Zálohování certifikátu systému souborů EFS (Encrypting File System)


Pokud v počítači zašifrujete data, potřebujete mít k dispozici nějaký způsob jejich obnovy v případě, že se něco stane se šifrovacím klíčem. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození šifrovacího klíče a nemáte způsob, jak data obnovit, jsou tato data ztracena. Ke ztrátě dat dojte také, pokud šifrovací klíč uložíte na čipovou kartu a tato karta bude poškozena nebo se ztratí. Šifrovací certifikáty a klíče byste měli vždy zálohovat, abyste neztratili přístup ke svým zašifrovaným datům. Pokud počítač používá více než jedna osoba nebo pokud k zašifrování souborů používáte čipovou kartu, měli byste vytvořit certifikát pro obnovení souborů. Další informace naleznete v části Vytvoření certifikátu pro obnovení pro šifrované soubory.

Poznámka

 • Tyto kroky nelze provést v systémech Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic ani Windows 7 Home Premium.

Postup zálohování certifikátu systému EFS

 1. Spusťte Správce certifikátů takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte do vyhledávacího pole text certmgr.msc a stiskněte klávesu ENTER. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V levém podokně dvakrát klikněte na položku Osobní.

 3. Klikněte na tlačítko Certifikáty.

 4. V hlavním podokně klikněte na certifikát, u kterého je ve sloupci Zamýšlené účely uvedeno Systém souborů EFS (Šifrování systému souborů). (Zobrazení tohoto sloupce někdy vyžaduje posunout se doprava.)

  Pokud se zde nachází více než jeden certifikát systému souborů EFS, měli byste je zálohovat všechny.

 5. V nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a potom klikněte na příkaz Exportovat.

 6. V Průvodci exportem certifikátu klikněte na tlačítko Další, potom na přepínač Ano, exportovat privátní klíč a potom klikněte na tlačítko Další.

 7. Vyberte formát Personal Information Exchange a pak klikněte na tlačítko Další.

 8. Zadejte heslo, které chcete použít, potvrďte heslo a potom klikněte na tlačítko Další. Operace exportu vytvoří soubor, do kterého se uloží certifikát.

 9. Zadejte název a umístění souboru (včetně celé cesty) nebo klikněte na tlačítko Procházet, přejděte do vybraného umístění, zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

 10. Klikněte na tlačítko Další a poté na tlačítko Dokončit.

Poznámka

 • Záložní kopii svého certifikátu systému souborů EFS si uložte na bezpečném místě.Potřebujete další pomoc?