Při připojování k síti vstupuje do hry řada faktorů: kabely, síťové adaptéry, ovladače a směrovače. Řešení potíží se síťovým připojením proto může být náročné. Tento článek vám může pomoct identifikovat a vyřešit potíže s drátovým (Ethernet) i bezdrátovým (Wi‑Fi) síťovým připojením. Některé obvyklé problémy:

 • Vypnutý vypínač adaptéru bezdrátové sítě

 • Zapnutý režim v letadle

 • Odpojené nebo řádně nepřipojené kabely

 • Nesprávné klíče zabezpečení nebo hesla protokolů WEP, WPA nebo WPA2

 • Neshodné bezdrátové standardy

 • Neprovedené aktualizace

 • Nesprávné nastavení síťového připojení

 • Poškozené nebo nekompatibilní ovladače

 • Potíže s hardwarem nebo softwarem

Zkuste problém vyřešit pomocí kroků v následujících oddílech a po dokončení kroků v každém oddílu se zkuste připojit. Pokud problém nezmizí, přejděte na další oddíl.

Použití automatického poradce při potížích

Automatický poradce při potížích dokáže vyhledat a automaticky opravit některé běžné problémy se sítí. Nejdřív spusťte Poradce při potížích se sítí a potom vyzkoušejte funkčnost síťového připojení nebo připojení k internetu a ověřte, jestli se problém vyřešil. Pokud se problém nevyřešil, vyzkoušejte zbývající automatické poradce při potížích.

Zobrazit vše

Spuštění Poradce při potížích se sítí

 • Otevřete Poradce při potížích se sítí: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte určit a opravit a potom klepněte nebo klikněte na Určit a opravit potíže se sítí.

Spuštění poradce při potížích s připojením k internetu

 • Otevřete Poradce při potížích s připojením k Internetu: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte poradce při potížích a potom klepněte nebo klikněte na Poradce při potížích. Klepněte nebo klikněte na Síť a Internet a potom na Připojení k Internetu.

Spuštění poradce při potížích se síťovým adaptérem

 • Otevřete Poradce při potížích se síťovým adaptérem: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte poradce při potížích a potom klepněte nebo klikněte na Poradce při potížích. Klepněte nebo klikněte na Síť a Internet, klepněte nebo klikněte na Síťový adaptér a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace o síťových adaptérech najdete v tématu Jak se řeší potíže se síťovými adaptéry?

Kontrola navržených řešení

Pokud se spuštěním poradce nepodařilo problém vyřešit, vyhledejte daný problém a odpovídající řešení v následující tabulce.

Problém
Možná řešení

Nemůžu se připojit k domácí síti.

Pokud nepomohlo spuštění Poradce při potížích se sítí, můžete ještě zkontrolovat následující věci:

 • Zkontrolujte, jestli je zapnutý modem a směrovač.

 • Pokud používáte kabelové připojení, zkontrolujte, jestli je síťový kabel (Ethernet) zapojený do síťového adaptéru v počítači. Jednotlivé konce síťového kabelu vypadají takto:

  Síťový (ethernetový) kabel
  Síťový (ethernetový) kabel
 • Pokud používáte kabelové připojení, zkontrolujte, jestli není síťový kabel vadný. Můžete to otestovat použitím jiného kabelu, o kterém víte, že funguje správně.

 • Zkontrolujte, jestli je kabel připojený ke správnému portu směrovače. Neměl by být připojený k portu pro odchozí připojení s označením „uplink“, „Internet“ nebo „WAN“. Některé směrovače navíc vypínají i port vedle tohoto portu pro odchozí připojení označeného uplink, Internet nebo WAN, proto zkuste použít jiný.

 • V případě, že je počítač vybavený adaptérem bezdrátové sítě, Windows automaticky zjistí bezdrátové sítě, které jsou poblíž. Pokud chcete zobrazit seznam bezdrátových sítí detekovaných systémem Windows, postupujte takto:

  • Pokud se chcete připojit k síti, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě). Klepněte nebo klikněte na síť, ke které se chcete připojit, a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

  Jestliže Windows nezjistí síť, o které se domníváte, že je v dosahu počítače, přečtěte si téma Proč nemůžu najít bezdrátovou síť?

