Nastavení myši může upravit mnoha způsoby. Můžete například vzájemně zaměnit funkce tlačítek myši, zlepšit viditelnost ukazatele myši nebo změnit rychlost posouvání kolečkem myši.

Následující video uvádí, jak změnit nastavení myši (1:56)
Zobrazit vše

Postup změny funkce tlačítek myši

 1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti myši takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text myš a poté klikněte na položku Myš.

 2. Klikněte na kartu Tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vzájemně zaměnit funkce pravého a levého tlačítka myši, zaškrtněte políčko Zaměnit první a druhé tlačítko v části Nastavení tlačítek.

  • Chcete-li změnit požadovanou rychlost dvojitého kliknutí, posuňte jezdec Rychlost v části Rychlost dvojitého kliknutí směrem k popisku Nízká nebo Vysoká.

  • Chcete-li zapnout funkci ClickLock, která umožňuje zvýrazňovat a přetahovat položky bez držení tlačítka myši, vyberte možnost Zapnout funkci ClickLock v části ClickLock.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Postup změny vzhledu ukazatele myši

 1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti myši takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text myš a poté klikněte na položku Myš.

 2. Klikněte na kartu Ukazatele a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit vzhled všech ukazatelů, klikněte na rozevírací seznam Schéma a potom vyberte nové schéma ukazatele myši.

  • Chcete-li změnit jeden ukazatel, v seznamu Vlastní klikněte na ukazatel, který chcete změnit, klikněte na tlačítko Procházet, klikněte na ukazatel, který chcete použít, a potom na tlačítko Otevřít.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Postup změny fungování ukazatele myši

 1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti myši takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text myš a poté klikněte na položku Myš.

 2. Klikněte na kartu Možnosti ukazatele a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit rychlost pohybu ukazatele myši, posuňte jezdec Vyberte rychlost ukazatele myši v části Pohyb směrem k popisku Malá nebo Velká.

  • Chcete-li, aby ukazatel fungoval přesněji při pomalém pohybu myši, zaškrtněte políčko Zvýšit přesnost ukazatele v části Pohyb.

  • Chcete-li urychlit proces výběru volby po zobrazení dialogového okna, zaškrtněte políčko Automaticky přesunout ukazatel na výchozí tlačítko dialogu v části Přichytit.

   Poznámka

   • Toto nastavení nepodporují všechny programy. V některých programech bude nutné přesunout ukazatel myši na tlačítko, na které chcete kliknout.

  • Chcete-li zvýšit viditelnost ukazatele při pohybu, zaškrtněte políčko Zobrazovat stopu ukazatele v části Viditelnost a potom posunutím jezdce směrem k popisku Krátká nebo Dlouhá prodlužte nebo zkraťte stopu ukazatele.

  • Nechcete-li, aby ukazatel při psaní bránil ve výhledu, zaškrtněte políčko Skrýt ukazatel při psaní v části Viditelnost.

  • Chcete-li mít možnost nalézt ztracený ukazatel stisknutím klávesy Ctrl, zaškrtněte políčko Ukázat umístění ukazatele po stisknutí klávesy Ctrl v části Viditelnost.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Postup změny fungování kolečka myši

 1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti myši takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text myš a poté klikněte na položku Myš.

 2. Klikněte na kartu Kolečko a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li nastavit počet řádků, o které se posune obrazovka při každém pootočení kolečka myši, klikněte na přepínač Následující počet řádků v části Posouvání ve svislém směru a do pole zadejte počet řádků, o který chcete obsah obrazovky posunout.

  • Chcete-li při každém pootočení kolečka myši posunout text o celou obrazovku, vyberte v části Posouvání ve svislém směru možnost Celou obrazovku.

  • Pokud je myš vybavena kolečkem pro posouvání ve vodorovném směru, do pole Naklonění kolečka posune zobrazení vždy o tento počet znaků v části Posouvání ve vodorovném směru zadejte počet znaků, o který chcete posunout text při naklonění kolečka doprava nebo doleva.

 3. Klikněte na tlačítko OK.Potřebujete další pomoc?