Rozšířené možnosti spuštění (včetně nouzového režimu)


Obrazovka Rozšířené možnosti spuštění umožňuje spuštění systému Windows v pokročilých režimech pro řešení potíží. Nabídka je přístupná po zapnutí počítače a stisknutí klávesy F8 před spuštěním systému Windows.

Některé možnosti, jako je například nouzový režim, spustí systém Windows v omezeném stavu, kdy jsou spuštěny pouze nezbytné součásti systému. Pokud se po spuštění v nouzovém režimu potíže neobjeví, můžete vyloučit jako možné příčiny výchozí nastavení a základní ovladače zařízení a služby. Ostatní možnosti spustí systém Windows s pokročilými funkcemi určenými pro správce systému nebo odborníky v oblasti IT. Další informace naleznete na webu společnosti Microsoft pro odborníky v oblasti IT.

Zobrazit vše

Oprava počítače

Zobrazí seznam nástrojů pro obnovení systému, které lze použít k odstranění problémů při spouštění, ke spuštění diagnostiky nebo k obnovení systému. Tato možnost je dostupná, pouze pokud jsou tyto nástroje nainstalovány na pevném disku v počítači. Pokud máte instalační disk systému Windows, nacházejí se nástroje pro obnovení systému na tomto disku. Další informace naleznete v tématu Oprava spouštění systému: nejčastější dotazy.

Nouzový režim

Spustí systém Windows s minimální sadou ovladačů a služeb. Další informace naleznete v tématu Co je to nouzový režim?

Nouzový režim se sítí

Spustí systém Windows v nouzovém režimu včetně síťových ovladačů a služeb potřebných k přístupu k Internetu nebo k ostatním počítačům v síti.

Nouzový režim s příkazovým řádkem

Spustí systém Windows v nouzovém režimu s oknem příkazového řádku namísto obvyklého rozhraní systému Windows. Tato možnost je určena pro odborníky v oblasti IT a správce systému.

Povolit protokolování spuštění

Vytvoří soubor ntbtlog.txt, který obsahuje seznam všech ovladačů, které byly nainstalovány během spuštění počítače. Tento protokol může být užitečný při pokročilém řešení potíží.

Spustit s nízkým rozlišením (640x480)

Spustí systém Windows s aktuálním ovladačem videa a s nízkým nastavením rozlišení a obnovovací frekvence. Tento režim lze použít k obnovení nastavení zobrazení. Další informace naleznete v části Změna rozlišení obrazovky.

Poslední známá funkční konfigurace (rozšířené)

Spustí systém Windows s poslední úspěšně fungující konfigurací registru a ovladačů. Další informace naleznete v části Použití poslední známé funkční konfigurace.

Režim obnovení adresářových služeb

Spustí v systému Windows řadič domény se službou Active Directory, aby mohla být adresářová služba obnovena. Tato možnost je určena pro odborníky v oblasti IT a správce systému.

Režim ladění

Spustí systém Windows v pokročilém režimu pro řešení potíží určeném pro odborníky v oblasti IT a správce systému.

Zakázat automatické restartování při selhání systému

Zabrání systému Windows v automatickém restartování, pokud chyba způsobí selhání systému Windows. Tuto možnost vyberte pouze v případě, pokud systém Windows uváznul ve smyčce (dojde k chybě systému Windows, poté dojde k pokusu o restartování, ale znovu dojde k chybě).

Zakázat vynucení podpisu ovladače

Umožní instalaci ovladačů obsahujících nesprávné podpisy.

Spustit systém Windows obvyklým způsobem

Spustí systém Windows v normálním režimu.Potřebujete další pomoc?