 • Ověřte, jestli směrovač a adaptér bezdrátové sítě vzájemně spolupracují. Aby síťový adaptér v počítači fungoval, musí používat stejný nebo starší bezdrátový standard než směrovač. Pokud například síťový adaptér v počítači používá bezdrátový standard 802.11n (označovaný také jako Wireless-N), ale směrovač používá 802.11g (označovaný taky jako Wireless-G), nebudete se moct připojit, protože standard Wireless-G je starší verze, která nerozpozná standard Wireless-N. Pokud ale směrovač používá standard Wireless-N a adaptér v počítači Wireless-G, připojení by mělo fungovat, pokud je směrovač nastavený na smíšený režim, protože standard Wireless-N funguje s některými nebo všemi staršími standardy (802.11a, 802.11b a 802.11g).

 • Spousta přenosných počítačů má vypínač bezdrátové sítě na přední nebo boční straně počítače. Pokud se tento vypínač na vašem počítači nachází, zkontrolujte, jestli je zapnutý. Některé počítače taky používají k zapnutí a vypnutí tohoto vypínače kombinaci funkčních kláves. Informace o umístění vypínače bezdrátové sítě najdete v dokumentaci dodané s počítačem.

 • Vypněte režim v letadle a zapněte Wi-Fi.

  Vypnutí režimu v letadle a zapnutí Wi-Fi

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

  2. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě Ikona bezdrátové sítě.
  3. Nastavte Režim v letadle na Vypnuto a Wi‑Fi na Zapnuto.

 • Pomocí Správce zařízení ověřte správnou funkci síťového adaptéru.

  Postup kontroly síťového adaptéru

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Hledat.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat.)

  2. Do vyhledávacího pole napište Správce zařízení a klepněte nebo klikněte na Správce zařízení. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

  3. Poklepejte nebo poklikejte na Síťové adaptéry, stiskněte a podržte příslušný adaptér nebo na něho klikněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.

  4. V části Stav zařízení zkontrolujte, jestli zařízení pracuje správně.

 • Ovladač síťového adaptéru nemusí fungovat správně. Stáhněte z webu výrobce nejnovější verzi ovladače a nainstalujte ji. Další informace najdete v tématu Jak se řeší potíže se síťovými adaptéry?

 • Vymažte mezipaměť překládání DNS.

  Vymazání mezipaměti překládání DNS

  Pokud chcete provést tyto kroky, musíte být přihlášení jako správce.

  1. Otevřete Příkazový řádek: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Příkazový řádek a potom klepněte nebo klikněte na Příkazový řádek.

  2. Napište ipconfig /flushdns a stiskněte Enter.

Potřebuji se připojit ke skryté bezdrátové síti.

Skrytá bezdrátová síť je bezdrátová síť, která nevysílá svoje síťové ID (taky se mu říká SSID neboli Service Set Identifier). Bezdrátové sítě obvykle vysílají svůj název a počítač „naslouchá“ a pokouší se rozpoznat název sítě, ke které se chce připojit. Protože skrytá síť nevysílá, nemůže ji počítač najít. V tom případě to tedy musí být síť, kdo najde počítač. Aby se to stalo, musí počítač vysílat název sítě, kterou hledá, a svůj vlastní název. V této situaci můžou jiné počítače, které „naslouchají“ a hledají sítě, zjistit název vašeho počítače i síť, ke které jste připojení. Zvyšuje se tím riziko napadení počítače.

Pokud se i přesto chcete připojit ke skryté síti, bez ohledu na rizika, bude nejdřív nutné získat určité informace z bezdrátového směrovače.

 1. Získejte tyto informace:

  • ID sítě (SSID), což je název, který by se obvykle zobrazil v seznamu dostupných sítí.

  • Typ zabezpečení (WPA, WPA2, WEP nebo 802.1X)

  • Typ šifrování

  • Klíč zabezpečení

 2. Pokud se chcete připojit k síti, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě). Klepněte nebo klikněte na síť, ke které se chcete připojit, a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

 3. Klepněte nebo klikněte na Skrytá síť a potom na Připojit a zadejte informace o síti.

  Síť se přidá do seznamu sítí a půjde se k ní připojit, až se počítač dostane do jejího dosahu.

Nemůžu se připojit k jiným počítačům v domácí síti.

 • Zapněte funkci Vyhledávat zařízení a obsah.

  Tento postup proveďte ve svém počítači a v každém počítači v síti s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1, ke kterému se chcete připojit. Udělejte to ale jenom v případě, že znáte uživatele a zařízení v dané síti a důvěřujete jim.

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

  2. Klepněte nebo klikněte na Síť a na síť, ke které jste připojení, a pak zapněte Vyhledávat zařízení a obsah.

   Poznámka

   • Obvykle není bezpečné tuto funkci zapínat, pokud jste připojení k veřejné síti.

