Změna nastavení pro kopírování hudby z CD


Program Windows Media Player lze použít ke kopírování ze stop zvukových disků CD do počítače. Ze stop se po zkopírování stanou soubory v počítači. Pro přizpůsobení funkce kopírování stop ze zvukových disků je k dispozici řada možností nastavení.

Obrázek probíhajícího kopírování z disku CD
Kopírování hudebního disku CD

V knihovně programu Windows Media Player jsou ke změně nastavení pro kopírování hudebního disku k dispozici dvě možnosti. Buď je možné vložit disk CD do jednotky a kliknout na možnost Nastavení kopírování z disku CD, nebo lze kliknout na kartu Kopírovat hudbu z disku CD v dialogovém okně Možnosti. Karta Kopírovat hudbu z disku CD v dialogovém okně Možnosti nabízí následující možnosti, které nejsou k dispozici v nabídce Nastavení kopírování z disku CD.

Další informace o kopírování hudby do knihovny programu Windows Media Player naleznete v tématu Kopírování hudby z disku CD. Další informace o knihovně programu Windows Media Player naleznete v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Následující video uvádí, jak změnit nastavení pro kopírování hudby (1:04)
Zobrazit vše

Změna nastavení kopírování v nabídce Nastavení kopírování z disku CD.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Vložte disk CD do jednotky CD.

 3. Klikněte na možnost Nastavení kopírování z disku CD.

 4. Klikněte na jednu nebo více položek nabídky:

  Obrázek probíhajícího kopírování z disku CD
  Nabídka Nastavení kopírování z disku CD
  • Formát. Zvolte formát souborů vytvořených v průběhu kopírování z disku CD. Výchozí formát je formát Windows Media Audio. Další možnosti jsou:

   • Windows Media Audio Pro. Tento formát podporuje řadu použití od úplného rozlišení, vícekanálového audia pro prostorové zvuky až k vysoce efektivní kompresi zvuků při nízkých přenosových rychlostech pro přenosná zařízení. Tento formát nepodporují všechna zařízení.

   • Formát Windows Media Audio (variabilní přenosová rychlost). Tento formát umožňuje zmenšit velikost souboru, avšak jeho kopírování z disku CD může trvat déle.

   • Formát Windows Media Audio (bezztrátový). Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.

   • Formát MP3. Tento formát je starší než formát Windows Media Audio a je podporován většinou mediálních zařízení.

   • Formát WAV (bezztrátový). Tento formát vytváří velmi velké, nekomprimované soubory.

   Poznámka

   • Vaše volba se uplatní pro stopy kopírované z disku CD v budoucnu, program Windows Media Player není možné použít ke změně formátu stopy, kterou jste již zkopírovali. Pokud nemáte jistotu, který formát nejlépe vyhovuje vašim potřebám, můžete zkusit zkopírovat stopy do různých formátů a nastavení kvality a rozhodnout se také podle rozdílů zjištěných poslechem.

  • Kvalita zvuku. Při kopírování z disku CD je možné nastavit kvalitu komprese. Vyberte nastavení kvality, které pro vaše potřeby představuje nejlepší kompromis mezi kvalitou a velikostí souboru. Pokud si nejste jisti, které nastavení použít, zkuste zkopírovat z disku CD různé formáty a přenosové rychlosti a potom soubory přehrát. Všimněte si, že kvalitu nelze nastavit, jestliže jste zvolili bezztrátový formát, například Windows Media Audio (bezztrátový) nebo WAV (bezztrátový).

  • Kopírovat z disku CD automaticky. Zvolíte-li tuto možnost, kopírování začne ihned po vložení disku CD. Pokud nejste vyzváni k potvrzení nastavení pro kopírování z disku CD, ke kopírování se vyberou všechny stopy a kopírování začne bez ohledu na to, jste či nejste-li připojení na Internet. Jestliže během kopírování z disku CD nebyly zjištěny žádné informace o médiu, program Windows Media Player vám dá pokyn, abyste informace o médiu vložili ručně po dokončení kopírování.

