Kalkulačku můžete používat pro nejrůznější úkoly – od jednoduchých výpočtů až po pokročilou statistiku. Tady uvádíme odpovědi na některé běžné dotazy týkající se Kalkulačky pro klasickou pracovní plochu.

Informace o aplikaci Kalkulačka pro Windows najdete v tématu Aplikace kalkulačka pro Windows: nejčastější dotazy.

Okno programu Kalkulačka
Okno programu Kalkulačka
Zobrazit vše

Jaké jsou různé režimy kalkulačky?

Kalkulačka má čtyři režimy – standardní, vědecký, programátorský a statistický.

 1. Otevřete Kalkulačku: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte calc.exe a potom klepněte nebo klikněte na Kalkulačka.

 2. Klepněte nebo klikněte na nabídku Zobrazit a vyberte si požadovaný režim.

Poznámka

 • Při přepínání režimů se kalkulačka vynuluje. Historie výpočtů a čísla uložená v paměti zůstanou zachována.

Vědecký režim

V tomto režimu můžete dělat výpočty, které jsou trochu složitější než ve standardním režimu.

 • Když chcete používat inverzní funkce, klepněte nebo klikněte na tlačítko Inv.

 • Kalkulačka ve vědeckém režimu počítá s přesností na 32 platných míst.

Poznámka

 • Pokud zkombinujete víc operátorů (+,-,*,/), bude kalkulačka respektovat jejich standardní priority. To znamená, že udělá výpočty v tomto pořadí:

  1. Závorky

  2. Mocniny a odmocniny

  3. Násobení a dělení

  4. Sčítání a odčítání

Programátorský režim

V tomto režimu pracuje s přesností až na 64 bitů podle zvolené velikosti slova.

 • Kalkulačka dodržuje priority operátorů.

 • Programátorský režim používá jenom celá čísla. Části čísel za desetinou čárkou se nepoužívají.

Statistický režim

V tomto režimu zadejte nejprve statistická data a potom proveďte výpočty.

 1. Zadejte první datovou hodnotu a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Přidat a tato hodnota se přidá do datové sady.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko požadovaného statistického výpočtu.

Co je to historie výpočtů?

Když kalkulačku otevřete, začne relace, která trvá, dokud kalkulačku nezavřete. Všechny výpočty během této relace se ukládají v historii výpočtů. Hodnoty ve výpočtech v historii můžete změnit a vypočítat nové výsledky. Historie výpočtů se dá zobrazit pro standardní i vědecký režim.

 1. Otevřete Kalkulačku: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte calc.exe a potom klepněte nebo klikněte na Kalkulačka.

 2. Klepněte nebo klikněte na nabídku Zobrazit a potom klepněte nebo klikněte na příkaz Historie.

 3. Potáhněte prstem přes výpočet, který chcete upravit, nebo na něj dvakrát klikněte.

 4. Zadejte nové hodnoty, na základě kterých chcete provést výpočet, a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka

 • Historie výpočtů pro standardní a vědecký režim se uchovává odděleně. Uvidíte historii toho režimu, který právě používáte.

Jak převedu hodnoty do jiných měrných jednotek?

 1. Otevřete Kalkulačku: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte calc.exe a potom klepněte nebo klikněte na Kalkulačka.

 2. Klepněte nebo klikněte na nabídku Zobrazit a potom klepněte nebo klikněte na příkaz Převod jednotek.

 3. V části Vyberte typ jednotky, kterou chcete převést klepněte nebo klikněte na typ jednotky, kterou chcete převést, na hodnotu, ze které chcete převést, a na hodnotu, na kterou chcete převést.

 4. V poli Z zadejte hodnotu, kterou chcete převést.

Můžu počítat data a dny?

Kalkulačka umí vypočítat rozdíl mezi dvěma daty a přičíst nebo odečíst dny od určitého data.

 1. Otevřete Kalkulačku: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte calc.exe a potom klepněte nebo klikněte na Kalkulačka.

 2. Klepněte nebo klikněte na Zobrazit a potom klepněte nebo klikněte na Výpočet data.

 3. V části Vyberte požadovaný výpočet data zvolte typ výpočtu.

 4. Vyberte hodnoty a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko Vypočítat.

Jak vypočítám spotřebu pohonných hmot, leasingových splátek nebo splátek hypotéky?

 1. Otevřete Kalkulačku: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte calc.exe a potom klepněte nebo klikněte na Kalkulačka.

 2. Klepněte nebo klikněte na nabídku Zobrazit, klepněte nebo přejděte na příkaz Tabulky a pak klepněte nebo klikněte na položku, kterou chcete vypočítat.

 3. V části Vyberte hodnotu, kterou chcete vypočítat, zvolte hodnotu, kterou chcete vypočítat, zadejte požadované hodnoty do textových políček a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Vypočítat.