   • Pokud jste připojení k doménové síti, není toto nastavení dostupné.

Nemůžu se připojit k počítači v práci z počítače doma (nebo odjinud).

Tady je několik akcí, které můžete vyzkoušet. Požádejte o pomoc svého správce IT:

 • Zkontrolujte, jestli jste název serveru virtuální privátní sítě (VPN) zadali přesně tak, jak vám ho řekl správce IT.

 • Pokud se chcete připojit k počítači v práci přes VPN, je třeba mít aktivní připojení k internetu.

 • Pokud máte externí modem, zkontrolujte, jestli je zapnuté napájení modemu.

 • Zkontrolujte, jestli máte na serveru pro vzdálený přístup příslušná oprávnění pro připojení a k doméně.

 • Připojení k VPN nebude fungovat s aktivním klientem Winsock proxy. Zkontrolujte, že není povolený klient Winsock proxy.

 • Pokud znáte IP adresu webu (třeba 131.107.10.25), zadejte ji do panelu Adresa ve webovém prohlížeči a stiskněte ENTER. Pokud to funguje, problém bude pravděpodobně v překládání DNS (Domain Name System).

 • Pokud máte speciální software, který je požadovaný nebo instalovaný na vašem pracovišti, tak by část problému mohl představovat právě on.

 • Pokud znáte IP adresu serveru VPN (třeba 131.107.10.25), zadejte ji pro připojení k VPN a pak stiskněte ENTER. Pokud to funguje, problém bude pravděpodobně v překládání DNS.

 • Mohlo by jít o problém s certifikátem.

 • Je možné, že jde o problém se serverem, ke kterému se zkoušíte připojit.

Poznámka

 • Systém Windows RT 8.1 má integrovanou podporu VPN. Ve Windows RT 8.1 jde taky nainstalovat software VPN jiných výrobců, pokud je k dispozici ve Windows Storu. Pokud potřebujete pomoct se softwarem VPN jiného výrobce, kontaktujte přímo jeho. Další informace o standardech VPN podporovaných ve Windows RT 8.1 najdete online na webu Microsoft TechNet, kde vyhledejte termín „VPN“.

Při zapnutí počítače ze stavu hibernace nebo spánku se bezdrátové připojení neobnoví.

Existují dvě možné příčiny:

 • Pro danou síť je vypnuté automatické připojování. Při dalším připojení k síti zaškrtněte políčko Připojovat automaticky.

 • Síťové připojení se nemusí při přechodu z režimu spánku nebo hibernace obnovit, pokud je v možnostech řízení spotřeby bezdrátového adaptéru nastavený režim snížené spotřeby. Tady se dozvíte, jak zkontrolovat nebo změnit aktuální možnosti napájení.

  Kontrola nebo změna možností napájení

  1. Otevřete Možnosti napájení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Možnosti napájení a klepněte nebo klikněte na Možnosti napájení.

  2. U aktuálně vybraného schématu napájení klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení schématu a potom na Změnit pokročilé nastavení napájení.

  3. Poklepejte nebo poklikejte na oddíl Nastavení bezdrátového adaptéru a potom na oddíl Režim snížené spotřeby.

  4. Pokud má nastavení Napájení ze sítě aktuálně jinou hodnotu než Maximální výkon, klepněte nebo klikněte na ni a vyberte Maximální výkon.

  Poznámka

  • Na Maximální výkon můžete nastavit taky položku Baterie.

Potřebuji zjistit svůj klíč zabezpečení sítě.

Pokud je váš počítač už připojený k síti a chcete zjistit klíč zabezpečení, aby se k síti mohl připojit někdo další, najdete ho v nastavení sítě.

Zobrazit vše

Zjištění klíče zabezpečení sítě v nastavení sítě

 1. Otevřete Síťová připojení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Centrum síťových připojení a sdílení, klepněte nebo klikněte na Centrum síťových připojení a sdílení a potom na Změnit nastavení adaptéru.

 2. Stiskněte a podržte název sítě nebo na něho klikněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte nebo klikněte na Stav.

 3. Klepněte nebo klikněte na Vlastnosti bezdrátového připojení a potom na kartu Zabezpečení.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit znaky. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

Pokud chcete zjistit klíč zabezpečení, abyste se mohli připojit k síti vy sami, nejdřív zkuste najít na směrovači tlačítko. Pokud tlačítko najdete, stiskněte ho a ověřte, jestli směrovač automaticky přidá váš počítač do sítě. Někteří výrobci bezdrátových směrovačů nastavují výchozí klíč zabezpečení, který bývá uvedený na štítku v dokumentaci nebo na dolní straně směrovače. Pokud se vám ho pořád nedaří najít, můžete otevřít webovou stránku nastavení bezdrátového směrovače. Tady se nastavuje nebo automaticky generuje klíč zabezpečení.

