Chcete-li zajistit, že při případném selhání nepřijdete o soubory, je třeba je pravidelně zálohovat. Soubory můžete kdykoli zálohovat ručně nebo můžete nastavit automatické zálohování.

Následující video uvádí, jak zálohovat soubory (0:57)

Postup zálohování souborů

 1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste program Windows Zálohování dříve nepoužívali, klikněte na tlačítko Nastavit zálohování a postupujte podle pokynů v průvodci. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  • Jestliže jste již vytvořili zálohu, můžete počkat na pravidelně naplánované zálohování nebo novou zálohu vytvořit ručně kliknutím na tlačítko Zálohovat. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámky

 • Nedoporučujeme ukládat zálohu souborů na stejný pevný disk, na kterém je nainstalován systém Windows.

 • Vždy ukládejte média použitá pro zálohování (externí pevné disky, disky DVD nebo CD) na bezpečném místě, abyste zabránili v přístupu k nim neoprávněným osobám; doporučuje se místo chráněné proti požáru, oddělené od počítače. Můžete také zvážit zašifrování dat obsažených v záloze.

Vytvoření nové úplné zálohy

Po vytvoření první zálohy bude nástroj Zálohování systému Windows do následných záloh přidávat nové nebo změněné informace. Pokud ukládáte zálohy na pevný disk nebo do síťového umístění, nástroj Zálohování systému Windows vytvoří v případě potřeby automaticky novou úplnou zálohu. Pokud ukládáte zálohy na disky CD či DVD a nemůžete najít disk existující zálohy nebo pokud chcete vytvořit novou zálohu všech souborů v počítači, můžete vytvořit úplnou zálohu. Chcete-li úplnou zálohu, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

 2. V levém podokně klikněte na příkaz Vytvořit novou úplnou zálohu.

  Poznámka

  • Tato volba bude zobrazena pouze v případě, že zálohy jsou ukládány na disky CD nebo DVD.

Nastavení záložního souboru po upgradování z předchozí verze systému Windows

Po provedení upgradu systému Windows bude nutné konfigurovat nástroj Zálohování systému Windows i v případě, že v předchozí verzi systému Windows bylo naplánováno zálohování. V programu zálohování totiž bylo provedeno několik změn. Namísto výběru typů souborů, které mají být zálohovány, můžete zálohování datových souborů v knihovnách, na ploše a ve standardních složkách systému Windows ponechat na systému Windows. Knihovny a složky určené k zálohování můžete také vybrat sami. Kromě toho můžete vytvořit bitovou kopii systému daného počítače. Další informace naleznete v tématu Jak systém Windows vybírá soubory, které se zálohují?

Chcete-li konfigurovat zálohování, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavit zálohování a potom postupujte podle pokynů průvodce. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.Potřebujete další pomoc?