Vypalování CD nebo DVD ve Windows Media Playeru: nejčastější dotazy


Pomocí programu Windows Media Player můžete kopírovat hudbu, obrázky a videa v počítači na prázdný disk CD nebo DVD. Tento proces se nazývá vypalování.

Obrázek programu Windows Media Player
Vypálení disku CD v programu Windows Media Player

Může existovat celá řada důvodů, proč byste mohli chtít pomocí programu Windows Media Player vypálit mediální soubory na disk. Pokud například plánujete delší cestu, můžete si chtít vybrat oblíbené písně ze své knihovny Windows Media Player a zapsat je na zvukové disky CD, které lze přehrávat v autě. Vybranými písněmi mohou být staré hity, které jste dříve zkopírovali ze své sbírky hudebních disků CD, nebo nové písně, jež jste nedávno zakoupili z online obchodu.

Další informace o knihovně programu Player získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

V následujících částech jsou uvedeny popisy typů disků, které lze pomocí programu Windows Media Player vytvořit, seznamy potřebného vybavení a materiálů a podrobné pokyny k zápisu různých druhů disků.

Zobrazit vše

Typy disků, které lze vytvořit

Program Windows Media Player umožňuje vytvořit tři druhy disků: zvukové disky CD, datové disky CD a datové disky DVD. Typ disku, který je vhodné vytvořit, závisí na tom, co chcete zkopírovat (například zda budete kopírovat pouze hudbu nebo kombinaci hudby, videa a obrázků), jaký objem materiálů chcete zkopírovat (například jedno album nebo desítky alb) a kde budete disk přehrávat (například v počítači nebo v přehrávači CD v autě).

Typ disku Popis
Typ disku

Zvukový disk CD

Popis

Ideální pro vytváření vlastních hudebních disků CD, které bude možné přehrát v libovolném přehrávači v autě i v domácnosti.

 • Obsah: Pouze hudba

 • Kapacita: Až 80 minut

 • Přehrávače: Téměř každý přehrávač CD včetně domácích přehrávačů a přehrávačů v autech a v počítačích

Typ disku

Datový disk CD

Popis

Skvělá volba, pokud máte hodně hudby a přehrávač CD v autě dokáže přehrát soubory ve formátu WMA (Windows Media Audio) (typ hudebních souborů, které má v knihovně programu Windows Media Player většina lidí). Hodí se také k zálohování mediálních souborů.

 • Obsah: Hudba, obrázky a videa

 • Kapacita: Přibližně 700 megabajtů (asi 8 hodin hudby)

 • Přehrávače: Počítače a některé přehrávače CD a DVD. Zařízení musí podporovat typy souborů, které jste na disk přidali, například WMA, MP3, JPEG nebo WMV (Windows Media Video).

Typ disku

Datový disk DVD

Popis

Vzhledem k větší kapacitě je tento typ disku vhodné použít ke stejným účelům jako datové disky CD, zejména pokud máte větší objem souborů, než se vejde na jeden datový disk CD.

 • Obsah: Hudba, obrázky a videa

 • Kapacita: Přibližně 4,7 gigabajtů (asi 54 hodin hudby)

 • Přehrávače: Počítače a některé přehrávače DVD. Zařízení musí podporovat typy souborů, které jste na disk přidali, například WMA, MP3, JPEG nebo WMV.

Co budete potřebovat

Pro začátek budete potřebovat následující vybavení:

 • Jednotku umožňující zápis na disky CD nebo DVD (označované také jako vypalovačky disků CD nebo DVD).

  Vypalovačku disků CD, která umožňuje vytvářet zvukové a datové disky CD, obsahují téměř všechny novější počítače. Některé počítače obsahují kombinovanou vypalovačku disků CD/DVD, která umožňuje vytvářet zvukové disky CD, datové disky CD i datové disky DVD.

  Pokud nevíte, jaký typ vypalovačky máte, přečtěte si dokumentaci dodanou s počítačem.

 • Prázdný disk CD nebo DVD.

  Potřebný typ prázdného disku závisí na tom, jakou vypalovačku máte a jaký typ disku chcete vytvořit.

  Pro zvukové disky CD je nejvhodnější formát CD-R, protože je relativně levný a je kompatibilní s největším počtem přehrávacích zařízení.

  V případě datových disků CD je pro většinu účelů postačující také disk CD-R. Jestliže však požadujete možnost disk později vymazat a přidat na něj nové soubory, zvolte formát CD-RW. Mějte ale na mysli, že prázdné disky CD-RW jsou obvykle dražší než prázdné disky CD-R a že ne všechny přehrávače CD dokážou disky CD-RW přehrát.

  Vytváříte-li datový disk DVD a chcete-li soubory na disk přidat jenom jednou, zvolte formát DVD-R nebo DVD+R. Pokud požadujete možnost disk později vymazat a přidat na něj nové soubory, zvolte formát DVD-RW nebo DVD+RW. Některé vypalovačky disků DVD podporují všechny tyto typy prázdných disků, ale některé vypalovačky podporují pouze některé formáty. Další informace získáte v dokumentaci k počítači.

Následující video uvádí, jak vypálit disk CD nebo DVD (2:07)

Zápis na zvukový disk CD

Pokud chcete vytvořit standardní hudební disk CD, který bude možné přehrát téměř v každém přehrávači CD, zvolte možnost Zvukový disk CD.

