Změna nebo výběr zprostředkovatele hledání v Internet Exploreru


Vyhledáváte-li informace na Internetu, můžete si vybrat, kterého poskytovatele chcete použít. Poskytovatele vyhledávání můžete změnit pro určité hledání (aplikace Internet Explorer bude tohoto poskytovatele vyhledávání používat, dokud nevyberete jiného poskytovatele nebo tuto aplikaci neukončíte) nebo můžete zadat poskytovatele, kterého upřednostňujete a který bude použit ve výchozím nastavení. Bezprostředně po instalaci aplikace Internet Explorer bude pravděpodobně nainstalován pouze jeden poskytovatel vyhledávání.

Někteří poskytovatelé vyhledávání nabízejí návrhy vyhledávání, které vám pomohou vyhledávání urychlit. Jakmile začnete psát vyhledávaný termín do pole hledání nebo na panelu Adresa, zobrazí se seznam dalších hledaných termínů. Můžete pokračovat v psaní nebo pomocí kláves se šipkami, případně myši vybrat jeden z navrhovaných termínů.

Následující video uvádí, jak změnit poskytovatele vyhledávání

Chcete-li změnit poskytovatele, přidejte nové poskytovatele následujícím způsobem.

Zobrazit vše

Přidání nových poskytovatelů vyhledávání

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na šipku vpravo od pole hledání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer
 3. Klikněte na příkaz Vyhledat další poskytovatele.

 4. Klikněte na poskytovatele vyhledávání, kterého chcete přidat. Otevře se dialogové okno Přidat poskytovatele vyhledávání.

 5. Chcete-li při hledání pomocí panelu Adresa nebo vyhledávacího pole používat nově přidaného poskytovatele jako výchozího poskytovatele vyhledávání, zaškrtněte políčko Nastavit tohoto poskytovatele vyhledávání jako výchozího.

 6. Pokud poskytovatel hledání nabízí návrhy hledání a vy je chcete dostávat, zaškrtněte políčko Použít návrhy hledání od tohoto poskytovatele.

 7. Klikněte na tlačítko Přidat.

 8. Opakujte kroky 4 až 7 pro každého poskytovatele, kterého chcete přidat.

Přidání poskytovatelů vyhledávání nalezených na webových stránkách

Některé webové stránky nabízejí poskytovatele vyhledávání. Tito poskytovatelé budou uvedeni v seznamu poskytovatelů vyhledávání pro aktuální relaci procházení a jsou označeni zlatou hvězdičkou u svého názvu. Chcete-li, aby byl v aplikaci Internet Explorer jeden z těchto poskytovatelů neustále k dispozici (nejen v aktuální relaci procházení), postupujte následujícím způsobem:

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Přejděte na web, který nabízí poskytovatele vyhledávání.

 3. Klikněte na šipku vpravo od pole vyhledávání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer
 4. Kliknutím na možnost Přidat poskytovatele vyhledávání zobrazte seznam poskytovatelů hledání, nalezených aplikací Internet Explorer. Klikněte na poskytovatele, kterého chcete přidat.

 5. Postupujte podle pokynů v dialogovém okně Přidat poskytovatele vyhledávání.

Dočasná změna poskytovatele vyhledávání (pouze pro aktuální relaci)

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na šipku vpravo od pole vyhledávání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer
 3. Klikněte na poskytovatele vyhledávání, kterého chcete použít.

 4. Do vyhledávacího pole zadejte slovo nebo větu, kterou chcete vyhledat, a stiskněte klávesu ENTER.

  Tento poskytovatel vyhledávání se bude používat, dokud neukončíte aplikaci Internet Explorer. Když aplikaci Internet Explorer znovu spustíte, použije se výchozí poskytovatel vyhledávání.

Změna výchozího poskytovatele vyhledávání

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na šipku vpravo od pole vyhledávání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer
 3. Klikněte na příkaz Spravovat poskytovatele hledání.

 4. Klikněte na poskytovatele vyhledávání, který má být nastaven jako výchozí, klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí a potom klikněte na tlačítko Zavřít.

Zapnutí nebo vypnutí návrhů vyhledávání

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na šipku vpravo od pole vyhledávání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer
 3. Klikněte na příkaz Spravovat poskytovatele hledání.

 4. Klikněte na poskytovatele vyhledávání, jehož návrhy chcete vypnout.

 5. V části podrobností klikněte na možnost Zakázat návrhy.

 6. Opakujte kroky 4 a 5 pro každého poskytovatele vyhledávání, jehož návrhy chcete vypnout.

 7. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka

 • Chcete-li vypnout návrhy vyhledávání při vyhledávání na panelu Adresa, zakažte návrhy u výchozího poskytovatele.

Odebrání poskytovatele vyhledávání

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na šipku vpravo od pole hledání a pak klikněte na příkaz Spravovat poskytovatele hledání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer
 3. Klikněte na poskytovatele vyhledávání v seznamu, klikněte na tlačítko Odebrat a poté klikněte na tlačítko Zavřít.Potřebujete další pomoc?