Vypálení CD nebo DVD ve Windows Media PlayeruV následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé otázky týkající se vypalování disků CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Player.

Zobrazit vše

Jaké typy disků CD nebo DVD lze vypalovat?

 • Disk CD Pro vypalování v přehrávači lze použít prázdný disk CD-R nebo CD-RW podle typu přenosného paměťového zařízení, které vypalovačka disků CD podporuje, a typu disku, který upřednostňujete. Ne všechny přehrávače disků CD přehrávají také disky CD-RW. Pomocí aplikace Player můžete vypalovat následující typy disků CD:

  • Zvukový disk CD Vypalování hudebních disků CD ve standardním zvukovém formátu Red Book. Zvukové disky CD lze přehrávat ve většině počítačů a přehrávačů disků CD pro domácnosti i automobily, které přehrávají disky ve formátu CD-R a CD-RW. Zvukový disk CD lze vypálit v libovolném formátu souborů Windows Media Audio (WMA), MP3, M4A nebo WAV.

  • Datový disk CD Na datový disk CD označovaný také jako mediální disk CD se vejde přibližně 700 megabajtů (MB) hudebních nebo video souborů. Datové disky CD jsou užitečné také v případě, že chcete zálohovat datové soubory. Mějte však na paměti, že některé přehrávače disků CD a počítače nemusejí nabízet možnost přehrávání datových disků CD nebo některých z typů souborů, které lze vypálit na datový disk CD.

 • Datový disk DVD Na jednostranný jednovrstvý datový disk DVD se vejde přibližně 4,7 gigabajtů (GB) hudebních, video nebo datových souborů. Úložná kapacita disku DVD se zdvojnásobí na 9,4 GB, pokud použijete oboustranný jednovrstvý disk nebo jednostranný dvouvrstvý disk. Použití dvoustranného dvouvrstvého disku zvětšuje úložnou kapacitu disku DVD na čtyřnásobek, tedy na 18,8 GB.

  Typ zapisovatelného disku DVD, který použijete, závisí na vypalovačce disků DVD. Některé vypalovačky disků DVD umožňují zapisovat jen na určité typy zapisovatelných disků DVD. Na některých vypalovačkách disků DVD je například možné nahrávat pouze na disky DVD+R nebo DVD+RW, případně DVD-R nebo DVD-RW. Jiné vypalovačky disků DVD však umožňují vypalování na všechny tyto zapisovatelné disky DVD. Chcete-li určit, jaké typy disků DVD vaše vypalovačka umí vypalovat, podívejte se do návodu k vypalovačce.

  Stejně jako vypalovačka disků DVD podporuje vypalování na tyto typy disků, můžete disk DVD vypálit v přehrávači pomocí jednoho z následujících typu zapisovatelných nebo přepisovatelných médií DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW a dvouvrstvé disky DVD+R. Přehrávač nepodporuje vypalování na disky DVD-RAM.

  Přehrávač nepodporuje vypalování disků DVD-Audio a DVD-Video.

Co je datový disk? Je stejný jako disk MP3?

Ano. Datový disk CD nebo DVD obsahuje datové soubory včetně, ale nikoli pouze, souborů WMA, MP3, WMV a většiny dalších typů počítačových souborů. Zatímco však většina počítačů podporuje čtení souborů a přístup k nim z datových disků, většina samostatných přehrávačů disků CD a DVD nepodporuje přehrávání datových disků CD nebo DVD. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k přehrávači disků.

Je možné pomocí přehrávače vypálit obsah jednoho disku, jako je například hudební disk CD, datový disk CD nebo datový disk DVD, přímo na jiný disk?

Ne. Aplikace Windows Media Player vyžaduje, aby byl obsah určený k vypálení na disky nejprve uložen na pevný disk počítače.

Jak se vypaluje hudba na přenosný přehrávač hudby?

Proces kopírování skladeb na přenosné zařízení se nazývá synchronizace. Pojem vypalování označuje pouze kopírování skladeb na disk CD nebo DVD. Další informace o synchronizaci hudby s přenosnými zařízeními uvádí téma Synchronizace v programu Windows Media Player: nejčastější dotazy.

Jak se vypalují filmy na disk DVD?

Aplikace Windows Media Player nepodporuje vypalování filmů na video disky DVD. Podporuje vypalování datových disků DVD, které mohou obsahovat hudební a video soubory. Datové disky DVD však běžně nejsou kompatibilní s většinou domácích přehrávačů DVD. Podrobnosti získáte v dokumentaci k přehrávači disků DVD.

Jak se přidávají nebo odebírají prodlevy mezi skladbami na vypalovaných zvukových discích CD?

Mezi skladby lze při vypalování zvukových disků CD přidat dvousekundovou prodlevu, aby další skladba nezačala bezprostředně po ukončení předchozí skladby. Disky CD můžete vypalovat také bez prodlev.

Chcete-li změnit nastavení pro přidání nebo odebírání prodlev mezi skladbami, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně aplikace Windows Media Player klikněte na kartu Vypálit.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vypalováníObrázek tlačítka Možnosti a poté na položku Další možnosti vypalování.
 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud nechcete dvousekundovou prodlevu mezi každou ze skladeb na vypalovaných zvukových discích CD, zaškrtněte políčko Vypálit disk CD bez mezer.

  • Pokud chcete dvousekundovou prodlevu mezi každou ze skladeb na vypalovaných zvukových discích CD, zrušte zaškrtnutí políčka Vypálit disk CD bez mezer.

Varování

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými zákony může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje, ale není omezený na software, dokumentaci, grafiku, písně, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.Potřebujete další pomoc?