Změna nastavení zabezpečení Internet Exploreru


Karta Zabezpečení aplikace Internet Explorer se používá k nastavení a změně možností, které mohou pomoci chránit počítač před potenciálně nebezpečným nebo škodlivým online obsahem.

Zobrazit vše

Jak lze najít nastavení zabezpečení v aplikaci Internet Explorer?

Nejsou-li nastavení zabezpečení v aplikaci Internet Explorer právě zobrazena, najdete je následujícím způsobem.

Nalezení nastavení zabezpečení v aplikaci Internet Explorer

  1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

  2. Klikněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.

  3. Klikněte na kartu Zabezpečení.

Co jsou to zóny zabezpečení?

Aplikace Internet Explorer přiřadí všechny weby k jedné ze čtyř zón zabezpečení: Internet, Místní intranet, Důvěryhodné servery nebo Servery s omezeným přístupem. Podle zóny zabezpečení, kam je web přiřazen, jsou určena nastavení zabezpečení pro daný web.

V následující tabulce je uveden popis těchto čtyř zón zabezpečení aplikace Internet Explorer.

Zóna
Popis

Internet

Úroveň zabezpečení nastavená pro zónu Internet je ve výchozím nastavení použita pro všechny weby. Úroveň zabezpečení této zóny je nastavena na Středně vysokou úroveň (uživatel ji však může změnit na Střední či Vysokou). Jediné weby, kde není použito toto nastavení, jsou weby zóny Místní intranet nebo weby, které uživatel konkrétně zadal do zóny Důvěryhodné servery nebo Servery s omezeným přístupem.

Místní intranet

Úroveň zabezpečení nastavená pro zónu Místní intranet se používá pro weby a obsah uložený v podnikové nebo obchodní síti. Úroveň zabezpečení této zóny je nastavena na Střední úroveň (lze ji však změnit na libovolnou úroveň).

Důvěryhodné servery

Úroveň zabezpečení nastavená pro zónu Důvěryhodné servery se používá pro weby, které uživatel výslovně označil za důvěryhodné a neočekává, že poškodí počítač či informace. Úroveň zabezpečení zóny Důvěryhodné servery je nastavena na Střední úroveň (lze ji však změnit na libovolnou úroveň).

Servery s omezeným přístupem

Úroveň zabezpečení nastavená pro zónu Servery s omezeným přístupem se používá pro weby, které by mohly potenciálně poškodit počítač nebo informace. Je-li web přidán do zóny Servery s omezeným přístupem, nebude blokován, ale weby z této zóny nebudou moci používat skriptování ani aktivní obsah. Úroveň zabezpečení zóny Servery s omezeným přístupem je nastavena na úroveň Vysoká a nelze ji změnit.

Poznámky

Jak přiřadím web do zóny zabezpečení?

Informace o přidávání či odebírání webů ze zón zabezpečení naleznete v tématu Zóny zabezpečení: přidání nebo odebrání webů:

Lze změnit nastavení ochrany osobních údajů na této kartě?

Nikoli. Změny nastavení ochrany osobních údajů a souborů cookie se provádí na kartě Osobní údaje.