Změna, vytvoření nebo odstranění schématu napájení


Schéma napájení je sada hardwarových a systémových nastavení, která spravují způsob, jakým počítač používá a šetří energii. Pomocí schémat napájení lze uspořit energii, maximalizovat výkon systému nebo vyvážit úsporu energie a výkon. Výchozí schémata napájení, Rovnováha a Úsporný režim, vyhovují potřebám většiny uživatelů. Nastavení stávajících schémat však můžete upravit nebo vytvořit schéma vlastní.

Zobrazit vše

Změna nastavení jednoho schématu

U jednotlivých schémat napájení můžete změnit následující nastavení:

 • Počítač můžete nastavit tak, aby po určité době nečinnosti přešel do režimu spánku. Další informace naleznete v části Vypnutí počítače: nejčastější dotazy

 • Můžete upravit jas obrazovky.

 • Můžete také zvolit okamžik vypnutí obrazovky v době nečinnosti.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. U schématu, které chcete změnit, klikněte na příkaz Změnit nastavení schématu.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma vyberte nastavení displeje a režimu spánku, která chcete použít, je-li počítač napájen z baterií (pokud je k dispozici) a je-li napájen z elektrické sítě.

Změna nastavení ovlivňujících všechna schémata napájení (systémová nastavení)

Některé odkazy v levém podokně ovládacího panelu Možnosti napájení otevřou stránku Nastavení systému. Změny nastavení provedené na této stránce se automaticky projeví ve všech schématech napájení. Změnou nastavení systému můžete dosáhnout následujících cílů:

 • Můžete zabezpečit svůj počítač vyžadováním hesla pro odemknutí poté, co se počítač probudí z režimu spánku.

 • Zvolte, jakou akci má počítač provést, stisknete-li tlačítko napájení či přechodu do režimu spánku na klávesnici nebo na skříni přenosného počítače, případně (u některých modelů přenosných počítačů) při zavření krytu. Jestliže například stisknete tlačítko napájení, počítač nemusí provést nic nebo se může vypnout. Jestliže počítač podporuje režim spánku a hibernace, lze stisknutím tlačítka napájení počítač také převést do jednoho z těchto stavů snížené spotřeby energie.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. V levém podokně klikněte na položku Po probuzení požadovat heslo, Nastavení tlačítka napájení nebo Nastavení pro zavření víka (k dispozici pouze u přenosných počítačů).

 3. Na stránce Definuje tlačítka napájení a zapne ochranu heslem zvolte nastavení, která má počítač používat, je-li napájen z baterie (pokud jsou k dispozici) nebo z elektrické sítě.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Vytvoření vlastního schématu

Můžete vytvořit vlastní schéma napájení a přizpůsobit je svým potřebám. Pokud například přenosný počítač často využíváte k prezentacím, můžete vytvořit schéma, které během prezentace ponechá zapnutý displej a zajistí, že počítač nepřejde do režimu spánku.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. V levém podokně klikněte na příkaz Vytvořit schéma napájení.

 3. Na stránce Vytvořit schéma napájení vyberte schéma, které nejvíce odpovídá typu schématu, jaké chcete vytvořit.

 4. Do pole Název schématu zadejte název schématu, jako například „Prezentace“, a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Změňte nastavení pro schéma vyberte nastavení displeje a režimu spánku, která chcete použít, je-li počítač napájen z baterií nebo z elektrické sítě.

  Nastavení zajišťující zapnutí displeje během prezentací

  • Změňte nastavení Vypnout obrazovku po u položek Baterie i Napájení ze sítě na hodnotu Nikdy.

  Nastavení zajišťující, že přenosný počítač během prezentací nepřejde do režimu spánku

  • Změňte nastavení Převést počítač do režimu spánku u položek Baterie i Napájení ze sítě na hodnotu Nikdy.

 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Používáte-li přenosný počítač, nové schéma se zobrazí pod položkou Schémata zobrazená u měřiče baterie. Pokud používáte stolní počítač, vaše schéma se zobrazí pod položkou Upřednostňovaná schémata. Schéma, na kterém jste založili své nové schéma, se přesune a zobrazí se pod položkou Další schémata.

Poznámka

 • Schéma, které jste právě vytvořili, se automaticky stane aktivním schématem. Chcete-li aktivovat jiné schéma, vyberte jej.

Odstranění schématu

Pokud jste vytvořili schémata napájení, která již nepoužíváte ani je nepotřebujete, odstraňte je. Nelze odstranit schémata Rovnováha, Úsporný režim ani Vysoký výkon, ani schéma, které aktuálně používáte (aktivní schéma).

Upozornění

 • Odstraněné schéma nelze obnovit.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. Pokud je schéma, které chcete odstranit, aktivní, nastavte jako aktivní jiné schéma.

 3. U schématu, které chcete odstranit, klikněte na příkaz Změnit nastavení schématu.

 4. Na stránce Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Odstranit toto schéma.

 5. Po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko OK.Potřebujete další pomoc?