Zálohování a obnovení: nejčastější dotazy


Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy týkající se zálohování a obnovení souborů.

Zobrazit vše

Jaké nástroje zálohování jsou v systému Windows k dispozici?

Systém Windows nabízí následující nástroje zálohování:

Nástroj Popis
Nástroj

Zálohování souborů

Popis

Nástroj Zálohování systému Windows umožňuje vytvářet kopie datových souborů pro všechny uživatele počítače. Výběr dat pro zálohování můžete ponechat na systému Windows, nebo můžete naopak samostatně vybrat jednotlivé složky, knihovny či jednotky, které mají být zálohovány. Standardně jsou zálohy vytvářeny podle plánu v pravidelných intervalech. Plán zálohování lze upravit a vytvoření zálohy můžete naplánovat kdykoli ručně. Pokud konfigurujete nástroj Zálohování systému Windows, systém Windows bude sledovat nové nebo upravené soubory a složky a přidá je do zálohy. Informace o nastavení zálohování souborů získáte v tématu Zálohování souborů.

Nástroj

Zálohování bitových kopií systému

Popis

Nástroj Zálohování systému Windows nabízí funkci pro vytváření bitových kopií systému, což jsou přesné kopie disku. Bitová kopie systému obsahuje také data systému Windows a specifické údaje nastavení, programy a soubory. Bitovou kopii systému lze použít k obnovení obsahu počítače v případě, že pevný disk nebo celý počítač přestane fungovat. Pokud obnovíte obsah počítače z bitové kopie systému, jedná se vždy o úplné obnovení. Nelze si vybrat obnovení pouze jednotlivých položek; budou nahrazeny vždy všechny aktuální programy, nastavení systému a soubory. Ačkoli tento typ zálohy obsahuje také osobní soubory, doporučuje se pravidelně zálohovat vlastní soubory pomocí nástroje pro zálohování systému Windows, aby bylo možné obnovit jednotlivé soubory a složky podle potřeby. Při konfiguraci plánovaného zálohování souborů můžete určit, zda má být do zálohy zahrnuta také bitová kopie systému. Tato bitová kopie systému bude zahrnovat pouze diskové jednotky potřebné pro spuštění systému Windows. Chcete-li do bitové kopie systému přidat další datové jednotky, můžete ji vytvořit ručně.

Nástroj

Předchozí verze

Popis

Jako předchozí verze se označují kopie souborů a složek, které systém Windows ukládá automaticky v rámci zabezpečení systému. Předchozí verze souborů lze použít k obnovení souborů nebo složek, které jste nezáměrně změnili nebo odstranili, nebo které jsou poškozené. V závislosti na typu souboru nebo složky můžete předchozí verzi otevřít, uložit do jiného umístění nebo ji můžete obnovit. Předchozí verze mohou být užitečné, avšak nelze je považovat za zálohu, protože tyto soubory jsou nahrazovány novými verzemi a nebudou při případném selhání disku k dispozici. Další informace naleznete v části Předchozí verze souborů: nejčastější dotazy.

Nástroj

Obnovení systému

Popis

Nástroj Obnovení systému pomáhá při obnovení systémových souborů v počítači do stavu, ve kterém se nacházely dříve. Jedná se o způsob, jak vrátit změny systému provedené v počítači bez ovlivnění osobních souborů, například e-mailových zpráv, dokumentů nebo fotografií. Nástroj Obnovení systému používá funkci označovanou jako ochrana systému k vytváření a ukládání bodů obnovení v počítači. Tyto body obnovení obsahují informace o nastavení registru a další systémové informace, které systém Windows používá. Body obnovení můžete také vytvořit ručně. Další informace o obnovení systému získáte v tématu Co je nástroj Obnovení systému?.

Kolik úložného prostoru je pro zálohování souborů potřeba?

