Jas a kontrast monitoru můžete upravit a zlepšit tak čitelnost textu a nastavit digitální obrázky tak, aby se podobaly vytištěným.

Chcete-li dosáhnout lepších výsledků při nastavování jasu a kontrastu displeje, použijte nástroj Kalibrace barev displeje. (Nástroj Kalibrace barev displeje pomáhá při nastavení barev a úpravách dalších nastavení.) Další informace o kalibraci barev displeje ve Windows získáte v tématu Kalibrace displeje.

Způsob nastavení jasu a kontrastu se liší v závislosti na konkrétním displeji.

 • Tlačítka jasu a kontrastu na přední části monitoru. Některé monitory jsou opatřeny ovládacími prvky pro jas a kontrast na přední části a používají standardní symboly znázorněné na následujícím obrázku.

  Příklad symbolů jasu a kontrastu
  Symboly pro jas a kontrast
 • Nabídka na obrazovce. Nastavení pro jas a kontrast lze u některých displejů změnit pomocí nabídky na obrazovce a následným nastavením jasu a kontrastu ve výsledné nabídce. Často lze nabídku na obrazovce zobrazit stisknutím tlačítka - obvykle označeného Menu (Nabídka) - na přední části monitoru.

 • Displeje přenosných počítačů. Displeje přenosných počítačů nemají na přední části ovládací prvky jasu a kontrastu. U většiny přenosných počítačů není k dispozici ovládací prvek pro nastavení kontrastu. Jas lze však u mnoha přenosných počítačů nastavit stisknutím a podržením klávesy Fn a stisknutím odpovídající funkční klávesy pro snížení jasu (Obrázek tlačítka pro snížení jasu) nebo zvýšení jasu (Obrázek tlačítka pro zvýšení jasu). Při použití nástroje Kalibrace barev displeje v přenosném počítači nastavte displej na maximální jas.

Další informace o nastavení jasu a kontrastu pro daný displej naleznete v dokumentaci, která s ním byla dodána, nebo na webu výrobce.

Automatické nastavení jasu pomocí funkce adaptivního jasu

Adaptivní jas je funkce systému Windows, která pomocí světelného senzoru automaticky nastavuje jas displeje tak, aby odpovídal osvětlení v okolí počítače. Chcete-li použít funkci adaptivního jasu, musí být v počítači nainstalovány a aktivovány světelné senzory.

Chcete-li zjistit, zda daný přenosný počítač nebo počítačový monitor podporuje funkci adaptivního jasu, vyhledejte nastavení Povolit funkci adaptivního jasu v ovládacím panelu Možnosti napájení (jak je uvedeno v následujícím postupu) nebo si projděte informace, které jste obdrželi spolu s počítačem.

Postup zapnutí a vypnutí funkce adaptivního jasu

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. U libovolného schématu klikněte na možnost Změnit nastavení schématu.

 3. Klikněte na odkaz Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. V seznamu rozbalte položku Zobrazit a potom rozbalte položku Povolit funkci adaptivního jasu.

 5. Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci adaptivního jasu, je-li počítač napájen z baterie, klikněte na položku Baterie a potom v seznamu klikněte na možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

 6. Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci adaptivního jasu, pokud je počítač napájen z elektrické sítě, klikněte na položku Napájen ze sítě a potom v seznamu klikněte na možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

 7. Klikněte na tlačítko Použít. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Funkce Adaptivní jas není k dispozici ve všech edicích systému Windows 7.Potřebujete další pomoc?