Zjištění klíče zabezpečení sítě na webové stránce nastavení směrovače

 1. Připojte počítač ke směrovači pomocí síťového kabelu (Ethernet).

 2. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu bezdrátového směrovače do panelu Adresa (například 192.168.1.1 nebo 172.16.0.0). Výchozí IP adresu najdete v dokumentaci dodané se směrovačem.

 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro otevření webové stránky nastavení směrovače. U většiny směrovačů je v dokumentaci uvedené výchozí uživatelské jméno a heslo.

 4. Na webové stránce nastavení směrovače vyhledejte možnost nastavení bezdrátového připojení. V závislosti na výrobci směrovače může jít o kartu, ikonu nebo možnost v podokně úloh.

 5. Na stránce nastavení bezdrátového připojení vyhledejte část týkající se zabezpečení nebo nastavení šifrování bezdrátového připojení. Klíč zabezpečení (někdy se taky označuje jako síťový klíč, heslo nebo síťové heslo) by tady někde měl být uvedený.

Poznámka

 • Různí výrobci směrovačů používají různé stránky nastavení. Pokud se vám nedaří nastavení směrovače najít, obraťte se na výrobce směrovače.

Systém Windows zobrazuje u připojení zprávu Omezeno.

To znamená, že počítač se úspěšně připojil ke směrovači, ale nepřiřadila se mu platná IP adresa, takže se nemůžete připojit k internetu. Pokud jste připojení k domácí síti, zkuste restartovat směrovač. Pokud jste připojení k doménové nebo veřejné síti, kontaktujte jejího správce nebo zástupce technické podpory.

Poznámka

 • K doméně můžete počítač připojit jenom v případě, že používá Windows 8.1 Pro nebo Windows 8.1 Enterprise.

Zkontrolujte hardware.

Spoustu problémů se síťovým připojením způsobuje nesprávné nastavení hardwaru. Tady je pár informací o kontrole kabelů, kontrole nebo resetování modemu a ověření případných problémů se síťovým adaptérem.

Kontrola bezdrátového přepínače (jenom bezdrátové sítě)

Pokud používáte tablet nebo přenosný počítač, zkontrolujte, jestli je zapnutý vypínač nebo stisknuté tlačítko síťového adaptéru. Mnoho přenosných počítačů má na horní, přední nebo boční straně fyzický vypínač, kterým se zapíná a vypíná síťový adaptér. Na přenosném počítači obvykle bývá indikátor, který signalizuje, jestli je adaptér bezdrátové sítě aktivovaný. Tablety mívají tlačítko, kterým se tento vypínač ovládá, s indikátorem nebo bez.

Zkontrolujte, jestli jsou správně připojené všechny kabely.

Příčinou problémů s připojením k síti nebo k internetu můžou být volné nebo uvolněné síťové kabely, připojení DSL nebo kabelové sítě, telefonní šňůry, USB kabely nebo napájecí kabely. Zkontrolujte řádné připojení u všech těchto položek. Tato část se týká především drátových sítí, pokud se však pokoušíte připojit bezdrátově do vlastní domácí bezdrátové sítě, doporučujeme zkontrolovat modem a zapojení modemu, jak popisujeme v následujících částech.

Zobrazit vše

Kontrola připojení k internetu pomocí linky DSL

 1. Zkontrolujte telefonní linku od telefonní zásuvky až k portu pro telefonní linku na modemu DSL.

 2. Zkontrolujte kabel sítě, který vede od připojení k internetu na modemu DSL až k síťovému adaptéru vašeho počítače.

 3. Zkontrolujte, jestli je modem DSL připojený do zásuvky elektrické sítě a je zapnutý.

 4. Pokud chcete předejít výpadkům připojení k internetu, zkontrolujte, jestli jsou všechny telefony připojené na stejnou linku jako modem DSL opatřené filtrem DSL pro telefonní linky.

