Měřič baterie: nejčastější dotazy


Následující text obsahuje odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají ikony a měřiče baterie. Pokud máte problémy s baterií, získáte informace v tématu Řešení běžných problémů s baterií.

Zobrazit vše

Proč v oznamovací oblasti nevidím ikonu baterie?

Ikona může být skryta. Zobrazíte ji následujícím způsobem:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na prázdnou oblast hlavního panelu a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V části Oznamovací oblast klikněte na tlačítko Vlastní nastavení.

 3. Na stránce Ikony oznamovací oblasti klikněte na položku Vypnout nebo zapnout systémové ikony.

 4. Na stránce Vypnout nebo zapnout systémové ikony klikněte v části Chování na možnost Zapnuto v rozevíracím seznamu vedle položky Napájení a potom klikněte na tlačítko OK.

  Obrázek stránky ikon systému
  Stránka systémových ikon

Pokud nastavení napájení nelze změnit, je možné, že v počítači není nainstalována baterie. Také to může být způsobeno tím, že toto nastavení spravuje správce systému. Další informace naleznete v tématu Proč systém Windows nedovolí změnit nastavení systému?

Poznámky

 • Ikona baterie se nezobrazí v případě, že používáte stolní počítač bez nepřerušitelného zdroje napájení (UPS) nebo používáte zdroj UPS připojený k počítači sériovým kabelem.

 • Pokud používáte nepřerušitelný zdroj napájení s připojením USB (Universal Serial Bus) a v oznamovací oblasti se nezobrazuje ikona baterie, zkontrolujte, zda je kabel USB ze zdroje připojen k portu USB v počítači. Pokud je kabel USB připojen k portu USB, ale ikona baterie se stále nezobrazuje, prostudujte informace dodané s nepřerušitelným zdrojem napájení nebo aktualizujte ovladač zařízení UPS. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladačů: doporučené odkazy

Proč se ikona baterie neustále mění?

Ikona baterie mění vzhled v závislosti na tom, zda je počítač napájen z elektrické sítě nebo z baterií. Ukazuje, zda se baterie nabíjí nebo je úplně nabitá. Ikona baterie rovněž ukazuje zbývající stav baterie po 10% úsecích a mění vzhled podle toho, zda stav baterie dosáhl nízké nebo kritické úrovně. Vzhled ikony se změní také v případě, že v počítači nebyla baterie rozpoznána.

Následující tabulka objasňuje význam různých ikon baterie:

Stav baterií Ikona Vysvětlení
Stav baterií

Počítač je napájen z elektrické sítě.

Ikona
Obrázek ikony baterie při nabíjení
Vysvětlení

Po prvním zapojení počítače do elektrické sítě bude ikona baterie krátce pulzovat. Během nabíjení baterie se ikona baterie začne plnit po 10% úsecích, počínaje úrovní 10 %. Jestliže se ikona baterie neplní, baterie se pravděpodobně nenabíjí. Pokud je počítač napájen z elektrické sítě po dlouhou dobu a stav baterie zůstává na nízké úrovni, možná došlo k potížím s hardwarem počítače. Jestliže používáte starší baterii, může být úplně nabitá, avšak stav plného nabití se nezobrazí jako hodnota 100 %.

Stav baterií

Baterie je plně nabitá.

Ikona
Obrázek ikony plně nabité baterie s univerzální zástrčkou
Vysvětlení

Počítač je napájen z elektrické sítě a baterie je plně nabitá.

Stav baterií

Počítač je napájen z baterií a baterie se vybíjí.

Ikona
Obrázek ikony baterie s klesajícím nabitím
Vysvětlení

Je-li počítač napájen z baterií, ikona baterie ukazuje stav zbývající energie baterie po 10% úsecích, dokud stav baterie nedosáhne nízké úrovně.

Stav baterií

Stav baterie je na nízké úrovni.

Ikona
Obrázek ikony baterie při nízkém stavu baterie
Vysvětlení

Stav nabití baterie dosáhl nízké úrovně.

