Přidání nebo úprava informací o médiích ve Windows Media Playeru


V knihovně programu Windows Media Player se mohou vyskytnout položky s chybějícími nebo nesprávnými informacemi o médiích, jako jsou názvy skladeb, čísla stop, jména interpretů, názvy alb, žánry a podobně. Nesprávné informace mohly být zadány během kopírování stop z disku CD nebo při kopírování disků CD pomocí jiného programu. Bez ohledu na příčinu vychází přehrávač při uspořádávání položek v knihovně z informací o médiích, proto je vhodné, aby u všech položek obsažených v knihovně programu Media Player byly zadány přesné a úplné informace o médiích.

Další informace o knihovně programu Player získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Automatické přidání informací o médiích

V mnoha případech může přehrávač automaticky stáhnout informace o médiích a přidat je k souborům. Budete-li například kopírovat disk CD, může přehrávač prohledat online databázi a pro stopy na disku CD stáhnout informace o médiích.

Přehrávač může také pravidelně prohlížet obsah knihovny a hledat položky, u kterých chybějí informace o médiích. Nejprve spáruje položky v knihovně s odpovídajícími položkami v online databázi, a pak automaticky stáhne chybějící informace o médiích a doplní je k souborům v knihovně.

Podrobné informace o automatickém přidání nebo úpravě informací o médiích při kopírování disku CD získáte v tématu Kopírování hudby z disku CD.

Ruční přidání nebo úprava informací o médiích

Informace o médiích lze rovněž přidávat nebo upravovat ručně. Pokud knihovna přehrávače obsahuje položky s chybějícími nebo nesprávnými informacemi o médiích, lze tyto informace opravit ručně několika různými způsoby.

Zobrazit vše

Přidání informací o médiích pomocí online databáze

Zpravidla nejjednodušším způsobem, jak přidat informace o médiích k souboru, který je již začleněn do knihovny přehrávače, je vyhledání těchto informací v online databázi. Tato metoda se nejlépe osvědčuje v případě, kdy jsou v databázi informace, ale přehrávač je nedokáže automaticky spárovat se souborem v knihovně.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klikněte pravým tlačítkem myši na položku a klikněte na příkaz Vyhledat informace o albu. Přehrávač se připojí k Internetu a otevře dialogové okno Vyhledat informace o albu.

  Pokud chcete vybrat několik sousedících položek, klikněte na první položku, podržte stisknutou klávesu SHIFT a potom klikněte na poslední položku. Chcete-li vybrat více položek, které spolu nesousedí, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na každou z nich.

 3. V dialogovém okně Vyhledat informace o albu porovnejte jednu nebo více položek se správným albem ze seznamu nebo zpřesněte hledání.

  Přehrávač zavře dialogové okno a přidá informace do knihovny. Po určité době (která závisí na tom, kolik změn jste provedli a zda přehrávač prováděl i jiné akce) budou tyto informace přidány také k souboru. Chcete-li, aby přehrávač aktualizoval soubor okamžitě, klikněte na položku Uspořádat a pak na položku Použít změny v informacích o médiích.

Přidání informací o médiích pomocí příkazu Upravit

Pokud vám nevadí ruční zadávání informací, můžete online databázi obejít a ručně opravit informace přímo v knihovně přehrávače pomocí příkazu Upravit.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klikněte pravým tlačítkem myši na název souboru, jméno interpreta nebo jiný atribut informací o médiích a potom klikněte na příkaz Upravit.

  Pokud daný atribut není v knihovně přehrávače zobrazen, bude zřejmě nutné pomocí vodorovného posuvníku v dolní části knihovny (je-li k dispozici) posunout zobrazení vlevo nebo vpravo, případně nakonfigurovat knihovnu přehrávače tak, aby se zobrazovaly atributy, které jsou ve výchozím nastavení skryté. Informace o způsobu změny sloupců zobrazených v knihovně přehrávače získáte v tématu Změna způsobu zobrazení položek v knihovně programu Windows Media Player.

  Pokud chcete provést změnu stejného atributu u několika položek, můžete ušetřit čas tím, že skupinu položek vyberete předtím, než kliknete pravým tlačítkem myši na tento atribut. Chcete-li vybrat několik sousedících položek, při výběru stiskněte a držte klávesu SHIFT. Chcete-li vybrat několik položek, které spolu nesousedí, při výběru stiskněte a držte klávesu CTRL.

 3. Zadejte informace, které chcete přidat nebo opravit, a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Informace budou přidány do knihovny přehrávače. Po určité době (která závisí na tom, kolik změn jste provedli a zda přehrávač prováděl i jiné akce) budou tyto informace přidány také k souboru. Chcete-li, aby přehrávač aktualizoval soubor okamžitě, klikněte na položku Uspořádat a pak na položku Použít změny v informacích o médiích.

 4. Pokud chcete opravit další atributy, opakujte kroky 1 a 2.

  Poznámky

  • Některé atributy, například délku, velikost a přenosovou rychlost, nelze upravit.

  • U některých atributů, například u přizvaných interpretů nebo žánru, může být uvedeno několik údajů oddělených středníky.

Přidání informací o médiích přetažením položek

Pokud knihovna přehrávače obsahuje položky se správnými informacemi o médiích a tyto atributy chcete zkopírovat do jiné položky s nesprávnými informacemi, můžete to rychle provést přetažením nesprávné položky na správnou položku.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klikněte v navigačním podokně na některé zobrazení, například Interpret, Album nebo Žánr.

 3. V podokně podrobností přetáhněte položku s nesprávnými informacemi o médiích na položku, která obsahuje správné informace o médiích.

  Přetáhněte například Neznámé album na album Giant Steps. Všechny položky v albu Neznámé album se stanou součástí alba Giant Steps.

 4. Pokud se zobrazí potvrzovací dialogové okno, klikněte na tlačítko Ano.

Jak zabránit přepsání informací o médiích

Když už vám přidávání informací o médiích do souborů zabralo nějakou dobu, je vhodné zajistit, aby tyto informace přehrávač později nepřepsal.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat, dále na položku Možnosti a pak na kartu Knihovna.

 3. Ve skupinovém rámečku Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory ověřte, zda je vybrán přepínač Pouze doplnit chybějící informace (je vybrán ve výchozím nastavení).

  Tím zabráníte tomu, aby přehrávač nedopatřením přepsal správné doplněné informace o médiích nesprávnými informacemi o médiích, které mohou být k dispozici v online databázi.

  Poznámka

  • Používáte-li k ručnímu stahování informací o médiích z online databáze příkaz Vyhledat informace o albu, budou informace o médiích přepsány bez ohledu na vybranou volbu.Potřebujete další pomoc?