Změna způsobu zobrazení položek v knihovně Windows Media Playeru


Program Windows Media Player automaticky uspořádává soubory v knihovně podle dostupných informací o médiích.

Má-li být knihovna přehrávače přehledně uspořádaná a položky jednoduše vyhledatelné, je důležité, aby soubory obsahovaly úplné a přesné informace o médiích. Není-li tomu tak, můžete informace doplnit.

Další informace o přidávání informací o médiích naleznete v tématu Přidání nebo úprava informací o médiích v programu Windows Media Player Další informace o knihovně programu Player získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Jakmile soubory obsahují přesné informace o médiích, můžete soubory v knihovně přehrávače uspořádat mnoha způsoby, aby se daly snadněji nalézt. V knihovně přehrávače můžete zvolit z několika odlišných zobrazení, vybrat podokna a zvolit sloupce, které chcete zobrazit.

Další informace o vyhledávání položek v knihovně přehrávače získáte v tématu Nalezení položek v knihovně programu Windows Media Player.

Zobrazit vše

Změna způsobu zobrazení položek v podokně podrobností

Možnosti zobrazení umožňují zobrazit média v několika různých formátech.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klikněte na tlačítko Možnosti zobrazeníObrázek tlačítka Možnosti zobrazení a pak klikněte na požadované zobrazení.

Zobrazení nebo skrytí různých zobrazení v navigačním podokně

V navigačním podokně na levé straně přehrávače lze ovládat mnohá zobrazení v podokně podrobností. Ve výchozím nastavení je k dispozici několik kategorií zobrazení: Hudba, Videa, Obrázky a Nahrané televizní pořady. Pokud dvakrát kliknete na kategorii, může být pod danou kategorií dostupných i několik dalších specifických zobrazení. Chcete-li přidat nebo změnit zobrazení dostupná v navigačním podokně, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat a pak na položku Přizpůsobit podokno navigace.

 3. Proveďte jeden či oba následující kroky:

  • Zaškrtněte políčka u zobrazení, která chcete zobrazit v navigačním podokně.

  • Zrušte zaškrtnutí políček u zobrazení, která nechcete zobrazit v navigačním podokně.

 4. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 5. V navigačním podokně klikněte na požadované zobrazení.

  Pokud například chcete zobrazit soubory podle jejich umístění v počítači, klikněte na možnost Složka.

Zobrazení nebo skrytí podokna seznamu

V podokně seznamu můžete přehrávat hudbu nebo vytvořit seznam stop, vypalovat disky CD či DVD nebo provádět synchronizaci s přenosným mediálním zařízením. Chcete-li otevřít a zavřít podokno seznamu, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Chcete-li v knihovně přehrávače zobrazit podokno seznamu, klikněte na kartu odpovídající akci, kterou chcete provést: Přehrát, Vypálit nebo Synchronizovat.

  Chcete-li podokno seznamu zavřít, klikněte na aktuálně otevřenou kartu.

Změna sloupců zobrazených v knihovně přehrávače

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat, přejděte na položku Rozložení a pak klikněte na položku Zvolit sloupce.

 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle kategorií sloupců.

 4. Chcete-li změnit pořadí, v němž jsou sloupce zobrazeny, vyberte název sloupce a potom klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

 5. Chcete-li změnit velikost sloupce, klikněte na sloupec a poté zadejte šířku do pole Šířka vybraného sloupce (v pixelech).

  Velikost sloupců můžete změnit také v podokně podrobností knihovny přehrávače, pokud kliknete na pravý okraj záhlaví sloupce a přesunete tento okraj doprava nebo doleva.

 6. Ve výchozím nastavení jsou při změně velikosti okna některé sloupce automaticky skrývány tak, aby pro nejdůležitější sloupce zůstal dostatek místa. Pokud mají při změně velikosti okna zůstat všechny sloupce zobrazeny, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky skrývat sloupce.

  Pokud chcete obnovit výchozí zobrazení přizpůsobených sloupců, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví jakéhokoli sloupce v knihovně přehrávače a pak klikněte na příkaz Obnovit sloupce.Potřebujete další pomoc?