Vypálení CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Center


V aplikaci Windows Media Center existuje mnoho možností, jak vypálit disk CD nebo DVD. Při rozhodování, kterou možnost použít, vám může pomoci, jestliže budete vědět, jak budete vypálený disk používat.

Chcete-li vypálit disk CD, musíte mít ve svém počítači připojenou nebo nainstalovanou vypalovačku disků CD. Typ zapisovatelného disku CD, který byste měli použít, závisí na typech, které vaše vypalovačka disků CD podporuje, a na typu disku, kterému dáváte přednost. Například pro vypalování disků CD můžete použít prázdný disk CD-R nebo CD-RW, ale ne všechny přehrávače disků CD umí přehrávat disky CD-RW.

Některé soubory digitálních médií mohou být chráněné. Pokud jsou chráněné, nemusí být možné vypálit je na disk CD nebo DVD, a to v závislosti na právech k používání médií spojených se souborem.

Zobrazit vše

Co budete potřebovat

Pro začátek budete potřebovat následující vybavení:

 • Vypalovačka disků CD nebo DVD (nazývaná také jednotka CD nebo DVD umožňující záznam).

  Téměř všechny novější počítače obsahují vypalovačku disků CD pro vypalování zvukových a datových disků CD. Některé počítače obsahují kombinovanou vypalovačku disků CD/DVD pro vypalování zvukových disků CD, datových disků CD a datových disků DVD.

  Pokud nevíte, jaký typ vypalovačky máte, přečtěte si informace dodané s počítačem.

 • Prázdný disk CD nebo DVD.

  Potřebný typ prázdného disku závisí na tom, jakou vypalovačku máte a jaký typ disku chcete vytvořit.

  Pro zvukové disky CD: Dobrou volbou je formát CD-R, protože je relativně levný a je kompatibilní s největším výběrem přehrávačů.

  Pro datové disky CD: Pro většinu účelů postačují disky CD-R. Pokud ale požadujete možnost disk později vymazat a přidat na něj nové soubory, zvolte formát CD-RW. Uvědomte si však, že disky CD-RW jsou obvykle dražší než disky CD-R a že ne všechny přehrávače CD umí přehrávat disky CD-RW.

  Pro datové disky DVD: Pokud přidáváte soubory na disk jen jednou, zvolte formát DVD-R nebo DVD+R. Pokud požadujete možnost disk později vymazat a přidat na něj nové soubory, zvolte formát DVD-RW nebo DVD+RW. Některé vypalovačky disků DVD podporují všechny tyto typy disků, ale některé vypalovačky podporují pouze některé formáty. Další informace získáte v dokumentaci dodané s počítačem.

Postup vypálení nahraného televizního pořadu nebo jiného videosouboru na disk DVD Video

Nahrané televizní pořady nebo jiné videosoubory můžete vypálit na disk DVD, který lze přehrát ve standardním přehrávači disků DVD.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Pokud není aplikace Media Center v režimu přes celou obrazovku, klikněte na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat.
 3. Do vypalovačky disků DVD vložte prázdný zapisovatelný disk DVD.

 4. Klikněte na zobrazené oznámení Vypálit disk CD nebo DVD.

  Pokud se toto oznámení nezobrazuje, přejděte na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center na položku Úkoly a klikněte na položku Vypálit CD nebo DVD.

 5. Na stránce Výběr formátu disku klikněte na tlačítko Disk Video DVD a potom klikněte na tlačítko Další.

 6. Zadejte název disku DVD a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Výběr média klikněte na možnost Nahrané televizní pořady nebo Knihovna videa a potom na tlačítko Další.

 8. Vyberte položky, které chcete vypálit (na vybraných položkách nebo vedle nich se zobrazí zaškrtnutí), a potom klikněte na tlačítko Další.

 9. Chcete-li přidat na disk další televizní pořady nebo videosouboru, klikněte na stránce Zkontrolovat a upravit seznam na možnost Přidat další.

 10. Opakujte kroky 5 až 7, dokud nepřidáte všechny nahrané televizní pořady a videosouboru, které chcete vypálit.

 11. Na stránce Zkontrolovat a upravit seznam klikněte na příkaz Vypálit disk DVD.

 12. V oznámení Spouštění kopírování klikněte na tlačítko Ano.

 13. Po vypálení disku klikněte v oznámení Dokončování vypalování disku na tlačítko Hotovo.

Poznámky

 • Vypalování televizního pořadu na disk DVD může nějakou dobu trvat, v závislosti na třech faktorech: délce přidaných videosouborů, systémových prostředcích počítače a rychlosti vypalovačky disků DVD.

 • K přehrávání nebo nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center je potřeba analogový nebo digitální televizní tuner. Pokud váš počítač nebyl vybaven televizním tunerem, můžete ho do počítače přidat. Další informace o získání televizního tuneru naleznete v části Co je třeba vědět před přidáním televizních tunerů pro použití v aplikaci Windows Media Center?

Postup vytvoření prezentace s hudbou na disku DVD

Je možné vytvořit prezentaci na disku DVD a vypálit ji na zapisovatelný disk DVD. Prezentace na disku DVD obsahuje obrázky, plynule přecházející z jednoho do druhého s hudbou na pozadí. Tyto disky DVD lze potom přehrávat v přehrávači disků DVD nebo v jiném počítači.

Při přehrávání prezentace z vypáleného disku DVD se obrázky zobrazují v sedmisekundových intervalech v pořadí, v jakém byly na disk DVD přidány. Hudba na pozadí se také přehrává v pořadí, v jakém byla přidána. Můžete také vytvořit prezentaci bez hudby, jestliže nepřidáte žádné hudební soubory.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Pokud není aplikace Media Center v režimu přes celou obrazovku, klikněte na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat.
 3. Do vypalovačky disků DVD vložte prázdný zapisovatelný disk DVD.

 4. Klikněte na zobrazené oznámení Vypálit disk CD nebo DVD.

  Pokud se toto oznámení nezobrazuje, přejděte na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center na položku Úkoly a klikněte na položku Vypálit CD nebo DVD.

 5. Na stránce Výběr formátu disku klikněte na položku Prezentace na disku DVD a potom na tlačítko Další.

 6. Zadejte název prezentace a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Výběr média klikněte na položku Knihovna hudby a potom na tlačítko Další.

 8. Na stránce Zvolit hudbu vyberte zvukové soubory, které chcete zahrnout do své prezentace, a klikněte na tlačítko Další.

 9. Na stránce Zkontrolovat a upravit seznam klikněte na možnost Přidat další.

 10. Na stránce Výběr média klikněte na položku Knihovna obrázků a potom na tlačítko Další.

 11. Na stránce Zvolit obrázky klikněte na složku obsahující obrázky, které chcete zahrnout do prezentace, klikněte na každý obrázek, který chcete zahrnout do prezentace, a potom klikněte na tlačítko Další.

 12. Po přidání všech obrázků a hudby do prezentace klikněte na stránce Zkontrolovat a upravit seznam na tlačítko Vypálit disk DVD.

 13. V oznámení Spouštění kopírování klikněte na tlačítko Ano.

 14. Po vypálení disku klikněte v oznámení Dokončování vypalování disku na tlačítko Hotovo.

Poznámka

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.Potřebujete další pomoc?