  • Po zkopírování vysunout disk CD. Chcete-li zkopírovat několik disků CD po sobě, můžet zaškrtnout kromě tohoto políčka také políčko Kopírovat z disku CD automaticky.

  • Další možnosti. Umožňuje otevřít dialogové okno Možnosti zobrazující další nastavení.

Změna nastavení kopírování z disku CD v dialogovém okně Možnosti

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně programu Windows Media Player klikněte na možnost Uspořádat a pak na položku Možnosti.

 3. Klikněte na kartu Kopírovat hudbu z disku CD.

 4. Proveďte jednu či několik následujících změn:

  • Kopírovat hudbu z disku CD do tohoto umístění. Chcete-li soubory zkopírované z disku CD uložit v jiné složce v počítači, klikněte na tlačítko Změnit.

  • Název souboru. Na tuto možnost klikněte, chcete-li pro soubory zkopírované z disku CD použít jinou konvenci pojmenování. Informace o změně konvence pojmenování nebo změně složky pro uložení souborů zkopírovaných z disku CD naleznete v tématu Kopírování hudby z disku CD: nejčastější dotazy.

  • Formát. Chcete-li změnit formát souborů vytvořených během kopírování z disku CD, vyberte formát. Výchozí formát je formát Windows Media Audio. Další dostupné možnosti jsou:

   • Windows Media Audio Pro. Tento formát podporuje řadu použití od úplného rozlišení, vícekanálového audia pro prostorové zvuky až k vysoce efektivní kompresi zvuků při nízkých přenosových rychlostech pro přenosná zařízení. Tento formát nepodporují všechna zařízení.

   • Formát Windows Media Audio (variabilní přenosová rychlost). Tento formát umožňuje zmenšit velikost souboru, avšak jeho kopírování z disku CD může trvat déle.

   • Formát Windows Media Audio (bezztrátový). Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.

   • Formát MP3. Tento formát je starší než formát Windows Media Audio a je podporován většinou mediálních zařízení.

   • Formát WAV (bezztrátový). Tento formát je nekomprimovaný formát vytvářející velmi velké soubory.

   Vaše volba se uplatní pro stopy kopírované z disku CD v budoucnu, program Windows Media Player není možné použít ke změně formátu stopy, kterou jste již zkopírovali. Pokud nemáte jistotu, který formát nejlépe vyhovuje vašim potřebám, můžete zkusit zkopírovat stopy do různých formátů a nastavení kvality a rozhodnout se také podle rozdílů zjištěných poslechem.

  • Zamknout obsah. Tuto možnost zvolte, chcete-li, aby soubory zkopírované z disku CD byly chráněny právy k používání médií. Další informace o ochraně kopírování získáte v tématu Kopírování hudby z disku CD: nejčastější dotazy.

  • Kopírovat z disku CD automaticky. Zvolíte-li tuto možnost, kopírování začne ihned po vložení disku CD. Nejste vyzváni k potvrzení nastavení pro kopírování z disku CD, ke kopírování se vyberou všechny stopy a kopírování začne bez ohledu na to, jste či nejste-li připojení na Internet za účelem získání informací o médiu. Jestliže během kopírování z disku CD nebyly zjištěny žádné informace o médiu, program Windows Media Player vám dá pokyn, abyste informace o médiu vložili ručně po dokončení kopírování.

  • Po zkopírování vysunout disk CD. Chcete-li zkopírovat několik disků CD po sobě, můžete zaškrtnout kromě tohoto políčka také políčko Kopírovat z disku CD automaticky.

  • Kvalita zvuku. Při kopírování z disku CD je možné nastavit kvalitu komprese. Vyberte nastavení kvality, které pro vaše potřeby představuje nejlepší kompromis mezi kvalitou a velikostí souboru. Pokud si nejste jisti, které nastavení použít, zkuste zkopírovat z disku CD různé formáty a přenosové rychlosti a potom soubory přehrát. Všimněte si, že kvalitu nelze nastavit, jestliže jste zvolili bezztrátový formát, například Windows Media Audio (bezztrátový) nebo WAV (bezztrátový).

Poznámka

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.Potřebujete další pomoc?