Co mám vědět před přidáním televizních tunerů pro použití v aplikaci Windows Media Center?


Televizní tuner je zařízení, které umožňuje připojení televizního signálu k počítači. S aplikací Windows Media Center a kompatibilním televizním tunerem můžete sledovat živé televizní přenosy a filmy v počítači a nahrávat programy pro pozdější sledování. Další informace naleznete v části Televize v počítači: Principy televizních signálů a televizních tunerů a Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center.

Zakoupení televizního tuneru

V dnešní době lze zakoupit tunery různých výrobců. Některétunery jsou dokonce součástí dálkového ovládání aplikace Media Center, které umožňuje přepínání kanálů, nahrávání přenosu a mnoho dalších funkcí – to vše z jiné části místnosti. Při nákupu tuneru si můžete vybrat z těchto čtyř základních typů:

 • Interní karta TV tuneru, kterou je nutné zasunout do počítače.

 • Externí tuner, který lze zapojit do dostupného portu USB nebo IEEE 1394 v počítači.

 • Síťový televizní tuner, který lze zapojit do dostupného portu Ethernet na směrovači.

 • Externí karta televizního tuneru, kterou lze připojit ke slotu CardBus nebo ExpressCard na přenosném počítači.

Na trhu se nabízejí spousty televizních tunerů a je třeba vybrat takový, který je kompatibilní s vaším televizním signálem. Informace, které vám pomohou určit podporované typy signálů, naleznete na krabici s tunerem nebo na webu výrobce.

Chcete-li zjistit, které modely televizního tuneru jsou kompatibilní s vaším počítačem, obraťte se na výrobce počítače nebo přejděte na web Windows Logo'd Products List.

Příjem televizního signálu

Chcete-li v počítači přijímat televizní signál, musí být typ signálu podporován hardwarem televizního tuneru i aplikací Media Center. Po připojení kompatibilního televizního signálu k počítači můžete signál nastavit v aplikaci Media Center a sledovat a nahrávat televizní přenosy a filmy. Na typ televizních programů, které lze přijímat a sledovat v aplikaci Media Center, mají vliv následující okolnosti:

 • Systémové prostředky dostupné v počítači. Patří sem rychlost procesoru, paměť a grafika a možnosti videa spolu s dostupnými porty.

 • Místo, kde se nacházíte, včetně typu signálů, které se zde vysílají. Další informace získáte u místního poskytovatele kabelové nebo satelitní televize.

 • Bez ohledu na to, zda je váš televizní signál analogový nebo digitální. Analogové televizní signály jsou někdy odesílány pomocí kabelu, satelitu nebo vzduchem do antény. Digitální signály se vysílají podobně, ale jejich účelem je zajištění mimořádné kvality obrazu a vylepšené kvality zvuku oproti analogovému vysílání. Podrobné informace o různých typech signálů kompatibilních s aplikací Windows Media Center získáte v části Televizní signály podporované aplikací Windows Media Center.

 • Hardware televizního tuneru včetně typu signálu, který přijímá. Další informace naleznete v tématu Získání nápovědy k televiznímu tuneru, kde naleznete postup kontaktování výrobce hardwaru.

 • Typ antény připojené k počítači. (Tato možnost platí, pouze pokud přijímáte televizní signál vysílaný vzduchem.)

Přidání televizních tunerů do počítače

Pokud máte k počítači s aplikací Media Center připojený jeden televizní tuner, můžete sledovat nebo nahrávat živé televizní přenosy vždy jen z jednoho kanálu. Pokud máte k počítači s aplikací Media Center připojené dva televizní tunery nebo zařízení s duálním tunerem, máte následující možnosti:

 • Sledovat živé televizní vysílání na jednom kanálu a současně nahrávat pořad na jiném kanálu.

 • Nahrávat dva různé televizní pořady vysílané současně na různých kanálech.

 • Můžete sledovat dříve nahraný televizní pořad a nahrávat živé přenosy ze dvou různých kanálů současně.

Před přidáním televizních tunerů do počítače zvažte následující skutečnosti:

 • Může být nutné nainstalovat ovladač pro každý televizní tuner, který k počítači připojujete. Informace o stažení a instalaci nejnovějšího ovladače získáte v části Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně. Informace o ovladači získáte také na webu výrobce počítače nebo televizního tuneru.

 • Aplikace Media Center podporuje maximálně čtyři analogové televizní tunery a čtyři digitální televizní tunery na jeden počítač. (Pokud instalace zahrnuje digitální kabelové tunery, lze použít maximálně čtyři.)

 • Máte-li k počítači připojeno více televizních tunerů stejného typu, musí mít stejný zdroj signálu. Pokud například používáte dva analogové televizní tunery a televizní signál analogového kabelu vychází přímo z koaxiálního kabelu ve stěně, můžete kabel rozdělit pomocí kabelového rozdělovače a teprve potom připojit k počítači.

 • Používáte-li zařízení, které obsahuje více televizních tunerů (například duální tuner nebo kombinovaný tuner), aplikace Media Center televizní tuner rozpozná jako samostatné zařízení. Jeden duální analogový tuner se například počítá jako dva analogové tunery.

 • Pokud používáte analogový tuner a plánujete instalaci digitálního kabelového tuneru (speciální zařízení nutné pro příjem digitálního kabelového signálu), je nutné analogový televizní tuner odinstalovat. Další informace naleznete v tématu Tunery digitálního kabelu: nejčastější dotazy. (Toto omezení neplatí, pokud digitální signál přijímáte ze satelitu nebo vzduchem.)

 • Je možné přidat více televizních hardwarových tunerů přijímajících televizní signál s vysokým rozlišením. Můžete například používat dva digitální televizní tunery podporující digitální signál (například ATSC nebo ClearQAM) a dva digitální kabelové tunery.Potřebujete další pomoc?