Poznámka  Jestliže nastavíte nízkou úroveň stavu baterie na vyšší hodnotu než 25 %, ikona upozorňující na 25procentní stav baterie se nezobrazí. Postup změny úrovně nízkého stavu baterie naleznete v tématu Jak lze změnit upozornění na nízký stav baterie?.

Stav baterií

Stav baterie je na kriticky nízké úrovni.

Ikona
Obrázek ikony baterie při kritickém stavu baterie
Vysvětlení

Stav nabití baterie dosáhl kriticky nízké úrovně. Ve výchozím nastavení se v případě, že stav nabití baterie dosáhne kriticky nízké úrovně, zobrazí oznámení o kritickém stavu baterie a přenosný počítač přejde do režimu hibernace.

Postup změny úrovně kritického stavu baterie naleznete v tématu Jak lze změnit upozornění na nízký stav baterie?.

Stav baterií

Stav baterie je neznámý.

Ikona
Obrázek ikony baterie v případě, že nelze zjistit stav nabití baterie
Vysvětlení

Procento stavu zbývající energie baterie nelze určit.

Stav baterií

Systém Windows nemůže rozpoznat baterii v prostoru pro vložení baterie nebo baterie nepracuje správně.

Ikona
Obrázek ikony baterie při nezjištění žádné baterie nebo zjištění špatné baterie
Vysvětlení

Počítač je napájen z elektrické sítě a baterie nebyla rozpoznána nebo nepracuje správně. Může to být způsobeno tím, že baterie není správně nainstalována v prostoru pro vložení baterie nebo došlo k problému s baterií či hardwarem počítače. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s baterií nebo na webu výrobce.

Proč se někdy výrazně změní zbývající čas baterie zobrazený v měřiči baterií?

Spotřeba energie se neustále mění v závislosti na tom, jaké úlohy a jak dlouho provádíte. Sledování disku DVD například spotřebovává výrazně více energie baterie než čtení a psaní e-mailů. Z těchto důvodů měřič baterií často zaostává v hlášení stavu baterií a v odhadu zbývajícího času. Další informace naleznete v tématu Jak přesný je měřič baterie?

Jak lze skrýt ikonu baterie v oznamovací oblasti?

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast hlavního panelu a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V oznamovací oblasti klikněte na tlačítko Přizpůsobit.

 3. Na stránce Ikony oznamovací oblasti klikněte na položku Vypnout nebo zapnout systémové ikony.

 4. Na stránce Vypnout nebo zapnout systémové ikony klikněte na šipku vedle položky Napájení, klikněte na možnost Vypnuto a potom na tlačítko OK.

Jak lze zvolit, která schémata napájení se objeví na měřiči baterií?

Měřič baterie může zobrazovat dvě schémata napájení.

Obrázek měřiče baterie s úspornými schématy napájení
Měřič baterie zobrazující schémata napájení

Volba schémat napájení zobrazených na měřiči baterií

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na stránce Vybrat schéma napájení klikněte na položku Další schémata a potom vyberte příslušné schéma. Jakákoli schémata, která vytvoříte, a také schémata poskytnutá výrobcem počítače, se zobrazí v části Další schémata.

  • Vytvořte nové schéma napájení. Další informace naleznete v části Změna, vytvoření nebo odstranění schématu napájení (schéma)

  Ve výchozím nastavení se vybrané nebo vytvořené schéma napájení stane aktivním a objeví se na měřiči baterií. Chcete-li jako aktivní nastavit jiné schéma, vyberte je ze seznamu.

Proč nelze vybrat schéma napájení z měřiče baterií?

Je možné, že pro výběr odlišného schématu napájení nemáte potřebná uživatelská oprávnění. Pokud je počítač součástí sítě v organizaci, například ve škole nebo ve firmě, váš správce sítě může určit aktivní schéma napájení a neumožnit vám vybrat jiné.Potřebujete další pomoc?