Zálohování programů, systémového nastavení a souborů


Můžete vytvořit bitovou kopii systému, která obsahuje kopii systému Windows spolu s kopiemi používaných programů, systémového nastavení a souborů. Tato bitová kopie systému je poté uložena v umístění odlišném od původního umístění programů, nastavení a souborů. Tuto zálohu můžete použít pro obnovení obsahu počítače v případě, že pevný disk nebo celý počítač přestane fungovat.

Pokud provádíte zálohování souborů pomocí nástroje Zálohování systému Windows, můžete při každém zálohování souborů nechat vytvořit bitovou kopii systému. Soubory lze uložit na jednotku USB Flash, disky CD, DVD nebo na pevný disk. Bitovou kopii systému je nutné uložit na pevný disk. Tato bitová kopie systému ve výchozím nastavení obsahuje pouze jednotky nezbytné ke spuštění systému Windows.

Chcete-li do bitové kopie systému přidat další jednotky, můžete ji vytvořit ručně. Pokud bitovou kopii systému vytvoříte ručně, lze ji uložit na jednotku USB Flash, na disky CD, DVD nebo na pevný disk. Pomocí následujících kroků ručně vytvořte bitovou kopii systému. Informace o bitových kopiích systému naleznete v tématu Co je bitová kopie systému?

Poznámka

  • Chcete-li vytvořit bitovou kopii diskové jednotky, musí být tato jednotka naformátována s použitím systému souborů NTFS. Pokud bitovou kopii systému uložíte na jednotku pevného disku nebo USB Flash, musí být naformátovaná tak, aby používala systém souborů NTFS. Další informace o svazku NTFS naleznete v tématu Převod pevného disku nebo oddílu na formát NTFS

Následující video uvádí, jak zálohovat programy, nastavení systému a soubory (0:45).

Zálohování programů, nastavení systému a souborů

  1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

  2. V levém podokně klikněte na odkaz Vytvořit bitovou kopii systému a poté postupujte podle pokynů v průvodci. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Uchování různých verzí bitových kopií systému

Pokud ukládáte bitové kopie systému na interní nebo externí disk nebo na disky CD či DVD, můžete si uchovat různé verze bitových kopií systému. Při vyčerpání dostupného místa na interních nebo externích pevných discích budou starší bitové kopie systému z disku odstraněny. Chcete-li šetřit místem na disku, můžete starší verze bitových kopií systému odstranit také ručně. Další informace naleznete v tématu Jaké mám použít nastavení zálohování, abych získal co nejvíce místa na disku?

Pokud ukládáte bitové kopie systému do umístění v síti, můžete si pro každý počítač ponechat pouze nejnovější bitovou kopii systému. Bitové kopie systému se ukládají ve formátu jednotka\WindowsImageBackup\název počítače\. Pokud máte pro určitý počítač existující bitovou kopii systému a chcete pro stejný počítač vytvořit novou, přepíše tato nová bitová kopie systému stávající kopii. Chcete-li si uchovat stávající bitovou kopii systému, můžete ji před vytvořením nové bitové kopie zkopírovat do jiného umístění následujícím postupem:

  1. Přejděte do umístění bitové kopie systému.

  2. Zkopírujte složku WindowsImageBackup do nového umístění.