Změna zobrazení data, času, měny a měrných jednotek


Můžete změnit formát, který systém Windows používá k zobrazení data, času, měny a měrných jednotek. Můžete také změnit řazení textu, aby odpovídalo pravidlům řazení v určité zemi nebo oblasti.

 1. Otevřete ovládací panel Oblast a jazyk takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hodiny, jazyk a oblast a potom na položku Oblast a jazyk.

 2. Klikněte na kartu Formáty a pak v seznamu Formát vyberte národní prostředí, které bude použito k zobrazení data, času, měny a měrných jednotek.

  Poznámka

  • V této verzi systému Windows mohou vlastní národní prostředí nastavit správci. Existují dva typy vlastních národních prostředí: doplňková národní prostředí a náhradní národní prostředí. Doplňková národní prostředí obsahují data národního prostředí, která nejsou dostupná v žádném ze současných národních prostředí, a mají jedinečné názvy. Podnik může například vytvořit doplňkové národní prostředí tak, aby splňovalo specifické potřeby všech jeho zaměstnanců. Náhradní národní prostředí představují vlastní úpravy národních prostředí obsažených v této verzi systému Windows. Chce-li podnik provést menší změnu existujícího národního prostředí, například aby se ujistil, že zaměstnanci používají 24hodinový formát času, může tuto změnu provést pomocí náhradního národního prostředí. Pokud používáte doplňkové nebo náhradní národní prostředí, bude vedle názvu národního prostředí v seznamu formátů hvězdička.

 3. Vyberte požadované formáty data a času. Systém Windows pomocí následujících zápisů určí, jak se budou data a časy zobrazovat:

  Zápisy času Položka Zobrazení
  Zápisy časuPoložka

  h

  Zobrazení

  Hodina (hh zobrazuje hodinu s nulou na začátku)

  Zápisy časuPoložka

  m

  Zobrazení

  Minuta (mm zobrazuje minutu s nulou na začátku)

  Zápisy časuPoložka

  s

  Zobrazení

  Sekunda (ss zobrazuje sekundu s nulou na začátku)

  Zápisy časuPoložka

  tt

  Zobrazení

  dop. nebo odp.

  Zápisy časuPoložka

  h/H

  Zobrazení

  12 nebo 24hodinové zobrazení času

  Zápisy časuPoložka
  Datové zápisy Položka
  Zobrazení
  Zobrazení
  Zápisy časuPoložka

  d, dd

  Zobrazení

  den

  Zápisy časuPoložka

  ddd, dddd

  Zobrazení

  Den v týdnu

  Zápisy časuPoložka

  M

  Zobrazení

  Měsíc

  Zápisy časuPoložka

  y

  Zobrazení

  Rok

 4. Chcete-li dále upravit zobrazení data, času, měny a měrných jednotek, klikněte na tlačítko Další nastavení a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit způsob zobrazení čísel, klikněte na kartu Čísla. Mezi položky, které zřejmě budete chtít změnit podle vybraného jazyka formátu, patří desetinný oddělovač a oddělovač seznamu, formát zobrazení záporných čísel a počátečních nul a používaná soustava měrných jednotek (USA nebo metrická).

  • Chcete-li změnit způsob zobrazení hodnot měny, klikněte na kartu Měna. Mezi položky, které zřejmě budete chtít změnit podle vybraného jazyka, patří symbol měny, formát zobrazení kladných a záporných částek a interpunkce používaná k oddělení čísel.

  • Chcete-li změnit způsob zobrazení času, klikněte na kartu Čas. Další informace o nastavení hodin naleznete v kapitole Nastavení hodin

  • Chcete-li změnit způsob zobrazení data, klikněte na kartu Datum.

   Poznámka

   • Pokud zvolíte národní prostředí používající k prezentaci kalendářních dat období, potom bude pro zápis označující období v nastavení krátkého a dlouhého formátu data použit řetězec „gg“.Potřebujete další pomoc?