Změna nastavení klávesnice


S přizpůsobeným nastavením klávesnice můžete pracovat lépe a efektivněji. Změnou nastavení můžete určit, jak dlouho bude třeba držet stisknutou klávesu, než se začne znak opakovat, rychlost opakování znaků klávesnice a rychlost blikání kurzoru.

Následující video uvádí, jak změnit nastavení klávesnice (1:54)
Zobrazit vše

Postup změny prodlevy před opakováním znaku klávesnice

  1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti klávesnice takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text klávesnice a poté klikněte na položku Klávesnice.

  2. Ve skupinovém rámečku Opakování znaků posuňte jezdec Prodleva před opakováním doleva nebo doprava, pokud chcete prodloužit nebo zkrátit dobu, po kterou je třeba držet stisknutou klávesu, než se začne znak klávesnice opakovat, a poté klikněte na tlačítko OK.

Postup změny rychlosti opakování znaků klávesnice

  1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti klávesnice takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text klávesnice a poté klikněte na položku Klávesnice.

  2. Ve skupinovém rámečku Opakování znaků posuňte jezdec Rychlost opakování doleva, chcete-li, aby se znaky klávesnice opakovaly pomaleji, nebo doprava, chcete-li, aby se opakovaly rychleji. Poté klikněte na tlačítko OK.

Postup změny rychlosti blikání kurzoru

  1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti klávesnice takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text klávesnice a poté klikněte na položku Klávesnice.

  2. Posuňte jezdec Rychlost blikání kurzoru doprava nebo doleva, chcete-li zvýšit nebo snížit rychlost blikání kurzoru, a poté klikněte na tlačítko OK. Pokud posunete jezdec úplně doleva, kurzor přestane blikat.Potřebujete další pomoc?