Změna nastavení proxy serveru v Internet Exploreru


Nastavení proxy serveru informuje aplikaci Internet Explorer o síťové adrese zprostředkujícího serveru (známého jako proxy server), který se v některých sítích používá mezi prohlížečem a Internetem. Změna nastavení proxy serveru se obvykle provádí, pouze pokud se připojujete k Internetu prostřednictvím podnikové sítě. Aplikace Internet Explorer standardně zjišťuje nastavení proxy serveru automaticky. Pravděpodobně však bude třeba nastavit proxy server ručně podle informací dodaných správcem sítě. Postupujte následovně:

Změna nastavení proxy serveru

  1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

  2. Klikněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.

  3. Na kartě Připojení klikněte na položku Nastavení místní sítě.

  4. Zaškrtněte políčko Použít proxy server pro síť LAN.

  5. Do pole Adresa zadejte adresu proxy serveru.

  6. Do pole Port zadejte číslo portu.

  7. Pokud vaše síť vyžaduje samostatné adresy proxy serverů pro různé služby, jako například HTTP, HTTPS nebo FTP, klikněte na tlačítko Upřesnit a zadejte jednotlivé adresy proxy serverů, které mají být použity.

  8. Po dokončení změn se vraťte do aplikace Internet Explorer kliknutím na tlačítko OK (několikrát).

Poznámka

  • V prostředí některých podniků mohou být nastavení sítě nebo proxy serveru přednastavena nebo vypnuta správcem.Potřebujete další pomoc?