte jednotku USB Flash do portu USB v počítači.

 3. V počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Vista klikněte v dialogovém okně Přehrát automaticky na volbu Průvodce instalací bezdrátové sítě.

  V počítači se systémem Windows XP klikněte v dialogovém okně Jednotka USB Flash na volbu Průvodce instalací bezdrátové sítě.

  Může se zobrazit výzva k restartování počítače.

Poznámka

 • Chcete-li uložit nastavení bezdrátové sítě na jednotku USB Flash, vložte tuto jednotku do počítače a postupujte následovně:

  1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

  2. V levém podokně klikněte na možnost Spravovat bezdrátové sítě.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na síť, klikněte na položku Vlastnosti a poté klikněte na volbu Kopírovat tento profil sítě na jednotku USB Flash.

  4. Vyberte zařízení USB a klikněte na tlačítko Další.

  5. Postupujte podle pokynů v průvodci a poté klikněte na volbu Zavřít.

Postup ručního přidání bezdrátového počítače se systémem Windows 7

 1. Přihlaste se k počítači.

 2. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 3. V zobrazeném seznamu zvolte požadovanou bezdrátovou síť a klikněte na tlačítko Připojit.

 4. Pokud jste vyzváni, zadejte klíč zabezpečení sítě nebo přístupové heslo. Potom klikněte na tlačítko OK.

  Po připojení k síti se zobrazí potvrzovací zpráva.

 5. Chcete-li ověřit, zda jste přidali počítač do sítě, postupujte takto:

  Otevřete ovládací panel Síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit počítače a zařízení v síti.

  Měly by se zobrazit ikony počítače, který jste právě přidali do sítě, a všech dalších počítačů a zařízení, které jsou součástí sítě.

Poznámka

 • Pokud nejsou ve složce Síť zobrazeny žádné ikony, je možné, že jsou deaktivovány funkce zjišťování sítě a sdílení souborů. Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

Postup ručního přidání bezdrátového počítače se systémem Windows Vista

 1. Přihlaste se k počítači.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klikněte na příkaz Připojit.
 3. V zobrazeném seznamu zvolte požadovanou bezdrátovou síť a klikněte na tlačítko Připojit.

 4. Pokud jste vyzváni, zadejte klíč zabezpečení sítě nebo přístupové heslo. Potom klikněte na tlačítko OK.

  Po připojení k síti se zobrazí potvrzovací zpráva.

 5. Chcete-li ověřit, zda jste přidali počítač do sítě, postupujte takto:

  Otevřete ovládací panel Síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit počítače a zařízení v síti.

  Měly by se zobrazit ikony počítače, který jste právě přidali do sítě, a všech dalších počítačů a zařízení, které jsou součástí sítě.

Poznámka

 • Pokud nejsou ve složce Síť zobrazeny žádné ikony, je možné, že jsou deaktivovány funkce zjišťování sítě a sdílení souborů. Chcete-li zapnout zjišťování sítí a sdílení souborů, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Ovládací panely, klikněte na položku Síť a Internet, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v okně Sdílení a zjišťování změňte požadovaná nastavení.

Postup ručního přidání bezdrátového počítače se systémem Windows XP

 1. Přihlaste se k počítači jako správce.

 2. Klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Název počítače klikněte na tlačítko Změnit.

 4. Pokud je název pracovní skupiny jiný než WORKGROUP, změňte název na WORKGROUP a potom klikněte na tlačítko OK. V opačném případě zavřete dialogové okno Změna názvu počítače kliknutím na tlačítko Storno.

  Pokud jste změnili název pracovní skupiny, budete vyzváni k restartování počítače. Restartujte počítač a poté pokračujte podle následujících pokynů.

 5. V nabídce Start klikněte na příkaz Ovládací panely, na položku Připojení k síti a Internetu a potom na položku Síťová připojení.

 6. Klikněte na ikonu bezdrátového připojení k síti a ve skupinovém rámečku Práce se sítí klikněte na odkaz Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici.

 7. V zobrazeném seznamu zvolte požadovanou bezdrátovou síť a klikněte na tlačítko Připojit.

Postup přidání počítače se systémem Windows 7 připojeného kabelově (síť Ethernet)

 1. Připojte počítač k rozbočovači, přepínači nebo směrovači a potom počítač zapněte. (Pokud máte doma kabelovou síť Ethernet a v místnosti, kde je počítač, je i přípojka k síti, můžete připojit počítač místo k výše uvedeným zařízením přímo k síti Ethernet.)

 2. Chcete-li ověřit, zda jste přidali počítač do sítě, postupujte takto:

  Otevřete ovládací panel Síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit počítače a zařízení v síti.

  Měly by se zobrazit ikony počítače, který jste právě přidali do sítě, a všech dalších počítačů a zařízení, které jsou součástí sítě.

