Změna nastavení pro zařízení Bluetooth


Po spárování (propojení) zařízení Bluetooth s počítačem podporujícím technologii Bluetooth můžete změnit název zařízení nebo pro ně povolit či zakázat služby. Také můžete určit, jakým způsobem se bude počítač párovat s tímto zařízením a s dalšími zařízeními podporujícími technologii Bluetooth.

Provedení tohoto postupu vyžaduje, aby byla počítači instalována bezdrátovou technologií Bluetooth.

Povolení nebo zakázání služeb a změna názvu zařízení

Typy služeb, které můžete povolit nebo zakázat, se liší od zařízení k zařízení. Pro zařízení z kategorie mobilních telefonů je obvykle k dispozici více služeb než u myši či klávesnice s rozhraním Bluetooth. K příkladům služeb, které můžete v zařízení podporujícím standard Bluetooth povolit nebo zakázat, patří telefonické připojení sítě, přenos souborů nebo stereofonní zvuk.

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na zařízení podporující standard Bluetooth, jehož nastavení chcete změnit, a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

  Pokud je zařízení správně připojeno, mělo by se zobrazovat v okně Zařízení a tiskárny. Může být uvedeno pod jiným (a v některých případech nesouvisejícím) názvem, než by odpovídalo jeho výrobci a modelu. Jestliže jste nezměnili název zařízení v systému Windows, v okně Zařízení a tiskárny se zobrazí název, který zařízení přidělil výrobce.

 3. Máte několik možností:

  • Chcete-li změnit název, pod kterým se zařízení zobrazuje v počítači, klikněte na kartu Bluetooth, zadejte nový název a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li povolit službu, klikněte na kartu Služby, zaškrtněte políčko vedle služby a klikněte na tlačítko OK. Pokud nevíte, k čemu některé ze zobrazených služeb slouží, nahlédněte do návodu k zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

  • Chcete-li zakázat službu, klikněte na kartu Služby, zrušte zaškrtnutí políčka vedle služby a klikněte na tlačítko OK. Pokud nevíte, k čemu některé ze zobrazených služeb slouží, nahlédněte do návodu k zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

Určení způsobu párování počítače se zařízeními standardu Bluetooth

Způsob, jakým počítač vyhledává zařízení podporující standard Bluetooth (nebo jakým tato zařízení vyhledávají počítač), lze nastavit pomocí několika parametrů.

 1. Otevřete Ovládací panely kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely.

 2. Do vyhledávacího pole v okně Ovládací panely zadejte slovo Bluetooth a poté klikněte na položku Změnit nastavení Bluetooth.

 3. V dialogovém okně Nastavení rozhraní Bluetooth klikněte na kartu Možnosti a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li nastavit počítač jako zjistitelný pro zařízení podporující standard Bluetooth, zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.

   Počítač podporující standard Bluetooth v režimu vyhledávání vysílá bezdrátový signál, který mohou detekovat jiné počítače nebo zařízení. Tento režim se někdy nazývá režim párování. Zaškrtnete-li toto políčko, váš počítač bude i nadále moci detekovat zařízení podporující standard Bluetooth, která jsou přepnuta do zjišťovacího režimu, tato zařízení však nebudou moci detekovat počítač.

   Obrázek karty Možnosti v dialogovém okně Nastavení rozhraní Bluetooth
   Karta Možnosti v dialogovém okně Nastavení rozhraní Bluetooth

   Upozornění

   • Chcete-li lepší ochranu počítače, nastavte viditelnost pro zařízení Bluetooth pouze v čase, kdy chcete.

  • Chcete-li umožnit přidání zařízení podporujících standard Bluetooth do počítače, zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth připojení k tomuto počítači.

  • Chcete-li obdržet upozornění, když se k počítači pokusí připojit zařízení podporující standard Bluetooth, zaškrtněte políčko Zobrazit upozornění, když se bude chtít připojit nové zařízení Bluetooth.Potřebujete další pomoc?