Kontrola kabelového připojení k internetu

 1. Zkontrolujte koaxiální kabel, který vede ze zásuvky na zdi do kabelového modemu.

 2. Zkontrolujte kabel sítě, který vede od kabelového modemu do síťového adaptéru vašeho počítače.

 3. Zkontrolujte, jestli je modem připojený do zásuvky elektrické sítě a je zapnutý.

Kontrola telefonického připojení k internetu

 1. Zkontrolujte telefonní linku od zásuvky ve zdi až k portu pro telefonní linku na modemu počítače.

 2. Zkontrolujte, jestli je při použití připojení k internetu na vaší telefonní lince vypnutá služba pro další hovor na lince, aby příchozí hovory nezpůsobily odpojení připojení k internetu.

Kontrola síťových adaptérů USB

Pokud je externí modem spojený s počítačem pomocí USB kabelu, je třeba udělat další kontroly.

 1. Pokud je modem připojený k počítači přes USB rozbočovač, zkuste ho obejít připojením kabelu od modemu přímo do jednoho z USB portů na počítači.

 2. Pokud je modem připojený do jednoho z portů na přední části stolního počítače, zkuste USB kabel připojit do jednoho z portů na zadní straně počítače. Některé počítače nemají dostatečně výkonný napájecí zdroj k zajištění napájení předních USB portů. Proto může docházet k problémům s připojením k modemu.

Pokud se vám nedaří připojit kabel správným způsobem, vyhledejte informace v dokumentaci dodané s modemem, síťovým adaptérem nebo počítačem. Pokud jste připojení kabelů nějak upravili, vyzkoušejte před přechodem k dalšímu kroku funkčnost připojení k internetu. Pokud chcete vyzkoušet připojení k internetu, otevřete prohlížeč a zkuste přejít na web, o kterém víte, že existuje.

Kontrola indikátorů na modemu

Zkontrolujte indikátory na modemu nebo zařízení pro připojení k internetu (může jít o modem, modem a bezdrátový směrovač nebo kombinaci směrovače a modemu). Na většině těchto zařízení je indikátor s označením „Broadband link“, „Internet“, „Online“ nebo podobným, který signalizuje připojení k internetu. Pokud to nevíte jistě, vyhledejte informace v dokumentaci dodané se zařízením.

Restartování modemu

Pokud chcete aktualizovat nastavení modemu nebo směrovače, restartujte modem. Tím se vytvoří nové připojení k poskytovateli internetových služeb (ISP). Modem můžete restartovat jedním z následujících způsobů, podle postupu pro příslušný typ.

Zobrazit vše

Restartování externího modemu

 1. Odpojte kabel spojující počítač nebo směrovač s modemem. Může se jednat o USB kabel nebo síťový kabel (Ethernet).

 2. Vypněte modem vypínačem na přední nebo zadní části modemu. Pokud modem nemá vypínač, odpojte napájecí kabel z jeho zadní části nebo ho vytáhněte ze zásuvky ve zdi.

  Některé modemy jsou vybavené funkcí zálohování pomocí baterií, takže kontrolky nezhasnou. U modemů tohoto typu stiskněte a rychle uvolněte tlačítko pro resetování. Pokud tlačítko pro resetování nevidíte, vyjměte baterii.

 3. Počkejte několik minut, potom modem zapněte a znovu připojte k modemu kabel od počítače nebo směrovače.

 4. Restartujte počítač potáhnutím prstem směrem od pravého okraje obrazovky a následným klepnutím na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ji dolů a potom klikněte na Nastavení.)

 5. Klepněte nebo klikněte na Vypnutí a potom na Restartovat.

 6. Vyzkoušejte funkčnost připojení a ověřte, jestli máte přístup k internetu.

Restartování interního modemu

 1. Restartujte počítač potáhnutím prstem směrem od pravého okraje obrazovky a následným klepnutím na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ji dolů a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Napájení a zvolte Restartovat.

Ověření funkčnosti síťového adaptéru

Pomocí Správce zařízení ověřte správnou funkčnost síťového adaptéru.

Kontrola síťového adaptéru

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Správce zařízení a klepněte nebo klikněte na Správce zařízení. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 3. Poklepejte nebo poklikejte na Síťové adaptéry, stiskněte a podržte příslušný adaptér nebo na něho klikněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.

 4. V části Stav zařízení zkontrolujte, jestli zařízení pracuje správně.

 5. Pokud je síťový adaptér vypnutý, zapněte ho klepnutím nebo kliknutím na Povolit zařízení.

  Poznámka

  • Pokud síťový adaptér nepracuje správně, může pomoct stažení a instalace nejnovějšího ovladače pro adaptér. (Pokud jste se síťovým adaptérem nebo s počítačem dostali instalační disk, může být ovladač taky na tomto disku.)

