Příčinou problémů s připojením k internetu bývají nejčastěji odpojené kabely nebo směrovače a modemy, které nepracují správně. Nejdřív zkuste spustit Poradce při potížích se sítí a s jeho pomocí zkuste diagnostikovat a vyřešit problém.

 • Otevřete Poradce při potížích se sítí: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte určit a opravit a potom klepněte nebo klikněte na Určit a opravit potíže se sítí.

Pokud se spuštěním Poradce při potížích se sítí problémy nevyřešily, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte správné připojení všech kabelů. Zkontrolujte, jestli je širokopásmový modem připojený k funkční telefonní zásuvce nebo ke kabelové přípojce. Může taky být připojený nepřímo přes směrovač.

 2. Odpojte napájecí kabel od modemu a směrovače.

 3. Po zhasnutí kontrolek na zařízeních vyčkejte aspoň 10 sekund a pak modem a směrovač opět připojte.

  Některé modemy jsou vybavené bateriovou zálohou, takže kontrolky nezhasnou. U modemů tohoto typu stiskněte a rychle uvolněte tlačítko pro resetování. Pokud tlačítko pro resetování nevidíte, vyjměte baterii.

 4. Pokud poprvé nastavujete nový počítač, zkontrolujte, jestli je směrovač plně kompatibilní s Windows. Vzhledem k novým síťovým funkcím Windows nejsou některé starší síťové směrovače plně kompatibilní a můžou dělat problémy. Seznam směrovačů kompatibilních s Windows 8.1 a Windows RT 8.1 najdete v Centru kompatibility se systémem Windows.

 5. Ověřte, jestli směrovač a síťový adaptér vzájemně spolupracují. Aby síťový adaptér v počítači fungoval, musí používat stejný nebo starší bezdrátový standard než směrovač. Pokud třeba síťový adaptér v počítači používá bezdrátový standard 802.11n (označovaný taky jako Wireless-N), ale směrovač používá 802.11g (označovaný taky jako Wireless-G), nebudete se moct připojit, protože standard Wireless-G je starší verze, která nerozpozná standard Wireless-N.

  Pokud ale směrovač používá standard Wireless-N a adaptér v počítači Wireless-G, připojení by mělo fungovat, pokud je směrovač nastavený na smíšený režim, protože standard Wireless-N funguje s některými nebo všemi staršími standardy (802.11a, 802.11b a 802.11g).

Pokud se vám zatím nepovedlo problémy vyřešit, vyzkoušejte postupy v příslušných následujících oddílech nebo nahlédněte do tématu Proč se nemohu připojit k síti?

Zobrazit vše

Nemůžu se připojit k internetu vysokorychlostním připojením (DSL, kabel nebo optická vlákna).

 • Zkontrolujte, jestli je síťový (ethernetový) kabel správně zapojený do portu Ethernet na modemu a na počítači. Jednotlivé konce síťového kabelu by měly vypadat takto:

  Síťový (ethernetový) kabel
  Síťový (ethernetový) kabel
 • Zkontrolujte, jestli nepoužíváte mezi telefonní zásuvkou a modemem filtr DSL.

 • Zkontrolujte indikátory na modemu. Někdy můžou označovat umístění problému, ať už se jedná o sít' Ethernet, připojení DSL, kabelové připojení nebo připojení pomocí optických vláken, nebo napájení modemu.

 • Resetujte IP adresu. Tady je postup:

  1. Otevřete Příkazový řádek: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Příkazový řádek a potom klepněte nebo klikněte na Příkazový řádek.

  2. Do příkazového řádku zadejte příkaz ipconfig/release a stiskněte Enter. Tímto krokem uvolníte současnou IP adresu.

  3. Do příkazového řádku zadejte příkaz ipconfig/renew a stiskněte Enter, čímž získáte novou IP adresu.

   Obnoví se konfigurace protokolu DHCP pro všechny adaptéry. Pokud chcete obnovit IP adresu pro určitý konkrétní adaptér, zadejte jeho název, který se zobrazí při zadání příkazu ipconfig do příkazového řádku.

 • Požádejte svého poskytovatele internetových služeb, aby ověřil, jestli jeho servery správně fungují a jestli máte uživatelský účet poskytovatele a přístup k jeho službám.

 • Pokud jste nedávno vyměňovali směrovač nebo modem a váš poskytovatel internetových služeb používá filtrování adres MAC, musí přidat vaše nové zařízení do seznamu zařízení, která se můžou připojit do sítě. Pokud si myslíte, že jde o tento případ, požádejte o pomoc svého poskytovatele internetových služeb.

U mého připojení je údaj „Omezeno“

To znamená, že počítač se úspěšně připojil ke směrovači, ale nepřiřadila se mu platná IP adresa, takže se nemůžete připojit k internetu. Může to taky znamenat, že došlo k přiřazení platné IP adresy, ale počítač nemá k dispozici připojení k internetu. Pokud jste připojení k domácí síti, zkuste restartovat směrovač. Pokud jste připojení k doménové nebo veřejné síti, kontaktujte její technickou podporu.

Poznámka

 • Počítače s Windows RT 8.1 nebo Windows 8.1 se nemůžou k doméně připojit. K doméně můžete počítač připojit jenom v případě, že používá Windows 8.1 Pro nebo Windows 8.1 Enterprise.

Nemůžu se k internetu připojit telefonickým připojením nebo se toto připojení odpojuje

 • Zkontrolujte, jestli vytáčíte správné číslo včetně všech požadovaných přístupových čísel, například 0, a jestli není číslo obsazené.

 • Zkontrolujte, že je telefonní zásuvka funkční. Pokud ji chcete otestovat, připojte telefon a zkontrolujte, jestli uslyšíte oznamovací tón.

 • Zkontrolujte, jestli je telefonní kabel na modemu zapojený do konektoru pro telefonní linku a ne do konektoru pro telefon.

 • Zapojením telefonu do telefonního konektoru modemu zkontrolujte, jestli není telefonní kabel vadný. Pokud uslyšíte oznamovací tón, telefonní kabel je funkční.

 • Pokud používáte funkci čekání hovorů, zkuste ji vypnout a znovu se připojit.

 • Poskytovatel internetových služeb vás mohl odpojit, pokud jste s webem chvíli nekomunikovali. Připojte se znovu.

 • Pokud někdo zvedl telefon, zatímco jste byli online, možná vás to automaticky odpojilo. Připojte se znovu.

 • Většina modemů pracuje jenom s analogovými telefonními linkami. Ověřte, jestli máte nainstalované analogové telefonní linky, a pokud máte nainstalované digitální telefonní linky, zkontrolujte, jestli má počítač digitální modem.

 • Zkontrolujte, jestli modem pracuje správně. Další informace najdete v dokumentaci dodané s modemem nebo na webu výrobce.

 • Ověřte kvalitu telefonní linky u telefonní společnosti.

 • Pokud jsou v počítači dvě síťová připojení, musí síťový software zvolit, které připojení se má používat k síťovému provozu. Síťový software vybere rychlejší připojení. Pokud připojení A slouží jako připojení k internetu, ale je pomalé, a připojení B nefunguje jako připojení k internetu, ale jako připojení k místní síti, přičemž je rychlejší, bude síťový software směrovat síťové přenosy přes připojení B. To znamená, že nepůjde zobrazovat obsah webů – Windows bude signalizovat, že je dostupné jenom připojení k místní síti (ne k internetu). To je sice technicky správné, ale neodpovídá to vašim požadavkům. Pokud chcete vynutit, aby počítač používal připojení A (připojení fungující jako připojení k internetu), odpojte připojení B a zkuste to znova.Potřebujete další pomoc?