Změna nastavení hlasitosti ve Windows Media Playeru


Program Windows Media Player nabízí několik možností ovládání hlasitosti, včetně úpravy úrovně hlasitosti, ztlumení hlasitosti a snížení rozdílů hlasitosti v rámci jedné skladby nebo mezi více skladbami. Nastavení hlasitosti a zvukových efektů v přehrávači mohou ovlivňovat jiné softwarové a hardwarové ovládací prvky.

Pokud dojde k potížím, zkuste upravit nastavení zvuku v systému Windows, fyzických ovládacích prvků na reproduktorech, subwooferu (reproduktoru pro basové zvukové frekvence) nebo zesilovači, případně nastavení jiného softwaru použitého ke konfiguraci zvukové karty v počítači. Informace o nastavení hlasitosti reproduktorů v systému Windows naleznete v tématu Nastavení úrovně zvuku v počítači.

Zobrazit vše

Postup ztlumení a úpravy hlasitosti

 • Úroveň hlasitosti přehrávače můžete zvýšit nebo snížit přesunutím posuvníku Hlasitost.Obrázek jezdce Hlasitost. Hlasitost ztlumíte kliknutím na tlačítko Ztlumit.Obrázek tlačítka Ztlumit. Zvuk poté obnovíte opětovným kliknutím na tlačítko Ztlumit.

Snížení rozdílů v hlasitosti v jedné skladbě

Prudké změny hlasitosti v určitém úseku hudby můžete omezit pomocí tichého režimu, který snižuje rozdíly mezi nejvíce a nejméně hlasitými zvuky. Tato funkce je dostupná pouze u souborů, které byly zakódovány pomocí kodekůWindows Media Audio 9 Lossless a Windows Media Audio 10 Professional.

 1. V režimu Přehrávání klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru přehrávače (například nalevo od tlačítka Zastavit), přejděte na položku Rozšíření a klikněte na položku Tichý režim.

  Pokud jste v knihovně přehrávače, klikněte na tlačítko Přepnout do okna PřehrávánoObrázek tlačítka Přepnout do okna Přehráváno v pravém dolním rohu přehrávače.
 2. Klikněte na odkaz Zapnout a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li dosáhnout malých rozdílů mezi hlasitými a tichými zvuky, klikněte na odkaz Střední rozdíl.

  • Chcete-li, aby rozdíly mezi hlasitými a tichými zvuky byly minimální, klikněte na odkaz Malý rozdíl.

 3. Chcete-li nastavení skrýt, v dialogovém okně Tichý režim klikněte na tlačítko ZavřítObrázek tlačítka pro zavření rozšíření.

  Další informace o režimu Přehrávání naleznete v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Snížení rozdílů hlasitosti mezi skladbami

Pokud mají přehrávané skladby různou úroveň hlasitosti, můžete pomocí přehrávače úroveň hlasitosti upravit (neboli normalizovat), abyste na začátku každé nové skladby nemuseli hlasitost upravovat ručně. Přehrávač nejprve přečte hodnotu normalizace hlasitosti ve zvukovém souboru a potom během přehrávání upraví odpovídajícím způsobem hlasitost.

Normalizace hlasitosti je dostupná pouze u souborů, které jsou ve formátu Windows Media Audio (WMA) nebo MP3 a obsahují hodnotu normalizace hlasitosti. Tato hodnota se automaticky přidává do souborů, které jsou vytvořeny kopírováním z disku CD. Tuto hodnotu můžete také přidat do souborů v počítači, které jste přidali do knihovny přehrávače. Při přidání této hodnoty nedojde ke změně kvality souboru ani způsobu přehrávání souboru v jiných přehrávačích nebo v přenosných mediálních zařízeních. Zapnutí normalizace hlasitosti:

 1. V režimu Přehrávání klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru přehrávače (například nalevo od tlačítka Zastavit), přejděte na položku Rozšíření a klikněte na položku Prolínání skladeb a automatická normalizace hlasitosti.

  Pokud jste v knihovně přehrávače, klikněte na tlačítko Přepnout do okna PřehrávánoObrázek tlačítka Přepnout do okna Přehráváno v pravém dolním rohu přehrávače.
 2. Klikněte na odkaz Zapnout automatickou normalizaci hlasitosti.

  Chcete-li do souboru přidat hodnotu normalizace hlasitosti, přehrajte celý soubor se zapnutou automatickou normalizací hlasitosti. Přehrávač potom bude vyrovnávat hlasitost tohoto souboru při každém dalším přehrávání.

 3. Chcete-li nastavení skrýt, v dialogovém okně Prolínání skladeb a automatická normalizace hlasitosti klikněte na tlačítko ZavřítObrázek tlačítka Zavřít.

  Další informace o režimu Přehrávání naleznete v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.Potřebujete další pomoc?