Při zapisování zvukového disku CD vytvoří program Windows Media Player dočasné kopie souborů WMA a MP3 v seznamu stop, převede tyto kopie do jiného formátu (známého pod zkratkou PCM) a uloží tyto převedené kopie na disk. Postup vypálení zvukového disku CD:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Všechny programy a pak klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně programu Windows Media Player klikněte na kartu Vypálit, klikněte na tlačítko Možnosti vypalováníObrázek tlačítka Možnosti a potom na možnost Zvukový disk CD (výchozí volba).
 3. Vložte prázdný disk CD-R do vypalovačky disků CD.

  Pokud se zobrazí dialogové okno Automatické přehrávání, zavřete jej.

  Má-li počítač víc než jednu jednotku CD, klikněte na jednotku, kterou chcete použít, v navigačním podokně.

 4. V případě potřeby odeberte všechny položky z předchozího seznamu vypalování kliknutím na tlačítko Vymazat seznam.

 5. Vyhledejte v knihovně programu Windows Media Player položky, které chcete vypálit na zvukový disk CD.

  Můžete například vyhledat určité album, procházením vybrat jednotlivé písně nebo vyhledat seznam stop.

 6. Chcete-li vytvořit seznam pro zápis, přetáhněte položky z podokna podrobností (prostřední podokno v knihovně) do podokna seznamu (podokno na pravé straně knihovny).

 7. Jestliže chcete změnit pořadí písní v seznamu, přetáhněte požadované skladby nahoru nebo dolů.

 8. Pokud chcete některou píseň ze seznamu pro zápis odebrat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze seznamu.

  Tipy

  • Odebráním položky ze seznamu pro zápis nedojde k jejímu odstranění z knihovny přehrávače či počítače.

 9. Až budete se seznamem spokojeni, klikněte na tlačítko Zahájit zápis na disk CD.

  Zápis na disk může trvat několik minut.

  Pokud máte v seznamu pro zápis více skladeb, než se vejde na jeden zvukový disk CD, budete mít možnost zapsat zbývající položky na druhý prázdný disk CD.

Poznámka:

 • Vzhledem k tomu, že program Windows Media Media Player nepodporuje standard CD-Text, nebudou vypálené disky CD obsahovat informace o médiích z původních souborů WMA nebo MP3. To znamená, že pokud vytvoříte zvukový disk CD obsahující písně z více alb a budete chtít tento disk přehrát v jiném počítači, tento počítač pravděpodobně nebude moci automaticky zobrazit názvy skladeb na disku.

Zápis na datový disk CD nebo DVD

Pokud chcete vytvořit disk obsahující několik hodin hudby (na rozdíl od zvukového disku CD, který může obsahovat pouze přibližně 80 minut hudby), zvolte možnost Datový disk CD nebo DVD. Na datové disky lze přidávat i obrazové soubory a videosoubory.

Na rozdíl od zápisu na zvukový disk CD program Windows Media Player soubory před uložením na datový disk nepřevádí do jiného formátu. Soubory zůstávají v komprimovaném stavu, a proto se na disk vejde více položek. Nedochází ke ztrátě kvality z důvodu převodu formátů a v souborech zůstávají zachovány všechny informace o médiích.

Zápis na datové disky CD nebo DVD však má oproti zvukových diskům CD jednu důležitou nevýhodu: Přehrávač CD nebo DVD používaný k přehrávání datových disků CD či DVD musí podporovat přehrávání typů souborů umístěných na disku. Pokud máte všechny písně například ve formátu WMA a váš přehrávač CD v autě podporuje pouze soubory MP3, budete potřebovat další program, který soubory převede do formátu MP3. Tyto soubory MP3 pak můžete přidat do knihovny programu Windows Media Player a s jeho pomocí je zaznamenat na datový disk CD.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Všechny programy a pak klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně programu Windows Media Player klikněte na kartu Vypálit, klikněte na tlačítko Možnosti vypalováníObrázek tlačítka Možnosti a poté na možnost Datový disk CD nebo DVD.
 3. Vložte prázdný disk do vypalovačky disků CD nebo DVD.

  Pokud se zobrazí dialogové okno Přehrát automaticky, zavřete je.

  Má-li počítač víc než jednu jednotku CD, klikněte na jednotku, kterou chcete použít, v navigačním podokně.

 4. V případě potřeby odeberte všechny položky z předchozího seznamu vypalování kliknutím na tlačítko Vymazat seznam.

 5. Vyhledejte v knihovně programu Windows Media Player položky, které chcete zkopírovat na disk.

  Můžete například vyhledat určité album, procházením vybrat jednotlivé písně z různých alb nebo vyhledat dříve vytvořený seznam stop.

 6. Chcete-li vytvořit seznam pro zápis, přetáhněte položky z podokna podrobností (prostřední podokno v knihovně) do podokna seznamu (podokno na pravé straně knihovny).

 7. Jestliže chcete změnit pořadí položek v seznamu, přetáhněte požadované položky nahoru nebo dolů.

 8. Pokud chcete některou položku ze seznamu pro zápis odebrat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze seznamu.

  Tip

  • Odebráním položky ze seznamu pro zápis nedojde k jejímu odstranění z knihovny přehrávače či počítače.

 9. Až budete se seznamem spokojeni, klikněte na tlačítko Zahájit zápis na disk CD.

  Vypalování disku může několik minut trvat.

  Pokud máte v seznamu pro zápis více položek, než se vejde na jeden disk, budete mít možnost zapsat zbývající položky na druhý prázdný disk.

Poznámka

 • Datový disk DVD je odlišný od disku DVD-Video (takový druh disku DVD například dostanete, když si půjčíte nějaký film).

Poznámka

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.Potřebujete další pomoc?