   Pokud se vám i přesto nedaří najít nejnovější ovladač pro příslušný hardware, přejděte k oddílu „Stažení a instalace ovladače“ v části „Aktualizace ovladačů“ v tomto článku.

Další informace o odstraňování potíží se síťovým adaptérem najdete v tématu Jak se řeší potíže se síťovými adaptéry?

Aktualizace ovladačů

Ovladač síťového adaptéru je software, který počítač používá ke komunikaci s adaptérem bezdrátové sítě. Zastaralé, nekompatibilní nebo poškozené ovladače síťového adaptéru můžou bránit vytvoření síťového připojení nebo způsobovat jeho občasné výpadky.

Pokud jste nedávno provedli upgrade Windows na jinou verzi, je možné, že aktuální ovladač síťového adaptéru byl vytvořený pro předchozí verzi Windows. Pokud u vás v nedávné době došlo k výpadkům napájení, výskytu virů nebo jiným problémům s počítačem, je možné, že je ovladač poškozený. Windows Update automaticky stáhne a nainstaluje doporučené aktualizace. Instalace důležitých, doporučených a volitelných aktualizací může aktualizovat funkce systému a další software, který by mohl napomoct při opravě problémů s připojením k síti.

Zobrazit vše

Aktualizace ovladače pomocí Windows Updatu

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte Windows Update a pak klepněte nebo klikněte na Windows Update.

 3. Klepněte nebo klikněte na Vyhledat aktualizace.

  Pokud jsou nějaké aktualizace k dispozici, klepnutím nebo kliknutím na jejich odkazy zobrazíte další informace. Windows Update vás informuje o tom, jestli je aktualizace důležitá, doporučená nebo volitelná. Každý typ aktualizace může zahrnovat ovladače.

 4. Na stránce Vyberte aktualizace, které chcete instalovat najděte aktualizace určené pro příslušný síťový adaptér, zaškrtněte políčko u ovladače, který chcete nainstalovat, a potom klepněte nebo klikněte na OK.

  K dispozici nemusí být žádné aktualizace ovladačů.

 5. Klepněte nebo klikněte na Nainstalovat. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

  Windows Update vás informuje o tom, jestli se aktualizace úspěšně nainstalovaly.

Poznámka

 • V počítačích s Windows RT 8.1 jsou ovladače automaticky aktualizované službou Windows Update. Ostatní ovladače od výrobců nejde instalovat přímo.

Ovladač se dá najít a nainstalovat dvěma dalšími způsoby:

 • Nainstalujte software od výrobce zařízení. Pokud jste s počítačem nebo síťovým adaptérem dostali nějaký optický disk, možná na něm najdete software, který nainstaluje ovladač pro síťový adaptér.

 • Stáhněte a nainstalujte ovladač ručně. Ovladač můžete vyhledat na webu výrobce. Tento postup vyzkoušejte v případech, kdy Windows Update nemůže ovladač pro síťový adaptér najít a s adaptérem jste nedostali žádný software pro instalaci ovladače.

Stažení a aktualizace ovladače

Pokud se počítač nemůže připojit k internetu, bude potřeba ovladač stáhnout na jiném počítači a uložit ho na USB Flash, abyste si ho mohli nainstalovat na počítač.

Aktualizace ovladačů jsou obvykle dostupné na webových stránkách výrobce adaptéru. Pokud chcete najít ovladač, postupujte takto:

 1. Najděte výrobce a název nebo číslo modelu síťového adaptéru.

 2. Přejděte na web výrobce a vyhledejte a stáhněte si nejnovější ovladač pro svůj síťový adaptér.

 3. Pokud najdete aktualizovaný ovladač, postupujte podle pokynů pro instalaci uvedených na webu.

Většina ovladačů se po stažení nainstaluje automaticky. Obvykle ke spuštění instalace stačí jen poklepat nebo poklikat na soubor a ovladač se sám nainstaluje do počítače. Ovladače pro některé síťové adaptéry je třeba nainstalovat ručně.

Ruční instalace ovladače

Postup instalace ovladače, který se nenainstaluje automaticky

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Správce zařízení a klepněte nebo klikněte na Správce zařízení. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 3. Poklepejte nebo poklikejte na Síťové adaptéry, stiskněte a podržte příslušný adaptér nebo na něho klikněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.

 4. Klepněte nebo klikněte na kartu Ovladač, klepněte nebo klikněte na Aktualizovat ovladač a postupujte podle pokynů. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.Potřebujete další pomoc?