Pokud má počítač adaptér bezdrátové sítě (Wi-Fi), zobrazí se po kliknutí na ovládací tlačítko Nastavení ikona bezdrátové sítě Ikona bezdrátové sítě. Windows automaticky zjistí bezdrátové sítě v dosahu.

Zobrazení seznamu bezdrátových sítí

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na ikonu bezdrátové sítě (Ikona bezdrátové sítě).

Pokud systém Windows nezjistí síť, o které se domníváte, že je v dosahu počítače, může to způsobovat některý z následujících problémů.

Problémy
Možná řešení

Vypínač bezdrátové sítě v počítači je vypnutý.

Spousta přenosných počítačů a tabletů má na přední nebo boční straně vypínač bezdrátové sítě. Pokud se tento vypínač na vašem přenosném počítači nebo tabletu nachází, zkontrolujte, jestli je zapnutý. Některé přenosné počítače k zapnutí a vypnutí tohoto vypínače používají taky kombinaci funkčních kláves. Další informace o umístění vypínače bezdrátové sítě najdete v dokumentaci dodané s počítačem.

Je zapnutý režim v letadle.

Vypnutí režimu v letadle

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na ikonu bezdrátové sítě (Ikona bezdrátové sítě).
 3. Zkontrolujte, že Režim v letadle je nastavený na Vypnuto.

Počítač je moc daleko od bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu.

Přesuňte počítač blíž ke směrovači nebo přístupovému bodu. Pokud je počítač přenosný, zkuste ho přemisťovat, a zjistit tak dosah bezdrátového signálu a nejvhodnější místo, kde počítač používat.

Pokud se ke směrovači nebo přístupovému bodu nemůžete víc přiblížit, popřemýšlejte, jestli by nebylo dobré pro adaptér bezdrátové sítě dokoupit a nainstalovat externí anténu, která umožní lepší příjem. Další informace o tom, jestli můžete nainstalovat další anténu, najdete v dokumentaci dodané s adaptérem bezdrátové sítě.

Směrovač a síťový adaptér v počítači možná vzájemně nespolupracují.

Aby síťový adaptér v počítači fungoval, musí používat stejný nebo starší bezdrátový standard než směrovač. Pokud například síťový adaptér v počítači používá bezdrátový standard 802.11n (označovaný taky Wireless-N), ale směrovač používá 802.11g, (označovaný taky Wireless-G), nebudete se moct připojit, protože Wireless-G je starší verze, která nedokáže rozpoznat standard Wireless-N. Pokud ale směrovač používá standard Wireless-N a adaptér v počítači Wireless-G, připojení by mělo fungovat, pokud je směrovač nastavený na smíšený režim, protože standard Wireless-N funguje se skoro všemi staršími standardy (802.11a, 802.11b a 802.11g).

Bezdrátový směrovač nebo přístupový bod je vypnutý nebo nefunguje správně.

Můžete vyzkoušet dvě věci:

 • Zkontrolujte, jestli je směrovač nebo přístupový bod zapnutý a jestli svítí kontrolka bezdrátového signálu.

 • Resetujte směrovač nebo přístupový bod tím, že ho odpojíte, počkáte 10 sekund a pak ho zase zapojíte.

  Upozornění

  • Resetování směrovače nebo přístupového bodu dočasně odpojí všechny uživatele od sítě.

Pokud přístupový bod nebo síť nespravujete vy, kontaktujte správce sítě.

Jiná zařízení způsobují rušení.

Některá domácí zařízení můžou způsobovat rušení mezi počítačem a sítěmi, které jsou v dosahu. Například mikrovlnné trouby a bezdrátové telefony používají určité frekvence (mimo jiné 2,4 GHz a 5 GHz), které používá taky některý síťový hardware.

Můžete vyzkoušet dvě věci:

 • Pokud je některé podobné zařízení blízko počítače, dočasně ho vypněte nebo přesuňte dál od počítače.

 • Změňte nastavení směrovače nebo přístupového bodu tak, aby používal jiný bezdrátový kanál, případně nastavte automatický výběr kanálu, pokud je číslo kanálu nastavené napevno. Někdy určitý bezdrátový kanál funguje líp než jiné. Informace o nastavení kanálu bezdrátového signálu vyhledejte v dokumentaci dodané s přístupovým bodem nebo směrovačem.

Směrovač nebo přístupový bod je zaneprázdněný

Pokud směrovač nebo přístupový bod používá víc počítačů nebo zařízení, může být moc zaneprázdněný na to, aby odpovídal na nové žádosti. Pokud máte k síti připojené další počítače, zkuste je dočasně odpojit.

Hledaná síť je nastavená tak, aby nevysílala svůj síťový název.

Bezdrátový směrovač může být nastavený tak, aby nevysílal svůj síťový identifikátor (SSID). Při vysílání SSID je síť viditelná pro každého, kdo se nachází v jejím dosahu. Zvýší se tím taky zabezpečení sítě (další informace jsou uvedené v následujícím upozornění). Pokud chcete vysílání SSID zapnout, přečtěte si dokumentaci dodanou s bezdrátovým směrovačem nebo si otevřete webovou stránku nastavení směrovače.

Upozornění

 • Bezdrátové sítě obvykle vysílají svůj název a počítač „naslouchá“ a pokouší se rozpoznat název sítě, ke které se chce připojit. Protože skrytá síť nevysílá, nemůže ji počítač najít. V tom případě to tedy musí být síť, kdo najde počítač. Aby se to stalo, musí počítač vysílat název sítě, kterou hledá, a svůj vlastní název. V této situaci můžou jiné počítače, které „naslouchají“ a hledají sítě, zjistit název vašeho počítače i síť, ke které jste připojení. Zvyšuje se tím riziko napadení počítače.

Správce sítě zablokoval používání určitých sítí.

Pokud jste v podnikové síti, může správce sítě řídit používání bezdrátových sítí prostřednictvím zásad skupiny. Pokud si myslíte, že v dosahu počítače jsou bezdrátové sítě, které nejsou viditelné nebo ke kterým se nemůžete připojit, protože je správce sítě zablokoval, obraťte se na něho.

Adaptér bezdrátové sítě se nachází v režimu sledování.

Pokud je v počítači nainstalován program pro sledování sítě, nastaví se adaptér bezdrátové sítě do režimu sledování a tím zabrání systému Windows v připojení k bezdrátovým sítím. Pokud se chcete se připojit k bezdrátové síti, zavřete aplikaci pro sledování sítě nebo podle pokynů aplikace ukončete režim sledování.Potřebujete další pomoc?