Proč se soubor nebo složka nedá odstranit?Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy týkající se problémů, se kterými se můžete setkat při odstraňování souborů a složek.

Zobrazit vše

Co může bránit odstranění souboru či složky?

Uživatel nemůže odstranit soubor či složku, pokud nemá příslušná práva (či oprávnění). Pokud uživatel soubor nevytvořil, pravděpodobně jej nebude moci odstranit, i když je uložen ve veřejné složce. V takovémto případě je třeba požádat o odstranění souboru jeho vlastníka. Další informace o kolekcích naleznete v kapitole Co jsou to oprávnění?

Soubor (ani složku, ve které je) nelze odstranit ani v případě, že je soubor právě otevřený v nějakém programu. Ověřte, zda soubor není otevřený v nějakém programu, a potom jej opět zkuste odstranit.

Co to znamená, zobrazí-li se při pokusu o odstranění souboru chyba, že se soubor právě používá?

Znamená to, že soubor právě používá nějaký program. Chcete-li soubor odstranit, bude třeba najít program, ve kterém je soubor právě otevřený a zavřít soubor a ukončit program. Pokud program ukončíte a soubor přesto nejde odstranit, restartujte počítač. Všechny programy aktuálně spuštěné v počítači lze zobrazit pomocí Správce úloh. Další informace o Správci úloh naleznete v kapitole Spuštění programu Správce úloh

Poznámka

  • Je-li k počítači přihlášeno více uživatelů, je možné, že soubor používá někdo jiný.

Někdy i po odstranění všech souborů ze složky samotná složka zůstane v počítači. Jak lze složku odstranit?

Ukončete všechny spuštěné programy a potom zkuste odstranit složku. Pokud se to nepodaří, restartujte počítač a potom opět zkuste složku odstranit. Složka pravděpodobně nebyla odstraněna z toho důvodu, že jiný program používal některý soubor ze složky.Potřebujete další pomoc?