Zde jsou odpovědi na některé běžné dotazy týkající se systému BIOS (basic input/output system).

Zobrazit vše

Co je BIOS?

Systém BIOS je program zabudovaný do osobních počítačů. Při zapnutí počítače spustí operační systém. Rovněž se nazývá systémový firmware. Systém BIOS je součástí hardwaru vašeho počítače a je oddělený od systému Windows.

Mám se systémem BIOS něco dělat?

Ne. Systém BIOS není třeba kontrolovat. Stejně tak není třeba měnit jeho nastavení. Pokročilí uživatelé se mohou rozhodnout změnit určitá nastavení, jako je například pořadí, ve kterém počítač prohledává zařízení při spuštění.

Jaký typ systému BIOS můj počítač používá?

Základní informace o systému BIOS v počítači najdete v Systémových informacích.

  1. Spusťte nástroj Systémové informace takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Systémové informace a v seznamu výsledků klikněte na položku Systémové informace.

  2. V levém podokně klikněte na možnost Souhrn systémových informací a podívejte se na údaj Verze systému BIOS/Datum v pravém podokně, kde jsou uvedeny informace o výrobci, číslu verze a datu vydání systému BIOS. Chcete-li zjistit podrobné informace o systému BIOS ve svém počítači, prostudujte si dokumentaci dodanou s počítačem nebo navštivte webové stránky výrobce.

Jak souvisí paměť CMOS a rozhraní ACPI se systémem BIOS?

Doplňkový polovodič na bázi kovu a oxidu CMOS (complementary metal oxide semiconductor) označuje čip v počítači, v němž je uloženo nastavení systému BIOS. V důsledku toho se termíny CMOS a BIOS někdy zaměňují. Další informace naleznete v tématu Co je CMOS?

Rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) představuje oborový standard definující funkce řízení napájení a další konfigurační informace pro počítače. Některé předchozí verze systému BIOS nepodporují rozhraní ACPI, a počítač tak nemůže přejít do rozšiřujících režimů napájení, jako je režim spánku nebo režim hibernace. Další informace získáte v dokumentaci dodané s vaším počítačem nebo na webových stránkách výrobce.

Jak se dostanu do systému BIOS v počítači?

Postup závisí na výrobci systému BIOS. Obvykle je třeba stisknout nějakou klávesu (například F2, F12, DEL nebo ESC) nebo kombinaci kláves ihned po zapnutí počítače, ale ještě předtím, než se spustí systém Windows. Další informace získáte v dokumentaci dodané s vaším počítačem nebo na webových stránkách výrobce.

Jak aktualizovat systém BIOS?

Postup závisí na výrobci systému BIOS. Pokud se domníváte, že je třeba aktualizovat systém BIOS, prostudujte dokumentaci dodanou s počítačem nebo navštivte webové stránky výrobce.

Varování

  • Při změně nastavení systému BIOS postupujte opatrně. Uživatelské rozhraní systému BIOS je navržené pro pokročilé uživatele a může dojít ke změně nastavení, které by mohlo ohrozit správné spuštění vašeho počítače.

  • Aktualizace systému BIOS by se měla provádět, jen pokud je to nezbytně nutné (například k odstranění problémů s kompatibilitou). Může jít o složitý proces a pokud by došlo k chybě, mohlo by to způsobit nefunkčnost počítače. Postupujte přesně podle pokynů výrobce.Potřebujete další pomoc?