Poznámka

 • Pokud nejsou ve složce Síť zobrazeny žádné ikony, je možné, že jsou deaktivovány funkce zjišťování sítě a sdílení souborů. Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

Postup přidání počítače se systémem Windows Vista připojeného kabelově (síť Ethernet)

 1. Připojte počítač k rozbočovači, přepínači nebo směrovači a potom počítač zapněte. (Pokud máte doma kabelovou síť Ethernet a v místnosti, kde je počítač, je i přípojka k síti, můžete připojit počítač místo k výše uvedeným zařízením přímo k síti Ethernet.)

 2. Chcete-li ověřit, zda jste přidali počítač do sítě, postupujte takto:

  Otevřete ovládací panel Síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit počítače a zařízení v síti.

  Měly by se zobrazit ikony počítače, který jste právě přidali do sítě, a všech dalších počítačů a zařízení, které jsou součástí sítě.

Poznámka

 • Pokud nejsou ve složce Síť zobrazeny žádné ikony, je možné, že jsou deaktivovány funkce zjišťování sítě a sdílení souborů. Chcete-li zapnout zjišťování sítí a sdílení souborů, klikněte postupně na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, na položku Ovládací panely, na panel Síť a Internet, na volbu Centrum sítí a sdílení a poté v poli Sdílení a zjišťování upravte požadované parametry.

Postup přidání počítače se systémem Windows XP připojeného kabelově (síť Ethernet)

 1. Připojte počítač k rozbočovači, přepínači nebo směrovači a potom počítač zapněte. (Pokud máte doma kabelovou síť Ethernet a v místnosti, kde je počítač, je i přípojka k síti, můžete připojit počítač místo k výše uvedeným zařízením přímo k síti Ethernet.)

 2. Přihlaste se k počítači jako správce.

 3. Klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Název počítače a potom na tlačítko Změnit.

 5. Pokud je název pracovní skupiny jiný než WORKGROUP, změňte název na WORKGROUP a potom klikněte na tlačítko OK.

  Pokud jste změnili název pracovní skupiny, budete vyzváni k restartování počítače. Restartujte počítač a poté pokračujte podle následujících pokynů.

 6. Klikněte v nabídce Start na příkaz Místa v síti.

 7. V levém podokně klikněte ve skupinovém rámečku Práce se sítí na odkaz Zobrazit počítače ve skupině.

 8. V zobrazeném seznamu zvolte požadovaný počítač a klikněte na tlačítko Připojit.

Postup přidání bezdrátového zařízení

Chcete-li k počítači přidat telefon, klávesnici, myš nebo bezdrátové zařízení s povolenou technologií Bluetooth, postupujte podle pokynů v části Připojení k technologii Bluetooth a dalším bezdrátovým nebo síťovým zařízením. Chcete-li do sítě přidat bezdrátové zařízení, jako je bezdrátová tiskárna nebo tiskový server, proveďte následující kroky:

 1. Zapněte zařízení.

 2. Při přidání zařízení do sítě postupujte podle pokynů dodávaných se zařízením.

 3. Po dokončení přidání zařízení se přihlaste k počítači v síti.

 4. Chcete-li ověřit, zda jste zařízení přidali, postupujte takto:

  Otevřete ovládací panel Síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit počítače a zařízení v síti.

  Měla by se zobrazit ikona zařízení. Pokud je přidané zařízení tiskárna, bude pravděpodobně třeba povolit její sdílení, aby mohly tiskárnu používat i ostatní počítače v síti.

Poznámka

 • Pokud nejsou ve složce Síť zobrazeny žádné ikony, je možné, že jsou deaktivovány funkce zjišťování sítě a sdílení souborů. Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

Postup přidání zařízení připojeného kabelem

 1. Zapněte zařízení a připojte je k rozbočovači, přepínači nebo směrovači, případně k počítači, který je připojený k některému z těchto zařízení. Zařízení by nyní mělo být připojeno k síti.

 2. Chcete-li ověřit, zda jste zařízení přidali, postupujte takto:

  Otevřete ovládací panel Síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit počítače a zařízení v síti.

  Měla by se zobrazit ikona zařízení. Je-li tímto zařízením tiskárna, pravděpodobně bude třeba povolit sdílení tiskáren, které mohou využívat ostatní počítače v síti.

Poznámka

 • Pokud nejsou ve složce Síť zobrazeny žádné ikony, je možné, že jsou deaktivovány funkce zjišťování sítě a sdílení souborů. Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

Přidání tiskárny

 • Můžete přidat tiskárnu připojenou přímo k počítači (nazývá se místní tiskárna), můžete přidat tiskárnu do sítě, nebo se můžete připojit ke sdílené tiskárně. Další informace naleznete v části Instalace tiskárny.Potřebujete další pomoc?