Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obvyklé dotazy, které se týkají chyb certifikátu.

Zobrazit vše

Proč dochází k chybám certifikátu?

K chybám certifikátu dochází při potížích s certifikátem nebo s použitím certifikátu na serveru. Aplikace Internet Explorer může pomoci lépe zabezpečit informace uživatele tím, že jej upozorní na chyby certifikátu.

Jak zjistím chybu certifikátu?

Obvykle se zobrazí blokovací stránka, která uživatele upozorní na problém s certifikátem. Pokud se uživatel rozhodne chybu ignorovat a pokračovat, zbarví se panel Adresa červeně a zobrazí se upozornění Chyba certifikátu na panelu Stav zabezpečení (vedle panelu Adresa).

Lze přejít na web s upozorněním na chybu certifikátu?

Přestože tento postup není doporučován, můžete kliknout na možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme) na blokovací stránce s chybou certifikátu a přejít na tento web. Pokud budete ignorovat upozornění a budete pokračovat na web, jehož certifikát obsahuje chybu, aplikace Internet Explorer si bude certifikát pamatovat po dobu, kdy je otevřená. Na web se můžete vrátit a další upozornění certifikátu se nezobrazí, dokud nebude aplikace Internet Explorer restartována. Panel Adresa však bude stále zbarven červeně a upozornění Chyba certifikátu bude i nadále zobrazeno na panelu Stav zabezpečení.

Lze kontrolu certifikátů vypnout?

Ověřování certifikátů v aplikaci Internet Explorer vypnout nelze. Pokud se zobrazují upozornění chyb certifikátů, znamená to, že navštěvovaný web má problémy s certifikátem, a nikoli problém aplikace Internet Explorer.

Na webech, které běžně navštěvuji, se zobrazují chyby. Jak mám postupovat?

Setkáte-li se s chybou certifikátu na webu, který jste dříve bez problému navštěvovali, je možné, že web není správně nakonfigurován. Zkuste znovu napsat adresu, kterou používáte. Pokud například zadáváte adresu jako https://example.com, zkuste zadat https://www.example.com.

Je také možné, že vypršela platnost certifikátu tohoto webu a majitel nebo provozovatel musí kontaktovat certifikační autoritu za účelem obnovení certifikátu, aby jej mohl nadále používat. Tento problém souvisí s webem a nelze jej opravit v aplikaci Internet Explorer. Pokud se chyby zobrazují na webu, který jste dříve úspěšně navštívili, kontaktujte web nebo správce webového serveru a problém ohlaste.

Je bezpečné ignorovat upozornění certifikátu a pokračovat v přechodu na web?

Certifikát webu zajišťuje identifikaci webu. Pokud došlo k chybě certifikátu, může to znamenat, že bylo někým zasaženo do připojení nebo že web nesprávně rozpoznává jeho identitu.

A co certifikáty, jejichž platnost vypršela? Lze přejít na web s certifikátem, jehož platnost vypršela?

Nelze. Certifikát, jehož platnost vypršela, znamená, že certifikační autorita již nesleduje integritu certifikátu. Certifikát, jehož platnost vypršela, mohl být ukraden a použit nebezpečným webem.

Co znamenají různé chyby certifikátu?

Následující tabulka obsahuje seznam běžných chyb certifikátu a informace o jejich významu.

Chybová zpráva
Co znamená

Certifikát zabezpečení tohoto webu byl odvolán

Nedůvěřujte tomuto webu. Tato chybová zpráva často znamená, že dotyčný web podvodně získal nebo použil certifikát zabezpečení. Šifrovací klíč specifikovaný v certifikátu byl pravděpodobně zneužit nebo uživatel uvedený v certifikátu nemá oprávnění k jeho použití (společnost byla například prodána). Certifikační autorita, která certifikát vydala, vede seznam odvolaných certifikátů a aplikace Internet Explorer tento seznam kontroluje.

Adresa tohoto webu neodpovídá adrese uvedené v certifikátu zabezpečení

Tato chyba znamená, že web používá digitální certifikát, který byl vydán k jiné webové adrese. K této chybě může také dojít, když společnost vlastní několik webů a použije certifikát, který byl vydán pro jednu webovou adresu, k jinému webu (například pro jiné oddělení nebo úsek). Tuto chybu byste měli ignorovat pouze v případě, že jste si jisti, že daný web je skutečně spojen s webem uvedeným v certifikátu.

Platnost certifikátu zabezpečení tohoto webu již vypršela

K této chybě dochází, je-li aktuální datum mimo období platnosti certifikátu. Weby musí své certifikáty obnovovat u certifikační autority, aby byly aktuální. Certifikáty s prošlou platností mohou představovat bezpečnostní riziko. Po vypršení platnosti certifikátu není certifikační autorita, která jej vystavila, nadále odpovědná za případné zneužití certifikátu.

Tento certifikát zabezpečení webu nepochází z důvěryhodného zdroje

K této chybě dochází, jestliže byl certifikát vydán certifikační autoritou, kterou aplikace Internet Explorer neuznává. Je nepravděpodobné, že by k této chybě došlo na legitimním podnikovém nebo bankovním webu. Weby útoku phishing se často pokoušejí použít falešné certifikáty, které tuto chybu aktivují.

Aplikace Internet Explorer zjistila chybu certifikátu zabezpečení tohoto webu

K této chybě dochází, když aplikace Internet Explorer zjistí problém s certifikátem zabezpečení, který neodpovídá žádným jiným chybovým podmínkám. Příčinou této chyby může být poškození nebo zfalšování certifikátu, zápis certifikátu v neznámém formátu nebo nečitelnost certifikátu. V případě takovéto chyby certifikátu doporučujeme nedůvěřovat webu.Potřebujete další pomoc?