K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce systému. Nejste-li přihlášeni jako správce, můžete měnit pouze nastavení související s vaším uživatelským účtem.

Než začnete měnit klíče nebo podklíče registru, doporučuje se provést export nebo vytvořit záložní kopii tohoto klíče nebo podklíče. Záložní kopii můžete uložit na požadované místo, například do složky na pevný disk nebo na přenosné paměťové zařízení. Provedete-li změny, které budete chtít vrátit zpět, je možné importovat záložní kopii.

  1. Spusťte program Editor registru takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte do vyhledávacího pole text regedit a stiskněte klávesu ENTER. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Vyhledejte klíč či podklíč, který chcete zálohovat, a klikněte na něj.

  3. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Exportovat.

  4. V poli Uložit do vyberte místo, kam chcete uložit záložní kopii, a potom do pole Název souboru napište název souboru se zálohou.

  5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Technické informace o úpravách registru najdete na stránkách společnosti Microsoft pro IT profesionály.

Poznámky

  • I když můžete zálohovat více než jen klíč nebo podklíč registru, který upravujete, tento postup zvětší velikost souboru se zálohou.

  • Před provedením změn v registru doporučujeme vytvořit bod obnovení pomocí nástroje Obnovení systému. Bod obnovy obsahuje informace o registru a lze ho použít pro návrat k původnímu nastavení systému. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc v tématu Obnovení systému.Potřebujete další pomoc?