Tato hodnota závisí na velikosti souborů, které mají být zálohovány. Doporučujeme uložit zálohu na externí pevný disk s kapacitou alespoň 200 GB. Nástroj Zálohování systému Windows sleduje soubory, které byly přidány nebo upraveny od vytvoření poslední zálohy, a poté aktualizuje stávající zálohu. Tímto způsobem šetří prostor na disku. Velikost prostoru na disku, který má být používán k zálohování, můžete spravovat následujícím postupem:

 1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

 2. Klikněte na možnost Spravovat místo. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Poznámka

  • Pokud není funkce zálohování konfigurována, nebude volba Spravovat místo zobrazena.

 3. Chcete-li odstranit starší zálohy souborů, klikněte v poli Záloha datových souborů na položku Zobrazit zálohy.

  Poté můžete vybrat zálohy souborů, které chcete odstranit, a tím uvolnit prostor na disku. Odstranění položky v seznamu nemá vliv na další zálohy. Pokud zjistíte, že již nepotřebujete verzi souborů z určité zálohy, můžete tuto zálohu odstranit. Doporučujeme však uchovat si vždy nejnovější zálohu.

 4. Chcete-li změnit množství místa, které má být k dispozici pro zálohování bitových kopií systému, klikněte v poli Bitová kopie systému na položku Změnit nastavení.

  Poté můžete systému Windows přikázat ukládání všech starších bitových kopií systému nebo vždy pouze nejnovější bitové kopie systému.

Jak lze zobrazit obsah zálohy?

Obsah zálohy lze zobrazit po otevření Průvodce obnovením souborů.

 1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit soubory, klikněte na volbu Obnovit soubory.

  • Chcete-li zobrazit soubory všech uživatelů, klikněte na volbu Obnovit soubory všech uživatelů. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li procházet obsah zálohy, klikněte na volbu Vyhledat soubory nebo Vyhledat složky.

   Při procházení složek nebudou zobrazeny jednotlivé soubory ve složkách. Jednotlivé soubory můžete zobrazit pomocí volby Vyhledat soubory.

  • Chcete-li prohledat obsah zálohy, klikněte na volbu Hledat, zadejte název souboru nebo jeho část a poté klikněte na volbu Hledat.

Jak se provádí obnovení souborů?

Soubory lze obnovit pomocí Průvodce obnovením souborů. Můžete obnovit jednotlivé soubory, více souborů najednou nebo všechny soubory v dané záloze. Můžete také vybírat mezi obnovou pouze vlastních souborů a obnovou souborů všech uživatelů daného počítače. Informace o obnovení souborů naleznete v tématu Obnovení souborů ze zálohy.

Lze obnovit také soubory, které byly nedopatřením odstraněny?

Ano. Soubory lze obnovit dvěma možnými způsoby:

 • Máte-li k dispozici zálohu obsahující požadovaný soubor, můžete daný soubor obnovit z této zálohy. Další informace naleznete v části Obnovení souborů ze zálohy

 • Nemáte-li k dispozici zálohu obsahující daný soubor, můžete provést obnovení z předchozí verze souboru. Systém Windows automaticky ukládá kopie souborů, které byly upraveny (včetně odstraněných souborů) spolu s body obnovení; tyto soubory se označují termínem předchozí verze. Chcete-li k obnovení souboru použít předchozí verze, přejděte k tématu Obnovení ztracených či odstraněných souborů.

Jakým způsobem lze získat zpět soubory, pokud počítač přestane fungovat?

Dostupné možnosti závisí na typu prováděných záloh a na souborech, které mají být obnoveny.

 • Máte-li k dispozici bitovou kopii systému, můžete obnovit data systému Windows, programy a vlastní soubory. Pokyny k obnovení počítače pomocí zálohy bitové kopie systému naleznete v tématu Obnovení počítače ze zálohy bitové kopie systému.

 • Máte-li k dispozici zálohu souborů, můžete soubory obnovit v jiném počítači nebo si nechat počítač opravit a poté obnovit soubory ze zálohy v tomto počítači. Pokyny k obnovení souborů naleznete v tématu Obnovení souborů ze zálohy.

ID článku: MSW700055Potřebujete další pomoc?