Přidání panelu nástrojů na hlavní panel


Panel nástrojů je řádek, sloupec nebo blok tlačítek či ikon reprezentujících úkoly, které lze v programu provádět. Některé panely nástrojů se mohou zobrazit na hlavním panelu.

Obrázek nabídky Panely nástrojů na hlavním panelu
Možnost přidání panelů nástrojů na hlavní panel
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti na hlavním panelu a přejděte na příkaz Panely nástrojů.

  2. Kliknutím na položku seznamu lze příslušný panel nástrojů přidat nebo odebrat. Názvy panelů nástrojů označené zaškrtnutím odpovídají panelům nástrojů, které jsou na hlavním panelu zobrazeny.Potřebujete další pomoc?