Funkce Přehrát automaticky: nejčastější dotazy


Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy, které se týkají automatického přehrávání.

Zobrazit vše

Nastavil jsem výchozí akci pro zařízení nebo typ média, nyní mi ale tato akce nevyhovuje. Jak to lze změnit?

 1. Otevřete ovládací panel Automatické přehrávání takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text automatické přehrávání a poté klikněte na položku Automatické přehrávání.

 2. V seznamu vedle zařízení nebo typu média vyberte novou akci, kterou chcete používat.

Jak ukončím dotazy funkce automatického přehrávání na to, jaký program chci použít?

Lze postupovat dvěma způsoby:

Úplně vypnout funkci automatického přehrávání

 1. Otevřete ovládací panel Automatické přehrávání takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text automatické přehrávání a poté klikněte na položku Automatické přehrávání.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít funkci Přehrát automaticky pro všechna média a zařízení a klikněte na tlačítko Uložit.

Vypnout funkci automatického přehrávání pro jeden typ média

 1. Otevřete ovládací panel Automatické přehrávání takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text automatické přehrávání a poté klikněte na položku Automatické přehrávání.

 2. V seznamu vedle každého typu média, pro který chcete zakázat dotaz, klikněte na možnost Neprovádět žádnou akci a klikněte na tlačítko Uložit.

Jak zajistím, aby se dotaz u akce, kterou chci vybrat, zobrazil pokaždé?

 1. Otevřete ovládací panel Automatické přehrávání takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text automatické přehrávání a poté klikněte na položku Automatické přehrávání.

 2. V seznamu vedle každého typu média, pro který chcete zobrazit dotaz, klikněte na možnost Vždy zobrazit dotaz a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Jak lze spustit nebo nainstalovat program ze zařízení nebo disku?

Chcete-li program spustit nebo nainstalovat jednorázově, postupujte takto:

 1. Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení nebo jednotku a pak klikněte na položku Spustit rozšířený obsah nebo Nainstalovat nebo spustit program.

Chcete-li, aby se program spouštěl vždy automaticky, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Automatické přehrávání takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text automatické přehrávání a poté klikněte na položku Automatické přehrávání.

 2. Vyberte položku Spustit rozšířený obsah pro požadovaný typ (rozšířený zvukový disk CD nebo film na rozšířeném disku DVD) nebo vyberte položku Nainstalovat nebo spustit program pro software a hry. Mějte na paměti, že program se spustí u všech disků tohoto typu, nejenom u disku, který právě používáte.

Proč se funkce automatického přehrávání chová jinak, když je spuštěn program pro média?

Je-li program pro média spuštěn v aktivním okně, může zrušit funkci automatického přehrávání a spustit nebo přehrát obsah. Funkce automatického přehrávání se nezobrazí a výchozí akce nenastane. Některé programy funkci automatického přehrávání ukončí podle typu vloženého média.

Co je rozšířený zvukový disk CD a film na rozšířeném disku DVD?

Rozšířený zvukový disk CD a film na rozšířeném disku DVD obsahují další obsah v jiných formátech. Interpret může například na rozšířený zvukový disk CD nahrát videoklipy nebo umělecký profil.

Co označují termíny "software a hry"?

Kategorie "software a hry" zahrnuje všechny typy médií obsahujících programy, které je nutné nainstalovat, nebo hry, které je nutné nainstalovat nebo spustit.

Co může bránit tomu, aby se zařízení objevilo v seznamu Zařízení funkce automatického přehrávání?

Pokud jste k počítači připojili zařízení se svazkem (například jednotku USB Flash nebo externí pevný disk), nezobrazí se toto zařízení v části Zařízení v rámci funkce automatického přehrávání. Funkce automatického přehrávání obsahuje pouze seznam zařízení jiných než zařízení se svazkem (například některé digitální fotoaparáty, videokamery a telefony). Je to proto, že tato zařízení nepoužívají standardní systém souborů a funkce automatického přehrávání nemůže procházet obsah těchto zařízení, aby zjistila, jaké typy souborů obsahují.

Chcete-li procházet obsah zařízení se svazkem, otevřete složku Počítač.

Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

Jak mohu otevřít dialogové okno Přehrát automaticky, pokud se okno neotvírá ani při výchozím nastavení?

Chcete-li otevřít dialogové okno Přehrát automaticky bez ohledu na výchozí nastavení, stiskněte při vkládání zařízení nebo média do vašeho počítače klávesu SHIFT a podržte ji.Potřebujete další pomoc?