Přidání položek do knihovny Windows Media Playeru


Knihovnu programu Windows Media Player můžete použít k uspořádání celé své sbírky digitálních médií v počítači, včetně hudebních souborů, videozáznamů a obrázků. Po přidání souborů do knihovny přehrávače můžete tyto soubory přehrávat, vypalovat na disky CD, vytvářet seznamy stop, synchronizovat soubory s přenosnými přehrávači hudby a videa a vysílat jako datové proudy do jiných zařízení v domácí síti. Soubory lze do knihovny přehrávače přidat několika způsoby:

 • Sledování složek: Při prvním spuštění začne přehrávač automaticky prohledávat určité výchozí složky, které jsou součástí knihoven Hudba, Obrázky, Videa a Nahrané televizní pořady v počítači. Při přidání nebo odebrání souborů z těchto knihoven mediálních souborů bude přehrávač dostupné mediální soubory automaticky aktualizovat. Do knihoven systému Windows můžete začlenit rovněž nové složky z dalších umístění v počítači nebo z vyměnitelných paměťových zařízení.

 • Přidání přehrávaných mediálních souborů: Při přehrávání souboru médií z počítače nebo z vyměnitelného úložného zařízení je soubor automaticky přidán do vaší knihovny přehrávače, abyste k němu měli z přehrávače přímý přístup. Máte-li navíc přístup k vzdáleným souborům médií uloženým v jiných počítačích v síti, můžete změnit nastavení přehrávače tak, aby byly tyto vzdálené soubory přidány do knihovny přehrávače, jakmile je přehrajete. Přehrávač automaticky nepřidává soubory, které jste přehráli z vyměnitelných médií, například z disku CD nebo DVD.

 • Kopírování hudby z disku CD: Pomocí programu Media Player lze kopírovat stopy ze zvukových disků CD. Během kopírování se stopy ukládají do počítače ve formě souborů. Další informace o kopírování z disků CD najdete v tématu Kopírování hudby z disku CD.

 • Stažení hudby a videa z internetových obchodů: Program Media Player umožňuje přístup k internetovým obchodům. Po přihlášení můžete z těchto internetových obchodů stahovat hudební soubory a videosoubory. Další informace o internetových obchodech naleznete v tématu Nakupování online v programu Windows Media Player

Toto téma popisuje první dva způsoby, které lze provádět prostřednictvím knihovny přehrávače. Další informace o knihovně programu Player získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Zobrazit vše

Přidání složky, kterou má přehrávač sledovat

Máte-li v počítači nesledovanou složku obsahující mediální soubory, můžete ji zahrnout do některé z knihoven systému Windows, aby ji přehrávač mohl najít.

Obrázek nabídky Spravovat knihovny
Nabídka Správa knihoven
 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně programu Player klikněte na kartu Knihovna.

 3. Klikněte na možnost Správa knihoven a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Hudba. Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Umístění knihovny hudby.

  • Videa. Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Umístění knihovny videí.

  • Obrázky. Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Umístění knihovny obrázků.

  • Nahrané televizní pořady. Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Umístění knihovny nahraných televizních pořadů.

 4. Klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Klikněte na složku v seznamu, na možnost Zahrnout složku a na tlačítko OK.

Odebrání složky sledované přehrávačem

Pokud již nechcete, aby přehrávač sledoval určitou složku zahrnutou do některé z knihoven systému Windows v počítači, můžete tuto složku z knihovny odebrat.

Obrázek nabídky Spravovat knihovny
Nabídka Správa knihoven
 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně programu Player klikněte na kartu Knihovna.

 3. Klikněte na možnost Správa knihoven a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Hudba. Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Umístění knihovny hudby.

  • Videa. Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Umístění knihovny videí.

  • Obrázky. Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Umístění knihovny obrázků.

  • Nahrané televizní pořady. Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Umístění knihovny nahraných televizních pořadů.

 4. Klikněte na složku v seznamu, na možnost Odebrat a na tlačítko OK.

Změna mediálních souborů, které jsou při přehrávání automaticky přidávány do knihovny přehrávače

Přehrávač automaticky přidává do knihovny přehrávače přehrávané soubory z počítače. Chcete-li soubory médií přehrávat bez přidání do knihovny přehrávače, můžete tuto funkci snadno vypnout. Také můžete nastavit automatické přidávání vzdálených souborů médií (uložených v jiných počítačích v síti) do knihovny přehrávače při jejich přehrání.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat, dále na položku Možnosti a pak na kartu Přehrávač.

 3. Proveďte jednu či více následujících akcí:

  • Pokud nechcete při přehrávání mediální soubory z počítače nebo Internetu přidávat do knihovny přehrávače, zrušte zaškrtnutí políčka Po přehrání přidat místní soubory médií do knihovny a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li do knihovny počítače automaticky přidávat vzdálené soubory médií, které přehráváte, zaškrtněte políčko Po přehrání přidat vzdálené soubory médií do knihovny a potom klikněte na tlačítko OK.Potřebujete další pomoc?